Ullut ataatsimiiffissat, ullormut oqaluuserisassat aamma ullormut nassuiaatit

2020-imi Immikkut Ittumik Ataatsimiinneq
Oqaluuserisassanut nassuiaat