Tusagassiorfinnut nalunaarut 24.06.2024

24.06.2024

Inatsisartut Siulittaasuata Mimi Karlsenip ulloq 24. juni 2024-mi Qaanaami Birthe Jensen sølviusumik Nersornaaserpaa

Inatsisartut Siulittaasuata Mimi Karlsenip Qaanaami kommunalbestyrelsiusimasup ataatsimiittarfigisimasaani nalliuttorsiorpalaartumik katerisimaarnermi Birthe Jensen sølviusumik Nersornaaserpaa.

Birthe Jensen ukiorpassuarni Qaanaami najukkamini uini peqatigalugu hotelimik ingerlatsisimanerminut aammalu Red Barnetimi ukiuni qulini siulittaasuusimanerminut taamatullu inuusuttut akornanni pitsaaliuineq qitiutillugu suliaqartarsimanerminut kiisalu ukiorpassuit ingerlanerini juumuutut suliaqartarsimanerminut sølviusumik Nersornaaserneqarpoq.

Inatsisartut Siulittaasuata Birthe Jensenimut oqalugiarnermini ilaatiut makku erseqqissaatigai:

Illoqarfigisassinni ukiut ingerlanerini innuttaasorpassuarnut suliffissaqartitsiviusumik najukkanni hotelimik uiit peqatigalugu ukiorpassuarni ingerlatsisimanerit pissutigalugu Inatsisartut Siulittaasoqarfiata sølviusumik Nersornaaserpaatit. Soorluttaaq Red Barnetimi ukiuni qulini siulittaasuusimasutit taamatullu suliaqarnerit aqqutigalugu inuusuttut akornanni pitsaaliuineq qitiutillugu suliaqarsimasutit, tamannalu hotelimik ingerlatsinerpit saniatigut isumagisaralugu. Tamatuma saniatigut ukiorpassuit ingerlanerini juumuutut suliaqarlutit annertuumik aamma akisussaaffeqarsimavutit. 

Taamaalilluni hoteli illoqarfimmut pingaaruteqartorujussuulluni iluaqutaallunilu pisariaqartinneqarpoq, maannalu matusimalermat illoqarfimmut tikeraaraangatta tamatta malugisinnaasarparput. Taamaasillunilu inuunissinni naammassisarsi coronap tuniluunnerata kingorna matuneqartariaqarsimavoq, tamatumalu kingunera illoqarfimmut tikeraartilluta unnuiffissarsiortarnitsinni neriniartarfissarsiortarnitsinnilu ullumikkut tamatta malugisaratsigu. Naatsumik oqaatigalugu hoteli taanna amigaatigaarput.

Hotelimik ingerlatsinissigut najukkassinni inuiaqatigiinni suliffissaqartitsinikkut annertuumik tapeeqataasimavusi aammalu tikeraanut pingaartumillu takorniarianut pingaarutilimmik orniguttarfiusimallusi.

Aammattaaq peqqissaanermi ikiortitut annertuumik sulisimanerit nunaqqatinnit ilisimaneqaatigaat, suliallu tamanna aqqutigalugu juumuutut aamma atuuffeqarsimallutit aammalu suliaq pingaarutilik tamanna illoqarfimmi illoqarfiullu pigisaani najugaqarfinni mikinerusuni isumagisarisimallugu. Matumanilu illoqarfiup najugaqarfiillu imminnut ungasissorujussuunerat eqqaamasariaqarparput.

Najukkanni inuiaqatigiinni annertuumik ataqqineqarputit innuttaaqatinnillu, inuusuttunik utoqqarnillu, nuannaartitseqataasarlutit.

Najukkanni inuiqatigiinni pitsaasumik anguniagaqarfiulluartumillu tunniussaqarsimanerit Siulittaasoqarfiup illit Nersornaaserneqarnissannut inassuteqaateqarnermini pingaaruteqarluinnartutut isiginiarpaa. Taamaaliornikkut najukkanni innuttaasunut nuannaartitsisuullutillu iluaqutaasumik sunneeqataavutit, tamannalu ulluinnarni suliavit avataatigut ingerlataralugu.”

 

 

Siulittaasoqarfik sinnerlugu

Inatsisartut Siulittaasuat Mimi Karlsen

 

 

Inatsisartut Siulittaasuat Mimi Karlsen aamma Birthe Jensen

Inatsisartut Siulittaasuat Mimi Karlsen aamma Birthe Jensen

 

 

Birthe Jensen