Tusagassiorfinnut nalunaarut 15.06.2024

15.06.2024

Inatsisartut Siulittaasuata Mimi Karlsenip ulloq 15. juuni 2024-mi Tasiilami James Ignatiussen (Luuddia) sølviusumik Nersornaaserpaa.

Inatsisartut Siulittaasuata Mimi Karlsenip Tasiilami Hotel Angmassalimmi nalliuttorsiorpalaartumik katerisimaarnermi James Ignatiussen sølviusumik Nersornaaserpaa.

James Ignatiussen ukiorpassuarni Tasiilami najukkamini inuiaqatigiinni piorsarsimassutsikkut peqatigiiffilerinermi annertuumik tunniusimalluni suliaqarsimanerminut aammalu inuunermi sivisuumik sulisimanerminut sølviusumik Nersornaaserneqarpoq.

Inatsisartut Siulittaasuata James Ignatiussenimut oqalugiarnermini ilaatigut makku erseqqissaatigai:

 

Ilagiit sinniisaasa sulineranni ukiorpassuarni eqeersimaartumik ilaasortaasimavutit oqaluffimmilu ajoqitut sulisimallutit. 1999-imi palasinngorputit Tasiilamilu palasitut atorfeqarlutit.

 

Innuttaasutut tunniusimalluinnarlutit Tasiilami piorsarsimassutsikkut peqatigiiffilerilermi eqeersimaarlutit peqataanerit nunaqqatinnit – aamma Tasiilap avataaneersunit –  ilisimaneqaatigaat. Taalliornermik, erinniornermik nipilersornermillu soqutigisaqarluarnerit ilisarnaatigaat. Peqatigiiffilerinikkut assigiinngitsorpassuartigut tunniusimasuuvutit, tamatumunngalu ilanngullugu erinarsoqatigiinni aqutsisuullutit erinarsoqatigiinnilu tivaneq akuutittarlugu. Tivanermik ilisimasavit kinguaannut ingerlateqqqinnissaat ilungersuullugu sulissutigisimavat, taamaaliornikkullu tunumiut inooriaasitoqaannik kinguaariinnut tullinnguuttunut ingerlatitseqqillutit.

 

Najukanni inuiaqatigiinnit ataqqineqarluartuuvutit aammalu innuttaaqatinnik, inuusuttunik utoqqarnillu, nuannaartitseqataasarlutit.

 

Peqatigiiffilerinermi annertuumik tunniusimallutit najukkanni inuiaqatigiinni pitsaasumik anguniagaqarfiulluartumillu tunniussaqarsimanerit Siulittaasoqarfiup illit Nersornaaserneqarnissannut inassuteqarnermini pingaaruteqarluinnartutut isiginiarpaa. Taamaaliornikkut najukkami innuttaasunut nuannaartitsisuullutillu iluaqutaasumik sunneeqataavutit, tamannalu ulluinnarni suliavit ilagiinnilu atuuffippit avataatigut ingerlataralugu.

 

 

Siulittaasoqarfik sinnerlugu

Inatsisartut Siulittaasuat Mimi Karlsen

 

 

 

Inatsisartut Siulittaasuata Mimi Karlsenip James Ignatiussenimut oqalugiartoq

 

 

James Ignatiussen (Luuddia)

 

 

Inatsisartut Siulittaasuat Mimi Karlsen aamma James Ignatiussen