Samling

20120913 09:26:14
Beslutningsforslag fremsat af Landstingets medlemmer

FM06/07 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret med virkning fra 1. januar 2007 pålægges at ændre taksterne i cirkulære...

FM06/08 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at fremsætte et ændringsforslag til Finanslovsforslaget...

FM06/33 Hermed stilles et beslutningsforslag om, at Landsstyret pålægges til at fremsætte et ændringsforslag...

FM06/34 Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at prioritere byggeriet af et..

FM06/35 Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landstinget træffer principbeslutning...

FM06/40 Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges senest til EM 2006, at fremsætte forslag til ændring af...

FM06/42 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at arbejde for, at der årligt bliver udarbejdet/aflagt...

FM06/45 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at arbejde for, at der bliver etableret en miljøfond i Grønland

FM06/46 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landstyret pålægges at fremsætte forslag til en sproglig integrationslov...

FM06/47 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at offentliggøre skolernes fravær af elever og lærere

FM06/49 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at ændre reglerne for partitilskud således, at tilskuddet bliver omfordelt på en måde...

FM06/51 Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at fremsætte ændringsforslag til landstingsforordning nr. 7 af 3. november...

FM06/52 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at besvare skriftlige spørgsmål i henhold til Landstingets forretningsorden § 36, stk. 1...

FM06/53 Forslag til Landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges at udforme regler på ejerboligområdet, således at der affattes...

FM06/54 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret på EM 2006 pålægges at fremsætte et forslag til ændring af Landstingslov...

FM06/55 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at tage initiativ til at indføre skolemægling/konfliktløsning i folkeskolen

FM06/56 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret snarest pålægges at fremsætte forslag til ændring af bestemmelserne i...

FM06/57 Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at gennemgå gældende bestemmelser om håndtering...

FM06/58 Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at arbejde for, at offentlige institutioner og hjemmestyreejede virksomheder implementerer...

VM06/59 Forslag til Landstingsbeslutning om, at private døgninstitutioner sidestilles med Hjemmestyre institutioner således, at kommunerne...

FM06/60 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at indføre administrative procedurer, der sikrer, at borgere...

FM06/61 Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret over en fireårig periode pålægges at omrokere i alt 100 millioner kroner til vejprojektet mellem Sisimiut og Kangerlussuaq

FM06/62 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at udarbejde et regelsæt således, at politikere ikke kan besidde to politiske fuldtidsstillinger...

FM06/63 Forslag til landstingsbeslutning om, at Grønlands Landstings forretningsorden ændres således, at der skal ske en afstemning...

FM06/68 Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at sørge for, at modtagere af børnetilskud, ikke behøver at ansøge hver gang

FM06/70 Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at unge døve, der ikke længere går i børneskolen, i fremtiden fortsat skal...

FM06/73 Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at ændre lovgivningen således at fiskere - og fangere med bopæl i Qeqertarsuaq, Aasiaat...

FM06/79 Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at ændre Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 35 af 5. oktober 2001...

FM06/81 Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for udvidelse af Kunstskolens bygning i forbindelse med udarbejdelse af...

FM06/82 Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for at samtlige skole-elever fra 9. klasse og opefter kan få samme skolepengebeløb...

FM06/84 Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for at lave et pensionsforlig med Landstingets partier før udarbejdelse...

FM06/85 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at fremsætte et forslag til ændring af Landstingslov om Indkomstskat...

Aalajangiiffigisassatut siunnersuutit Inatsisartunit

FM06/07 Inatsisartunut aalajangiiffigisassatut siunnersuutigaara naalakkersuisut 1. januar 2007-imit atuutilertussamik...

FM06/08 Inatsisartunut aalajangiutassanngorlugu siunnersuutaavoq, Naalakkersuisut saqqummiutissagaat 2006-imut...

FM06/33 Aningaasat tunngaviusumik tunniunneqartartut qaffanneqarsinnaaqqullugit meeqqanut akilersuutit...

FM06/34 Qasigiannguit eqqaani erngup nukiliorfissap tullinnguutsinneqarnissaanut siunnersuut..

FM06/35 Nukissiorfiit aktianik piginneqatigiiffinngortinneqarnissaat pillugu Naalakkersuisut...

FM06/40 Pisortanit pensionisiat pillugit Inatsisartut Peqqussutaata nr. 9, 15. april 2003-imeersup allanngortinneqarnissaa pillugu...

FM06/42 Suliffeqarfiit ingerlatseqatigiiffiillu Namminersornerullutik Oqartussanit pigineqartut ingerlanneqartulluunniit ukiumoortumik...

FM06/45 Nunatsinni avatangiisinut aningaasaateqarfimmik pilersitsinissaq sulissutigeqqullugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalangiiffigisassaattut siunnersuut.

FM06/46 Aallaavittut isigalugu kialuunniit nunatsinniittup kalaallit, danskit tuluillu oqaasii atorlugit oqalunnikkut...

FM06/47 Atuartut ilinniartitsisullu peqanngittarnerisa tamanut saqqummiunneqartarnissaat pillugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik...

FM06/49 Partiinut tapiissutaasartut pillugit malittarisassat imaalillugit allanngortinneqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut...

FM06/51 Annertuumik innarluutillit ikiorserneqartarnerat pillugu Inatsisartut peqqussutaannut nr. 7-mut 3. november 1994-imeersumut...

FM06/52 Inatsisartut Suleriaasianni § 36, imm. 1 naapertorlugu allaganngorlugit apeqqutit ullut suliffissat qulit ingerlaneranni...

FM06/53 Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuutigaara Naalakkersuisuniit nammineq illoqarnerup tungaata...

FM06/54 Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuutigaara, Naalakkersuisunut 2006-mi ukiaanerani ataatsimiinnermi...

FM06/55 Naalakkersuisut meeqqat atuarfianni atuarfinni isumaqatigiissitsiniartarnerup / isumaqatigiinngissutinik aaqqiiniartarnerup...

FM06/56 Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuutigaara Inatsisartut inatsisiliaata nr. 20-p, 3. november 2004-meersup...

FM06/57 Eqqagassalerineq pillugu aalajangersakkat atuuttut misissuataarneqarnissaat pillugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik...

FM06/58 Inatsisartunut aalajangiutassanngorlugu siunnersuut, Naalakkersuisut sulissutigissagaat naalagaaffiup ataani...

FM06/59 Ulloq unnuarlu paaqqinnittarfiit Namminersornerullutik Oqartussat paaqqinnittarfiutaannut naligiissinneqarnissaannik...

FM06/60 Innuttaasut Kalaallit Nunaata avataani najugaqarallartut qinersisussat allattorsimaffianni nalunaarsorneqartarnissaannut...

FM06/61 Sisimiut Kangerlussuullu akornanni aqqusinniornissamut katillugit 100 millioner kr.-it ukiut sisamat ingerlaneranni...

FM06/62 Naalakkersuinermik suliaqartut tamarmiusunik akissarsiaqarlutik ataatsikkut naalakkersuinermi atorfigivillugu marlunnik...

FM06/63 Inatsisartut aalajangiffigisassaattut siunnersuut, Kalaallit Nunaanni Inatsisartut suleriaasiat imaalillugu allanngortinneqassasoq...

FM06/68 Meeqqanut tapiissutinik pisartagaqareersut, qinnuteqaqqinngikkaluarlutik pisartagaqaannarsinnaanissaannik Naalakkersuisut...

FM06/70 Tusilartut angerlarsimaffianni Uiluinni, inuusuttut, meeqqat atuarfianni atuarunnaareeraluarlutilluuniit najugaqarsinnaanissaanik, taamaasillutik...

FM06/73 Qeqertarsuaq, Aasiaat, Qasigiannguit, Ilulissat, Uummannap Upernaviullu Kommuniini aalisartut piniartullu umiatsiaararsortut...

FM06/79 Kommunalbestyrelsinut nunaqarfinnilu aqutsisunut ilaasortanik il.il. kiisalu borgmesterinik borgmesterillu tulliinik akissarsiaqartitsineq pillugu...

FM06/81 2007-imut Inatsisartut aningaasanut inatsisissaannut tunngatillugu Eqqumiitsuliornermut atuarfiup illutaata allilerneqarnissaa pillugu...

FM06/82 Nunatsinni meeqqat atuarfiani atuartut 9. klassimiit qummut ukiumit atuarfiusumit 2007/2008-imit tamarmik atuartuunersiuteqalernissaat...

FM06/84 2007-imut Inatsisartut aningaasanut inatsisissaannut tunngatillugu pensionisiat pillugit Inatsisartuni partiit ilaasortaatitalinnut Naalakkersuisut...

FM06/85 Isertitatigut akileraarutit pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarnissaanik Naalakkersuisut peqquneqarnissaanik Inatsisartut...