Ukioq toqqaruk

Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliap aalajangigai

01.31.06/20-00923
23/12/2020
Asiamut ASA-mullu missingersuutinut sunniuteqanngitsumik ilassutitut aningaasaliinissamut qinnuteqaat (nukingiullugu suliassaq)­
01.31.06/20-00922
23/12/2020
AI2021-mi kontonut pingaarnernut 30.12.08 Utoqqalinermi pensionisiat aamma 30.12.09 Siusinaartumik pensionisiat-nut oqaasertaliussani utoqqalinermi pensionisiat aamma siusinaartumik pensionisiat tunniunneqartartut naleqqussarnissaat pillugit ilassutitut aningaasaliissuteqarnissamut qinnuteqaat
01.31.06/20-00921
23/12/2020
Budgetneutral tillægsbevilling om udmøntning af midler til afslutning af anlægsprojektet Pisariillisaaneq-projektet, ERP
01.31.06/20-00920
21/12/2020
Peqqissutsimut Pitsaaliuinermullu Aqutsisoqarfimmut aammalu Nunatsinni Nakorsaaneqarfimmut missingersuutinut sunniuteqanngitsumik aningaasaliissutinik nuussineq
01.31.06/20-00919
21/12/2020
Royal Arctic Line A/S-ip najukkani umiarsualivinni oqartussatut suliassanik isumaginninneranut akiliutit nikingassutaannik iluarsiiniarluni missingersuutinut sunniuteqanngitsumik ilassutitut aningaasaliissutissat
01.31.06/20-00918
21/12/2020
Mittarfeqarfiit Nunatta Karsianut akiitsuisa appartinneqarnissaannut,<br/>aningaasaleeqqinnissaannullu aningaasanik immikkoortitsinissamut<br/>missingersuutitigut sunniutitaqanngitsumik immikkut aningaasaliissuteqarnissaq
01.31.06/20-00916
18/12/2020
Suliffissaqarfimmi 40-mi atuinerusimanerup atuinikinnerusimanerullu kingunerisaanik missingersuutinut sunniuteqanngitsumik nuussineq issittumilu maskinmesteritut ilinniartitaanerup aningaasalersorneqarnissaanut inissitsiterineq
01.31.06/20-00915
18/12/2020
Tarnikkut nappaatilinnut illussamut pilersaarusiornermut aningaasaleeqqinnissamut nuussineq
01.31.06/20-00913
18/12/2020
Kontomi pingaarnermit 80.00.10-mit, Sanaartornermut Iluarsagassanullu aningaasaateqarfimmit Ilulissani Sungiusarfik Ikinngummut utertitsineq - illumik pingaarnermik allanngortiterineq - atugassanngortitsineq.
01.31.06/20-00911
18/12/2020
Namminersorlutik Oqartussat illoqarfinni arlaqartuni ilaqutariinnut arlalinnut inissiaataanni aqqutinik nutarterinissamut aningaasanik atugassanngortitsineq.
01.31.06/20-00910
18/12/2020
Qaanaami Inuusuttunut inissialiornissamut atugassanngortitsineq.
01.31.06/20-00909
18/12/2020
Aningaasaqarnermut Akileraartarnermullu Ataatsimiititaliap Kalaallit Nunaanni Aalisarsinnaanermut Akuersissutinik Nakkutilliisoqarfimmut nakkutilliinermi angallat (KANUAANA) nutaaq pillugu apeqqutaanut akissut.
01.31.06/20-00908
01/12/2020
Nuummi Eqalugalinnguani nutarterinissamut atugassiinissaq.
01.31.06/20-00907
01/12/2020
Illoqarfinni nunaqarfinnilu BSU aqqutigalugu illulianik ingutseriaannanngorsima¬sunik ingutserinissamut atugassiinissaq.
01.31.06/20-00905
01/12/2020
Naalakkersuisut isummernissaannut tunngavissiaq.
01.31.06/20-00903
16/09/2020
Pisortani Digitalimik Allakkerinerup atulersinneqarnissaanut attaveqaqatigiinnermi immikkut suliniummut aningaasanik immikkoortitsinissamut ilassutitut aningaasa-liinissamut qinnuteqaat.
01.31.06/20-00902
09/09/2020
Ilassutitut aningaasaliissutissanik qinnuteqaat: Konto pingaarneq 72.20.05 Ilaasunik angallassinermut tapiissutit aqqutigalugu COVID-19-ip atuunnerani Ittoqqortoor-miinut timmisartuussineq.
01.31.06/20-00901-to
24/09/2020
Brexit-imut atatillugu Kunngeqarfik Peqatigiiffik peqatigalugu niuernikkut isumaqatigiissuteqarnissamut atugassatut Bruxellesimi Sinniisoqarfimmut ilassutitut aningaasaliissutit.
01.31.06/20-00900
09/09/2020
Suliassaqarfimmut 24-mut, akiliisitsiniartarnermi ikinnerpaaffissatut killiliussat aam-ma oqaasertaliussassat pillugit akuersissuteqarnissamik qinnuteqaat.
01.31.06/20-00899
13/08/2020
Steno Diabetes Centerimut kontomik pingaarnermik nutaamik pilersitsinissamut kiisalu Steno Diabetes Centerimut suliniutip normuanik nutaamik pilersitsinissamik taamatullu Nuummi sanaartorfimmik qimatsinissaq pillugu ilassutitut aningaasaliissutissatut qinnuteqaat.
01.31.06/20-00898
13/08/2020
Aasianni Qaqortumilu inissialiortitsinissanut aningaasanik atugassanngortitsinissaq.
01.31.06/20-00897
10/08/2020
ESDH-p ataqatigiissumik aaqqissuussap ingerlannerannut Aningaasaqarnermut sulisoqarnermullu tunngasuni qarasaasiakkut aqutsissutinut pisortat ataatsimut immikkoortortaamut tapiissutitut aningaasaliissutit.
01.31.06/20-00896
21/07/2020
Kontomi pingaarnermi 80.00.10 Sanaartugassanut Iluarsagassanullu Aningaa¬saate¬qarfimmit utertitat, aningaaliissutinik Namminersorlutik Oqartussat inis¬siaataanni attartortittakkani kinguaattoorutinik killilersuinissamut atugassan¬ngortitsinissaq.
01.31.06/20-00895
29/07/2020
Kommune Kujallermi suliffissaaleqinermik akiuinissaq pillugu isumaqatigiissummik atsiuineq, aamma Kujataani aqqusinermut sanaartornissamut aningaasaliissutinik im-mikkoortitsineq pillugu tapiliutitut aningaasaliissutit, aamma tamatumunnga sanaar-tornissamut suliniutip Kommunip Kujallermut tunniunnissaanut pisinnaatitsissut.
01.31.06/20-00894
10/08/2020
Kontumut pingaarnermut 66.01.05 – Oqartussatut suliarinnittarnerit isertitatigut matussusikkat, aammalu kontumut pingaarnermut 67.01.08 Qaqqat sisoortarnerannik misissuinernut Kalaallit Nunaata akiliutai, oqaasertaliussat nutaat pillugit ilassutitut aningaasaliissutit.
01.31.06/20-00893
16/07/2020
Kontomi pingaarnermi 80.00.10 Sanaartugassanut Iluarsagassanullu Aningaasaateqarfimmit utertitat, Upernavimmi hangarissamut atugassanngortitsinissaq.
01.31.06/20-00892
16/07/2020
Pilutamut, Sisimiut, immikkoortortamik pilersitsinermut konto pingaarnermi 83.30.13 Nuna tamakkerlugu paaqqinnittarfiit, missingersuutinut sunniuteqanngitsumik nuussineq.
01.31.06/20-00891
16/07/2020
Sisimiut Kangerlussuullu akornanni aqqusiniliornissamut iluarsartuullugu pilersaarusiornermut tapiissutinik immikkoortitsinissaq pillugu ilassutitut aningaasaliissutit.
01.31.06/20-00889-2
30/07/2020
COVID-19-i peqqutigalugu AI2020-p karsimi missuiffigineranut atatillugu ingerlatsinermut tapiissutitullu aningaasaliissutinut ilassutitut aningaasaliissutinut qinnuteqarneq.
01.31.06/20-00889-1
30/06/2020
COVID-19-i peqqutigalugu AI2020-p karsimi missuiffigineranut atatillugu ingerlatsinermut tapiissutitullu aningaasaliissutinut ilassutitut aningaasaliissutinut qinnuteqarneq.
01.31.06/20-00888-IV-2
16/09/2020
Konto pingaarnermut 50.06.25 Aalisarneq pillugu ataatsimiititaliarsuarmut ilassutitut aningaasaliissuteqarnissamik qinnuteqaat.
01.31.06/20-00888-2
15/07/2020
Konto pingaarnermut 50.06.25 Aalisarneq pillugu ataatsimiititaliarsuarmut ilassutitut aningaasaliissuteqarnissamik qinnuteqaat.
01.31.06/20-00888
01/07/2020
Konto pingaarnermut 50.06.25 Aalisarneq pillugu ataatsimiititaliarsuarmut ilassutitut aningaasaliissuteqarnissamik qinnuteqaat.
01.31.06/20-00887-2
03/07/2020
Konto pingaarneq 64.40.08 Coronavirusi (COVID-19) tunngavigalugu suliffe¬qarfim¬mut ikiorsiissutini aningaasaliissutinit Konto pingaarneq 64.10.35 Coro¬navirusi (CO¬VID-19) tunngavigalugu inuussutissarsiorfimmut ikiorsiissutinut nuussinerup piviu¬sunngortinnissaa siunertaralugu tapiliutitut aningaasaliissu¬tinik qinnuteqaat. COVID-19-imut ikiorsiissutinit aningaasaliissutit atorlugit COVID-19-imut ikiorsiissutit kuk¬kunersiornissaannut aningaasartuuteqarfiu¬sinnaanerat aamma tapiliutitut qinnute...
01.31.06/20-00887
24/06/2020
Konto pingaarneq 64.40.08 Coronavirusi (COVID-19) tunngavigalugu suliffeqarfimmut ikiorsiissutini aningaasaliissutinit Konto pingaarneq 64.10.35 Coronavirusi (COVID-19) tunngavigalugu inuussutissarsiorfimmut ikiorsiissutinut nuussinerup piviusunngortinnissaa siunertaralugu tapiliutitut aningaasaliissutinik qinnuteqaat. COVID-19-imut ikiorsiissutinit aningaasaliissutit atorlugit COVID-19-imut ikiorsiissutit kukkunersiornissaannut aningaasartuuteqarfiusinnaanerat aamma tapiliutitut qinnuteqaammiip...
01.31.06/20-00886
11/06/2020
Kontumit pingaarnermit, 80.00.10 Sanaartugassanut Iluarsagassanullu Aningaasaateqarfimmit utertitat, ilinniartut ineqarfiinik nalinginnaasunik aningaasalersuinissamut atugassanngortitsineq.
01.31.06/20-00885
08/06/2020
Isumaginninnermut suliassaqarfimmi ataatsimoorussamik kommunini Elektronisk sags- og dokumenthåndtering system-imut (ESDH-imut) aningaasaliisoqarnissaa pillugu ilassutitut aningaasaliissutissanut qinnuteqaat
01.31.06/20-00884
05/06/2020
Konto pingaarnerup 30.10.49-ip, Sumiginnaasarneq akiorniarlugu isumaginninnermi sulinitit, 2020-imut ilassutitut aningaasaliissutit pillugit inatsisissamut, tassungalu atasunut atuinikinnerusoqarnerani nuussisinnaaneq pillugu oqaasertaliussanut ilanngunneqarnissaa, kiisalu suliassaqarfimmut 30-imut Isumaginninnermut Inatsisinillu Atuutsitsinermut Naalakkersuisoqarfik pillugu oqaasertaliussat aaqqiivigineqarnissaat pillugu ilassutitut aningaasaliissutissanut qinnuteqaat.
01.31.06/20-00883
11/06/2020
COVID-19-ip kingunerisaanik pisut malitsigisaannik inuussutissarsiortunut suliffeqar-nermullu ikiorsiissutissanut malittarisassat nutaat aammalu nutartigaasut.
01.31.06/20-00882
08/06/2020
Atuakkialerinermut allaffimmik pilersitsisoqarnissaanut kontumit pingaarnermit, 20.11.70 Suliniutinut nutaanut sillimmatit, kontumut pingaarnermut, 40.95.01 Eqqumiitsuliornermut kulturimullu tapiissutit allat (Tapiissutitut aningaasaliissutit), aningaasanik sillimmatinik atortussanngortitsinissaq pillugu ilassutitut aningaasaliissutinut qinnuteqaat.
01.31.06/20-00881
27/05/2020
Kontomit pingaarnermit 80.00.10 Sanaartugassanut Iluarsagassanullu Aningaasaateqarfimmiit suliassanut assigiinngitsunut utertillugit, atugassanngortitsinissaq.
01.31.06/20-00880
22/05/2020
Finansiering af COVID-19 afbødende tiltag via hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden.
01.31.06/20-00879
15/05/2020
Konto pingaarnermit 87.73.12 Umiarsualivinnut talittarfinnullu aningaasaleeqqin-nernit, Uummannami umiarsualiveqarnermut, betonngimillu talittarfiliortoqarnissaa-nut/niusarfiliortoqarnissaanut ineriartortitsinissami suliniummut missingersuutinut sunniuteqanngitsunik nuussineq.
01.31.06/20-00878
24/06/2020
Oqaasertaliussamik naleqqussaaneq kontumut pingaarnermut 40.91.31 Suliniu¬tit aallaavigalugit tapiissutit.
01.31.06/20-00877
15/05/2020
Aningaasartuutissanut missingersuusiani oqimaaqatigiissitsiviusumik nuussineq kontumit pingaarnermit 84.40.10 Kommunini atuarfiit kontumut pingaarnermut 84.40.15 Ilinniartut ineqarfiinik sanaartorneq, piviusunngortitsineq suliniummik nr. 035.52.092 Pilersitsineq / iluarsaaneq Qassiarsummi atuartunut angerlarsimaffimmik.
01.31.06/20-00876
30/04/2020
Konto pingaarnerup, 80.00.80 Aningaasat suliniutinik aallartitsinissamut sillimmatit (Sanaartornermut aningaasaliissutit), aamma konto pingaarnerup, 84.40.12 Sisimiuni Ilinniarnermut sanaartukkat Upernaviarsummi nunalerinermik ilinniarfiliornissamut pilersaarut.
01.31.06/20-00875
30/04/2020
Isumaqatigiissutinut isumalioqatigiissitamut aningaasaliissutinik atugassanngortitsineq suliakkiummillu akuersineq.
01.31.06/20-00874
25/09/2020
Meeqqanut tarnimikkut nappaatilinnut ulloq unnuarlu paaqqinniffiup aammalu meeqqanut inuusuttunullu annertuumik innarluutilinnut paaqqinniffiup pilersaarusi-ornissaannut kontumi pingaarnermi, 83.30.13 Nuna tamakkerlugu paaqqinniffiit, missingersuutinut sunniuteqanngitsumik nuussineq.
01.31.06/20-00873
11/04/2020
Mittarfeqarfiit Nunap Karsiani sippuisinnaatitaaneranik qaffaanissaq pillugu ilassuti-tut aningaasaliissutissanut tunngatillugu qinnuteqaat.
01.31.06/20-00872
26/03/2020
Coronavirusimut (COVID-19) atatillugu peqqinnissaqarnermi immikkut ittumik iliuu-seqarnissamut ilassutissatut aningaasaliinissamut qinnuteqaat.
01.31.06/20-00869/ 870/ 871 2
20/03/2020
Aningaasarsiaqartunut ikiorsiissutitut katersat
01.31.06/20-00869/ 870/ 871
20/03/2020
Aningaasarsiaqartunut ikiorsiissutitut katersat ­
01.31.06/20-00868
26/03/2020
Qaarsuni mittarfiup qalliutaata nungullarnaveeqqutaanik iluarsaassinissaq siunertaralugu kontomi pingaarnermi 87.73.22 Mittarfeqarfiit – mittarfiit missingersuutinut sunniuteqanngitsumik nussuineq.
01.31.06/20-00867
27/02/2020
Aningaasaqarnermut Akileraartarnermullu Ataatsimiititaliap marlunngornermi ulloq 25. februar 2020-mi aalajangiineranik Naalakkersuisunut ilisimatitsineq. Immikkut aningaasaliissutit ­ konto pingaarnermut 72.20.05 Ilaasunik angallassinermut tapiissuti
01.31.06/20-00866
16/01/2020
Aningaasaqarnermut Akileraartarnermullu Ataatsimiititaliap pingasunngornermi ulloq 8. januar 2020-mi aalajangiineranik Naalakkersuisunut ilisimatitsineq. 2020-mut innaallagissamut, imermut kiassarnermullu Nukissiorfiit akigititaanik akuersissuteqarne