Samling

20120913 09:26:21
Beslutningsforslag fremsat af Landstingets medlemmer

VM06/05 Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landstinget tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation 1/2005 om at opfordre regeringerne i Island, Færøerne og Grønland...

VM06/06 Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landstinget tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation 2/2005 om at opfordre regeringerne i Island, Færøerne og Grønland...

VM06/07 Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landstinget tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation 3/2005 om at samarbejde om at styrke forskningen af hvalbestande i...

VM06/45 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at igangsætte arbejdet..(Anthon Frederiksen)

VM06/49 Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges, at tage initiativer til at man fra..(Anthon Frederiksen)

VM06/52 Forslag til landstingsbeslutning om, at det pålægges Landsstyret at tilvejebringe et rabatsystem..(Anthon Frederiksen)

VM06/56 Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for oprettelse af en børneombudsmand.(Astrid Fleischer)

VM06/57 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at ændre § 20, stk. 3..(Astrid Fleischer)

VM06/61 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret med virkning fra 1. januar 2007 pålægges at..(Esmar Bergstrøm)

VM06/63 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at fremsætte et ændringsforslag..(Esmar Bergstrøm)

VM06/64 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at gennemføre en informationskampagne..(Marie Fleischer)

VM06/65 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at arbejde for en ændring af..(Marie Fleischer)

VM06/66 Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at gøre 2006-2010 til en særlig..(Marie Fliescher)

VM06/68 Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for, at oprette fire regionale vækstcentre.(Marie Fleischer)

VM06/69 Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret arbejder for at ændre gældende..(Anthon Frederiksen)

VM06/70 Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for at der bliver offentliggjort..(Atassut)

VM06/74 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landtinget overlader det til Politimesteren i Grønland at efterforske..(Jens B. Frederiksen)

VM06/76 Hermed stilles et beslutningsforslag om, at Landsstyret pålægges til at fremsætte et ændringsforslag..(Agathe Fontain)

VM06/80 Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for at pædagoger og socialrådgivere..(Agathe Fontain)

VM06/81 Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at fremsætte ændringsforslag til..(Ane Hansen)

VM06/82 Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at prioritere byggeriet af et..

VM06/83 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at fremsætte forslag om, at jollefiskere..(Ane Hansen)

VM06/86 Forslag til landstingsbeslutning om oprettelse af en "Nuna Job" fond.(Juliane Henningsen)

VM06/88 Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at ændre gældende regler på..(Johan Lund Olsen)

VM06/89 Forslag til landstingsbeslutning om at landet igen inddeles i flere landstings-valgkredse.(Kuupik Kleist)

VM06/94 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at arbejde for etablering af plejehjem for voksne borgere med psykiske lidelser.

VM06/95 Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges af realisere forhandlinger med den danske..(Atassut)

VM06/96 Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at fremlægge et ændringsforslag til gældende..(Atassut)

VM06/97 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at arbejde for etablering af et råd for socialt udsatte i Grønland.

VM06/99 Forslag til landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges at fremsætte ændringsforslag til finanslovsforslaget..(Ruth Heilmann)

VM06/104 Forslag til landstingsbeslutning om at landsstyret pålægges at arbejde for at fremskaffe... (Jonathan Motzfeldt)

VM06/105 Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges, at fremlægge forslag om regler...(Agnethe Davidsen)

VM06/106 Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landstinget træffer principbeslutning... (Jens Lars Fleischer)

Aalajangiiffigisassatut siunnersuutit Inatsisartunit

VM06/05 Nunani Avannarlerni Killerni atuakkiortunik pikkorissaasarnerup pilersinneqarneranik tapersersueqqullugit aningaasaleeqqullugillu...

VM06/06 Nunarsuup immikkoortortaatut Nunani Avannarlerni Killerni pinngortitami pisuussutit nunarsuarmi tamarmi nungusaataanngitsumik iluaqutiginiarneqarnissaannik...

VM06/07 Atlantikup Avannaani arfeqassutsip ilisimatusarfigineqarnerata, tassungalu ilanngullugu kisitsinertigut Atlantikup Avannaani arferit eqqissisimatitat arferillu...

VM06/45 Utoqqaat, innarluutillillu, kiisalu siusinaartumik sulisinnaajunnaarnersiutillit tigusartangaasa..(Anthon Frederiksen)

VM06/49 Kalaallit Nunatsinni Amerika-miut mingutsitaasa salinneqarnissaat piaartumik kalaallinik..(Anthon Frederiksen)

VM06/52 Inuusuttut kikkuugaluartulluunniit angalanermut tapiiffigineqartalernissaat (ungdomsrabat)..(Anthon Frederiksen)

VM06/56 Meeqqanut ombudsmandimik pilersitsinissaq pillugu Naalakkersuisut suliniuteqarnissaanik..(Astrid Fl. Rex)

VM06/57 Inatsisartuni aalajangiiffigisassatut siunnersuut Naalakkersuisut peqquneqassasut pisortat..(Astrid Fl.Rex)

VM06/61 Inatsisartunut aalajangiiffigisassatut siunnersuutigaara naalakkersuisut 1. januar 2007-imit..(Esmar Bergstrøm)

VM06/63 Inatsisartunut aalajangiutassanngorlugu siunnersuutaavoq, Naalakkersuisut saqqummiutissagaat..(Esmar Bergstrøm)

VM06/64 Inatsisartuni aalajangiiffigisassatut siunnersuut, Naalakkersuisut peqquneqassasut Kalaallit..(Marie Fleischer)

VM06/65 Inatsisartuni aalajangiiffigisassatut siunnersuut, Naalakkersuisut peqquneqassasut aqqusinerni..(Marie Fleischer)

VM06/66 Piffissaq 2006-imiit 2010-mut kinguaassiutit atorlugit nakuusernerit akiornissaannut immikkut..(Marie Fleischer)

VM06/68 Nunap immikkoortuini qitiusumik ineriartortitsivinnik sisamanik pilersitseqqullugit Naalakkersuisut..(Marie Fleischer)

VM06/69 Aalisartut, piniartut sulisartullu peqqussut maanna atuuttoq naapertorlugu annertussusileriikkanik..(Anthon Frederiksen)

VM06/70 Nunatsinni aalisarnermi piniarnermilu misissuinermut ineriartortitsinermullu suliniutit pisortat..(Atassut)

VM06/74 Siornatigut Naalakkersuisunut ilaasortaasimasut, Jens Napaatuup Rasmus Frederiksen-innillu..(Jens B Frederiksen)

VM06/76 Aningasat tunngaviusumik tunniunneqartartut qaffanneqarsinnaaqqullugit meeqqanut akilersuutit..(Agathe Fontain)

VM06/80 Inatsisartut aalajangiiffigisassaatut siunnersuuteqarpunga, Naalakkersuisut peqquneqassasut..(Agathe Fontain)

VM06/81 Matumuuna Inatsisartunit aalajangiiffigisassaattut siunnersuuteqarpunga Naalakkersuisut..(Agathe Fontain)

VM06/82 Qasigiannguit eqqaani erngup nukiliorfissap tullinnguutsinneqarnissaanut siunnersuut..(Ane Hansen)

VM06/83 Umiatsiaararsorlutik aalisartut piniartullu piffissani silamik pissuteqartumik inuussutissarsiutiminnik..(Ane Hansen)

VM06/86 Angaasaateqarfik "Nuna Job"-mik pilersitsisoqarnissaanik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut..(Juliane Henningsen)

VM06/88 Ilinniagaqartut angajoqqaaminni najugaqanngitsut ilinniagaqarnersiutinik assigiimmik..(Johan Lund Olsen)

VM06/89 Inatsisartunut qinersisoqartarnerani qinersiviit amerlanerulersinneqaqqinnissaannik aalajangernissamik siunnersuut.(Kuupik Kleist)

VM06/94 Nunatsinni innuttaasut inersimasut tarnimikkut erloqissutillit angerlarsimaffissaannik pilersitsinissaq..(Atassut)

VM06/95 Ikiaroornartut anngiortumik nunatsinnut eqqussorneqarnerisa millisarnissaat siunertaralugu sulinerup..(Atassut)

VM06/96 Qinigaasinnaassuseq pillugu ataatsimiititaliaq inatsisilerinermik ilinniagaqarsimasuinnarnik siunissami..(Atassut)

VM06/97 Nunatsinni isumaginninnikkut ajornartorsiuteqartut pillugit siunnersuisoqatigiinnik pilersitsisoqarnissaa..(Atassut)

VM06/99 2006-imi aningaasanut inatsisissami Kalaallit Nunaata Radio-ata teknikikkut atortorissaarutinik nutaalianik..(Ruth Heilmann)

VM06/104 Nuummi Nuussuarmi oqaluffissap sananeqalernissaanut aningaasaliissuteqarnissaq sulissutigeqqullugu..(Jonathan Motzfeldt)

VM06/105 Piginneqatigiilluni inissiaatit piginnittutut inissiatinngortissinnaalernissaannut periusissat..(Agnethe Davidsen)

VM06/106 Nukissiorfiit aktianik piginneqatigiiffinngortinneqarnissaat pillugu Naalakkersuisut..(Jens Lars Fleischer)