Samling

20120913 09:26:55
Beslutningsforslag fremsat af Landstingets medlemmer 04FM

 

Punkt nummer:

 

Behandlingsdato:

 

 

Punkttitler:

Pkt. 44:

 

1. beh. 28/4

2. beh. 19/5

§ 32

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landstinget pålægger Landsstyret at ændre Landstingsforordning nr. 9 af 15. april 2003 om offentlig pension med henblik på, at det offentlige fremover udbetaler en ikke differentieret alderspension og førtidspension, således at det ikke længere er afgørende, om en del af alders- og førtidspensionisterne oppebærer en biindtægt.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen og Mads Peter Grønvold, Kattusseqatigiit)

Pkt. 48:

 

1. beh. 20/4

2. beh. 17/5

§ 32

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at åbne for begrænset fangst af mos-kusokserne på Svartenhukhalvøen.

(Landstingsmedlem Isak Davidsen, Siumut)

Pkt. 49:

 

1. beh. 27/4

2. beh. EM 2004

3. beh. EM 2004

§ 28

Forslag til Landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om leje af boliger. (Ændrede regler om fortsættelse af lejemål i forbindelse med samlivsophævelse, separation eller skilsmisse)

(Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex og Per Berthelsen, Demokraatit)

Pkt. 53:

 

1. beh. 18/5

2. beh. 19/5

§32

Forslag til landstingsbeslutning om at pålægge Landsstyret at tage initiativ til forøgelse af de på finansloven afsatte midler til sæsonledighedsbekæmpelse for at afhjælpe de negative konsekvenser af ophævelsen af bestemmelsen om supplerende takstmæssig hjælp, i forbindelse med vedtagelsen af landstingsforordning nr. 15 af 12. november 2001 om takstmæssig hjælp. Dette ændringsforslag skal gælde indtil en ny arbejdsmarkedsordning træder i kraft pr. 1. januar 2006.

(Erhvervsudvalgsmedlemmerne: Ole Dorph, Ane Hansen, Kalistat Lund, Finn Karlsen og Per Skaaning)

Pkt. 62:

 

1. beh. 22/4

2. beh. 13/5

§ 32

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at ændre reglerne for uddannelsesstøtte således, at stipendierne årligt pristalsreguleres.

(Landstingsmedlem Palle Christiansen, Demokraterne)

Pkt. 70:

 

1. beh. 21/4

2. beh. 11/5

§ 32

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at indstifte en Natur- og Miljøpris med bredest mulig målgruppe.

(Landstingsmedlem Palle Christiansen, Demokraterne)

Pkt. 71:

 

1. beh. 28/4

2. beh. 19/5

§ 32

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at fremsætte forslag om, at retten til alders- og førtidspension gøres indkomst-uafhængig.

(Landstingsmedlem Enos Lyberth, Siumut)

Pkt. 76:

 

1. beh. 28/4

2. beh. 19/5

§ 32

Forslag til landstingsbeslutning om at pålægge Landsstyret at arbejde for, at der inden for Rigsfællesskabet skabes ensartede vilkår for modtagere af offentlig pension, herunder førtidspension.

(Landstingsmedlem Landstingsmedlem Anthon Frederiksen og Mads Peter Grønvold, Kattusseqatigiit)

Pkt. 78:

 

1. beh. 5/5

2. beh. 17/5

§ 32

Forslag til landstingsbeslutning om, at det pålægges Landsstyret at udarbejde konkrete planer for nedbringelse af antallet af selvmord i Grønland ved forebyggende arbejde, herunder oplysningskampagner i samarbejde med kommunerne samt at afsætte de nødvendige midler på finansloven til planernes gennemførelse.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen og Mads Peter Grønvold, Kattusseqatigiit)

Pkt. 79

 

1. beh. 30/4

2. beh. 18/5

§ 32

Forslag til landstingsbeslutning om at det pålægges Landsstyret at opretholde det gældende ensprissystem i indeværende Landstingsperiode.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen og Mads Peter Grønvold, Kattusseqatigiit)

Pkt. 80:

 

1. beh. 29/4

2. beh. 17/5

§ 32

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for ansættelse af flere toldere samt for at forhandle med den danske regering med henblik på større politibemanding der skal sikre formindskelse af indførsel af forbudte euforiserende stoffer til Grønland.

(Landstingsmedlem Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen og Jakob Sivertsen, Atassut)

Pkt. 81:

 

1. beh. 22/4

2. beh. 13/5

§ 32

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at tage initiativ til ændring af Landstingsforordning nr. 5 af 28. oktober 1982 om tilskud til elever, der er optaget i folkeskolens ældste klasser, således at der uanset forældrenes indkomst kan udbetales uddannelsestilskud til samtlige folkeskolelever i de ældste klasser.

(Landstingsmedlem Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen og Jakob Sivertsen)

Pkt. 82:

 

1. beh. 30/4

2. beh. 13/5

§ 32

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for handlingsplan for privatisering af indhandlings- og produktionssteder i bygderne.

(Landstingsmedlem Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen og Jakob Sivertsen)

Pkt. 83:

 

1. beh. 3/5

2. beh. 19/5

§ 32

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at arbejde for at der på finansloven bliver afsat midler til indhandlingstilskud for skind af større sæler.

(Landstingsmedlem Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen og Jakob Sivertsen, Atassut)

Pkt. 84:

 

1. beh. 21/4

2. beh. 17/5

§ 32

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at arbejde for, i finansieringsmæssig samarbejde med de grønlandske kommuner, at ansætte jagt- og fiskeribetjente, så der bliver en fyldestgørende grad af dækning med hensyn til jagt- og fiskerikontrol på alle jagt- og fiskeriområder langs den grønlandske kyst.

(Landstingsmedlem Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen og Jakob Sivertsen, Atassut)

Pkt. 86:

 

1. beh. 30/4

2. beh. 12/5

§ 32

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for at ændre Landstingsforordning nr. 10. af 12. november 2001 om støtte til fiskeri, fangst og landbrug, således at landbrugsstøtten bliver udskilt fra forordningen og fremover bliver varetaget af konsulenttjenesten for landbrug.

(Landstingsmedlem Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen og Jakob Sivertsen, Atassut)

Pkt. 88:

 

1. beh. 28/4

2. beh. 19/5

§ 32

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for at ændre Landstingsforordning nr. 9 af 15. april 2003 om offentlig pension, således at alle der opfylder optjeningsbetingelserne, uanset ægtefælles eller samlevers indtægter, får mulighed for at modtage fuld offentlig pension.

(Landstingsmedlem Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen og Jakob Sivertsen, Atassut)

Pkt. 89:

 

1. beh. 28/4

2. beh. 19/5

§ 32

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for at ændre Landstingforordning nr. 9 af 15. april 2003 om offentlig pension, således at der fastsættes et minimumsbeløb for hvor meget modtagerne af offentlig pension skal have til rådighed efter dækning af faste udgifter.

(Landstingsmedlem Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen og Jakob Sivertsen, Atassut)

Pkt. 90:

 

1. beh. 22/4

2. beh. 13/5

§ 32

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for etablering af en efterskole i Grønland.

(Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 91:

 

1. beh. 23/4

2. beh. 18/5

§ 32

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for at forhøje person- og standardfradragene for 2005, uden at forhøje landsskatten og den fælleskommunale skat.

(Landstingsmedlem Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen og Jakob Sivertsen, Atassut)

Pkt. 92:

 

1. beh. 30/4

2. beh. 12/5

§ 32

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for ændring af Landstingslov nr. 10 af 13. november 1986 med senere ændringer, således at der etableres pris- og avancekontrollør under Grønlands Hjemmestyre.

(Landstingsmedlem Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen og Jakob Sivertsen, Atassut)

Pkt. 93:

 

1. beh. 5/5

2. beh. 18/5

§ 32

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for tilvejebringelse af lovgivningsmæssig grundlag for dannelse af et kreditinstitut for boligbyggeri.

(Landstingsmedlem Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen og Jakob Sivertsen)

Pkt. 94:

 

1 beh. 3/5

2. beh. 19/5

§ 32

Med henblik på at afdække om der eksisterer muligheder for, at fangere kan overgå  til erhvervsmæssigt fiskeri eller oppebære en supplerende indtægt ved fiskeri, fremsættes forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for iværksættelse af biologiske undersøgelser af uudnyttede fiskearter i fangerområder.

(Landstingsmedlem Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen og Jakob Sivertsen)

Pkt. 96:

 

1. beh. 29/4

2. beh. 19/5

§ 32

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for ny tidsramme for prioriteringsplanen for renovering og udvidelse af folkeskolerne, således at arbejdet kan afvikles hurtigere end den eksisterende plan, samt at Landstyret pålægges at udarbejde en handlingsplan, der skal sikre, at den besluttede tidsramme så vidt som muligt bliver overholdt.

(Landstingsmedlem Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen og Jakob Sivertsen)

Pkt. 97:

 

1. beh. 12/5

2. beh. 19/5

§ 32

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for et sundhedspolitisk forlig med henblik på at realisere en langsigtet handlingsplan for Grønlands sundhedsvæsen.

(Landstingsmedlem Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen og Jakob Sivertsen, Atassut)

Pkt. 98:

 

1. beh. 20/4

2. beh. 11/5

§ 32

Med henvisning til de ændrede fangstforhold, der er forårsaget af ændrede klimatiske forhold, der igen har ændret fangstdyrenes livsmønstre, fremsættes hermed forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret bemyndiges til at foranledige, at forskellige regler vedr. fangstreguleringer ændres på et hensigtsmæssigt grundlag.

(Landstingsmedlem Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 99:

 

1. beh. 27/4

2. beh. 13/5

§ 32

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for at ændre gældende regler om hjælp fra det offentlige med henblik på at hindre udeblivelse fra anvist arbejde.

(Landstingsmedlem Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen og Jakob Sivertsen, Atassut)

Pkt. 100:

 

1. beh. 18/5

2. beh. EM 2004

§ 32

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at fremsætte et særligt lovforslag om Anlægs- og renoveringsfonden, og at fremsætte forslag om ændring af Budgetloven således, at reguleringen af Anlægs- og renoveringsfonden udtages af Budgetloven.

(Landstingsmedlem Jensine Berthelsen, Atassut)

Pkt. 104:

 

1. beh. 12/5

2. beh. 19/5

§ 32

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at iværksætte en undersøgelse af, i hvilke former der her i landet mest hensigtsmæssigt vil kunne etableres rådgivnings- og behandlingstilbud til voldelige mænd, med henblik på etablering af sådanne regionalt dækkende tilbud inden udgangen af 2006.

(Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

Pkt. 105:

 

1. beh. 27/4

2. beh. 18/5

§ 32

Forslag til landstingsbeslutning om at pålægge Landsstyret at tage initiativ til en revision af den gældende landstingsforordning om takstmæssig hjælp.

(Landstingsmedlem Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 107:

1. beh. 17/5

2. beh. 19/5

§ 32

Forslag om at børn ikke misbruges seksuelt ved brug af internet, blade m.v.

(Landstingsmedlem Georg Olsen, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 110:

 

1. beh. 17/5

2. beh. 19/5

§ 32

Beslutningsforslag om snarlig lovgivning vedrørende voksnes seksuelle misbrug af børn samt børns deltagelse i pornografiske reklamer.

(Landstingsmedlem Ruth Heilmann, Siumut)

Pkt. 111:

 

1. beh. 20/4

2. beh. 11/5

§ 32

Beslutningforslag om at Landstinget pålægger Landsstyret at tage initiativ til ændring af Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 21. januar 2004 om beskyttelse af fugle, således at der åbnes for jagt på ride, edderfugl og lomvie fra Kangaatsiaq kommune og nordover til og med Upernavik kommune i perioden fra 1. marts til og med 15. juni med samme fastsatte antal, dog således at fritidsjægere kun må nedlægge i alt fem fugle på en fangstdag.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen og Mads Peter Grønvold, Kattusseqatigiit)

Pkt. 114:

 

1. beh. 12/5

2. beh. 19/5

§ 32

Forslag til landstingsbeslutning om brugen af det grønlandske sprogs placering ved reklamer, brugen af sproget i direktorater samt uddannelsesinstitutioner.

(Landstingsmedlem Georg Olsen, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 118:

 

1. beh. 20/4

2. beh. 11/5

§ 32

Forslag til landstingsbeslutning om at pålægge Landsstyret at ændre gældende regler om beskyttelse af fugle, således at der åbnes mulighed for fangst af lomvier og edderfugle indtil 1. juni i Upernavik Kommune.

(Landstingsmedlem Ole Thorleifsen, Siumut.)

Pkt. 121:

 

Trukket af forslagsstiller

§ 32

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at foretage tiltag som sikrer livsgrundlaget for folk, der flytter fra bygder og bosteder med ringe fremtidsudsigter til steder med bedre fremtidsmuligheder.

(Landstingsmedlem Kalistat Lund, Siumut)

Pkt. 124:

 

1. beh.

2. beh. 6/5

§ 32

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for en oprydning af den nedlagte kulmineby Qullissat.

(Landstingsmedlem Aqqaluk Lynge, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 126:

 

1. beh.

2. beh. 17/5

§ 32

Forslag til landstingsbeslutning om at Landstingets Formandskab pålægges at arbejde for etablering af et parlamentarisk Inuit (arktisk) råd med henblik på etablering af samarbejde med vore stammefrænder.

(Landstingsmedlem Per Rosing-Petersen, Siumut)

Pkt. 127:

 

Trukket af forslagsstiller

§ 32

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for indførelsen af identitetskort for alle fastboende i Grønland.

(Landstingsmedlem Aqqaluk Lynge, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 128:

 

Trukket af for-slagsstiller

§ 32

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for at foretage en boligtælling i Grønland.

(Landstingsmedlem Aqqaluk Lynge, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 129:

 

1. beh.

2. beh. 17/5

§ 32

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for en revision af reglerne om fordeling af tips- og lottomidler, således at fordelingen fremover bliver:

50,45 % til breddeidræt, herunder handicap- og ældreidræt,

9,55 % til talent- og eliteidræt,

20 % til børne- og ungdomsformål, og

§         20 % til andre almennyttige formål, herunder kulturelle formål, folkeoplysningsfor mål, sygdomsbekæmpende og forebyggende formål, sociale formål, friluftsformål og almennyttige forskningsformål.

(Landstingsmedlem Jensine Berthelsen, Atassut)

Pkt. 130:

 

1. beh.

2. beh. 17/5

§ 32

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges årligt at udarbejde en redegørelse til Landstinget for status i det havgående rejefiskeri, som også omfatter penge strømsanalyser, ejerstrukturer, bestyrelsessammensætninger, analyser af kapitalakkumulation, medarbejderforhold m.m.

(Landstingsmedlem Ole Dorph, Siumut)

 

Aalajangiiffigisassatut siunnersuut Inatsisartunit

 

Immikkoortup normua:

 

Suliarinninniffiup ullua:

Immikkoortup taaguuta:

 

Imm. 44:

 

Siull. 28/4

Aappass. 19/5

§ 32

Utoqqalineq pissutigalugu pensionisiallit ilaasa siusinaartumillu pensionisiallit ilaasa saniatigut isertitaqarsinnaanerminni saniatigut isertittagaat apeqqutaatikkunnaarlugit utoqqalineq pissutigalugu pensionisiat siusinaartumillu pensionisiat pisortanit allanngorartinnagit tunniunneqartalernissaat anguniarlugu pisortanit pensionisiat pillugit Inatsisartut peqqussutaata nr. 9-p, 15. april 2003-meersup allanngortinneqarnissaanik Naalakkersuisut Inatsisartunit peqquneqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen aamma Mads Peter Grønvold, Kattusseqatigiit)

Imm. 48:

 

Siull. 20/4

Aappass. 17/5

§ 32

Siggummi umimmaat killilimmik piniarneqarsinnaanerisa ammaanneqarnissaanik Naalakkersui-sut peqquneqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Isak Davidsen, Siumut)

Imm. 49:

 

Siull. 27/4

Aappass. UKA 2004

Pingajuss. UKA 2004

§ 28

Inissianik attartorneq pillugu Inatsisartut peqqussutaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut. (Inooqatigiinnerup atorunnaarsinneqarneranut, averusernermut avinnermulluunniit atatillugu inissiamik attartornerup ingerlaannarnissaa pillugu maleruagassat allanngortinneqarnerat)

(Inatsisartunut ilaasortaq Astrid Fleischer Rex aamma Per Berthelsen, Demokraatit)

Imm. 53:

 

Siull. 18/5

Aappass. 19/5

 

Ilassutitut annertussusileriikkanik ikiorsiisarneq pillugu aalajangersakkap atorunnaarsinneqarneratigut pitsaanngitsumik kinguneqaatissat aaqqiiviginiarlugit Annertussusileriikkamik ikiorsiissutit pillugit Inatsisartut peqqussutaat nr. 15, 12. november 2001-imeersup, akuersissutigineqarneranut atatillugu suliffissaarukkallartarnermik akiuiniarnermut aningaasanut inatsimmi aningaasaliissutigineqartartut amerlineqarnissaannik Naalakkersuisut suliniuteqaqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut. Allannguutissatut siunnersuut una suliffeqarnikkut aaqqissuusseqqinnissap nutaap 1. januar 2006-mi atuutilernissaata tungaanut atuutissaaq.

(Inatsisartut Inuussutissarsiornermut Ataatsimiititaliaani ilaasortat Ole Dorph, Ane Hansen, Kalistat Lund, Finn Karlsen og Per Skaaning)

Imm. 62:

 

Siull. 22/4

Aappass. 13/5

§ 32

Ilinniagaqarnermi tapiissutit ukiumoortumik iluarsiivigineqartalerlutik ilinniagaqarnersiutinut maleruagassat allanngortinneqarnissaat pillugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Palle Christiansen, Demokraterne)

Imm. 70:

 

Siull. 21/4

Aappass. 11/5

§ 32

Pinngortitamut Avatangiisinullu nersornaammik sapinngisamik siamasinnerpaamik tunniunne-qarsinnaasumik Naalakkersuisut pilersitseqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Palle Christiansen, Demokraterne)

Imm. 76:

 

Siull. 28/4

Aappass. 19/5

§ 32

Pisortanit utoqqalinersiutinik, taakkununngalu ilanngullugit siusinaartumik sulisinnaajunnaarnersiutinik tigusartagallit atugarisaasa naalagaaffeqatigiinnermi assigiissaariffigineqarnissaat pillugu Naalakkersuisut sulissuteqaqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen aamma Mads Peter Grønvold, Kattusseqatigiit)

Imm. 78:

 

Siull. 5/5

Aappass. 17/5

§ 32

Kalaallit Nunaanni pinaveersaartitsinermik suliaqarnikkut imminortarnerit ikilisinneqarnissaasa aalajangersimasumik pilersaarusiorneqarnissaanik, tassungalu ilanngullugu kommunit suleqatigalugit paasisitsiniaanernik ingerlatsinissamik kiisalu pilersaarutit piviusunngortinneqarnissaannut aningaasanut inatsisikkut aningaasaliissutinik pisariaqartunik aningaasaliisoqarnissaa pillugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen aamma Mads Peter Grønvold, Kattusseqatigiit)

Imm. 79

 

Siull. 30/4

Aappass. 18/5

§ 32

Assigiimmik akeqartitsinermik atuuttumik Naalakkersuisut uani qinigaaffimmi attassiinnarnissamik peqquneqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen aamma Mads Peter Grønvold, Kattusseqatigiit)

Imm. 80:

 

Siull. 29/4

Aappass. 17/5

§ 32

Ilanngaaserisunik amerlanerusunik atorfinitsitsisoqarnissaanik Naalakkersuisut suliniuteqarnissaannik aammalu politiinik ikiaroornartulerisunut akiuiniartunik amerlanerusunik atorfinitsitsinissaq siunertaralugu Naalagaaffimmut isumaqatigiinniarnissaannik Naalakkersuisut peqquneqarnissaannut, taamaalilluni ikiaroornartut anngiortumik nunatsinnut eqqussorneqarnerisa millisarnissaanik sulineq annertusisinnaaqqullugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen aamma Jakob Sivertsen, Atassut)

Imm. 81:

 

Siull. 22/4

Aappass. 13/5

§ 32

Meeqqat atuarfianni atuartut angajulliit tamarmik atuarnermut tapiissutinik pissarsisalersinnaaqqullugit Inatsisartut peqqussutaata nr. 5-ip, 28. oktober 1982-imeersup allanngortinneqarnissaataa sulissutigineqarnissaanik Naalakkersuisut peqquneqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen aamma Jakob Sivertsen)

Imm. 82:

 

Siull. 30/4

Aappass. 13/5

§ 32

Nunaqarfinni tunitsiviit aammalu tunisassiorfiit namminersortunngorsarneqarnissaat siunertara-lugu Naalakkersuisut pilersaarummik suliaqartinneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen aamma Jakob Sivertsen)

Imm. 83:

 

Siull. 3/5

Aappass. 19/5

§ 32

Puisit anginerusut amiisa tapiissuteqalernissaat Inatsisartut aningaasanut inatsisaatigut qulakkeerneqaqqullugu Naalakkersuisut sulissutiginneqqullugit Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen aamma Jakob Sivertsen, Atassut)

Imm. 84:

 

Siull. 21/4

Aappass. 17/5

§ 32

Nunatsinni piniariartarfinni aalisarfinnilu tamani naammattumik nakkutilliisoqalernissaa qulakkeerneqarsinna aqqullugu aningaasartuutissatigut kommuninik suleqateqarnikkut piniarnermut aalisarnermullu nakkutilliisunik amerlanerusunik atorfinitsitsisoqarnissaa siunertaralugu Naalakkersuisut sulissuteqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen aamma Jakob Sivertsen, Atassut)

Imm. 86:

 

Siull. 30/4

Aappass. 12/5

§ 32

Aalisarnermut, piniarnermut nunalerinermullu tapersiisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaata nr. 10. 12. november 2001-imeersup allanngortinneqarnissaa siunertaralugu, taamaalilluni nunalerinermut tapersiisarneq immikkoortinneqalerluni nunalerineq pillugu siunnersuisarfimmit i-ngerlanneqalernissaa siunertaralugu Naalakkersuisut sulissuteqaqqullugit Inatsisartut aalaja-ngiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen aamma Jakob Sivertsen, Atassut)

Imm. 88:

 

Siull. 28/4

Aappass. 19/5

§ 32

Katissimasap inooqatigisalluunniit isertitai apeqqutaatinnagit pisortanit pensioninik pisinnaatitaasut tamarmik tamakkiisumik pisinnaatitaalernissaat siunertaralugu pisortanit pensionisiat pillugit Inatsisartut peqqussutaat nr. 9, 15. april 2003-meersup allanngortinneqarnissaa pillugu Naalakkersuisut sulissuteqaqqullugit Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen aamma Jakob Sivertsen, Atassut)

Imm. 89:

 

Siull. 28/4

Aappass. 19/5

§ 32

Aningaasartuutit aalajangersimasut akilerneqareernerini pisortanit pensionisisartut assigiimmik minnerpaaffilimmik aningaasanik tigusartagaqalernissaat siunertaralugu pisortanit pensionisiat pillugit Inatsisartut peqqussutaat nr. 9, 15. april 2003-meersup allanngortinneqarnissaa pillugu Naalakkersuisut sulissuteqaqqullugit Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen aamma Jakob Sivertsen, Atassut)

Imm. 90:

 

Siull. 22/4

Aappass. 13/5

§ 32

Kalaallit Nunaanni efterskolimik pilersitsinissamik Naalakkersuisut suliniuteqaqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 91:

 

Siull. 23/4

Aappass. 18/5

§ 32

Nuna tamakkerlugu akileraarut aammalu kommuninut ataatsimoortumik akileraarut qaffannagit 2005-imit inummut ilanngaat aammalu tunngaviusumik ilanngaat qaffanneqarnissaat siunertaralugu Naalakkersuisut sulissuteqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen aamma Jakob Sivertsen, Atassut)

Imm. 92:

 

Siull. 30/4

Aappass. 12/5

§ 32

Namminersornerullutik Oqartussat ataanni akinik iluanaarutinillu nakkutilliisumik pilersitsisoqarnissaa siunertaralugu Inatsisartut inatsisaata nr. 10-ip, 13. november 1986-imeersup kingusinnerusukkullu allanngortinneqartup allanngortinneqarnissaanik Naalakkersuisut sulissuteqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen aamma Jakob Sivertsen, Atassut)

Imm. 93:

 

Siull. 5/5

Aappass. 18/5

§ 32

Nunatsinni sanaartornermut taarsigassarsiniartarfimmik pilersitsisoqarsinnaanissaanut inatsisitigut tunngavissiisoqarnissaa siunertaralugu Naalakkersuisut sulissuteqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen aamma Jakob Sivertsen)

Imm. 94:

 

Siull. 3/5

Aappass. 19/5

§ 32

Piniartut inuussutissarsiutigalugu aalisarnermut ikaarsaarsinnaanerat periarfissaqarnersoq, aalisarnermiluunniit tapertanik isertitaqartoqarsinnaanersoq, qulaajaavigisinnaajumallugu piniartoqarfinni aalisakkat assigiinngitsut iluaqutiginiarneqanngitsut aalisagaqassutsikkut misissuivigineqarnissaat aallartinniarlugu Naalakkersuisut sulissuteqarnissamik peqquteqqarnissaannik Inatsisartut aalajagiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen aamma Jakob Sivertsen)

Imm. 96:

 

Siull. 29/4

Aappass. 19/5

§ 32

Meeqqat atuarfiisa iluarsartuunneqarnissaat allilerneqarnissaallu pillugit tulleriaarinerup piffissalersorneqarnerata allanngortinneqarnissaa pillugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaat pillugu, taamaalilluni pilersaarummit atuuttumit pilertornerusumik iluarsartuussineq allilerinerlu ingerlanneqarsinnaaqqullugit, taamatullu piffissaliussat sapinngisamik naapertorlugit suliat ingerlanissaat pillugu qularnaarinninnissamik Naalakkersuisut peqquneqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen aamma Jakob Sivertsen)

Imm. 97:

 

Siull. 12/5

Aappass. 19/5

§ 32

Peqqinnissaq pillugu politikkikkut isumaqatigiissusiortoqarnissaa taamaalillunilu peqqinnissaqarfik pillugu ungasinnerusoq isigalugu anguniagassanik siunniussaqartoqarnissaa siunertaralugu Naalakkersuisut suliniuteqaqqullugit Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen aamma Jakob Sivertsen, Atassut)

Imm. 98:

 

Siull. 20/4

Aappass. 11/5

§ 32

Nunatsinni piniarnermik inuutissarsiuteqartut eqqarsaatigalugit silaannaap allangoriartornera tunngavigalugu piniakkat nikittarnerisa allanngoriartornerisa kingunerisaanik, piniagassanut killilersuutit pillugit nalilersueqqinnissamik Naalakkersuisut peqquneqarnissaanik Inatsisartut aalajanngiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit).

Imm. 99:

 

Siull. 27/4

Aappass. 13/5

§ 32

Suliffissaminnik innersuunneqaraluarlutik suliumanngitsut pisortanit ikiorsiissutisisarnerannut maleruagassat atuuttut allanngortinneqarnissaannik Naalakkersuisut suliniuteqaqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen aamma Jakob Sivertsen, Atassut)

Imm. 100:

 

Siull. 18/5

Aappass. UKA 2004

§ 32

Sanaartornermut Iluarsaanermullu Aningaasaateqarfiup immikkut inatsisiliuunneqarnissaanik, taamaalilluni Sanaartornermut Iluarsaanermullu Aningaasaateqarfiup maleruagassatigut aalajangersaavigineqarnera Missingersuutinut inatsimmit peerlugu Missingersuutinut inatsisip allannguutissaatut siunnersuummik Naalakkersuisut saqqummiusseqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Jensine Berthelsen, Atassut)

Imm. 104:

 

Siull. 12/5

Aappass. 19/5

§ 32

2006 naatinnagu nunap immikkoortuini angutinut angutaasertartunut siunnersuisarfittut katsorsaavittullu neqeroorutinik qanoq ilusilikkanik pilersitsisinnaanerup naleqqunnerpaanerata misissorneqarluni aallartinneqarnissaanik Naalakkersuisut suliuteqaqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

Imm. 105:

 

Siull. 27/4

Aappass. 18/5

§ 32

Annertussusileriikkanik ikiorsiissutit pillugit Inatsisartut peqqussutaata atuuttup iluarsiivigineqarnissaanik Naalakkersuisut suliniuteqaqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 107:

 

Siull. 17/5

Aappass. 19/5

§ 32

Qarasaasiaq aamma quppersakkat il.il. atorlugit meeqqat kinguaasiuutitigut atornerlunneqartannginnissaannik siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Georg Olsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 110:

 

Siull. 17/5

Aappass. 19/5

§ 32

Piaarnerpaamik meeqqat inersimasunit kinguaassiutitigut takoqqusaaruteqartarnermi pornomi akuutinneqarlutillu atornerlunneqartarnerat pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Ruth Heilmann, Siumut)

Imm. 111:

 

Siull. 20/4

Aappass. 11/5

§ 32

Taateraat, mitit appallu Kangaatsiap kommunianiit avannamut Upernaviup kommunia ilanngullugu 1. marsimiit 15. juni ilanngullugu timmissat taakku piniarneqarsinnaanerat ammaallugu, taamaattorli tapertaralugu aallaaniartartunut piniarnermi ataatsimi timmissat tallimat taamaallaat pisarineqarsinnaasunngorlugit, Timmissat illersorneqarnerat pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaataata nr. 1, 21. januar 2004-imeersup allanngortinneqarnissaanik Naalakkersuisut suliniuteqaqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen aamma Mads Peter Grønvold, Kattusseqatigiit)

Imm. 114:

 

Siull. 12/5

Aappass. 19/5

§ 32

Kalaallit oqaatsitta ussassaarutitigut, pisortaqarfinni ilinniartoqarfinnilu atorneqarnerannut siunnersuusiortussanik suliaqartoqarnissaanik siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Georg Olsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 118:

 

Siull. 20/4

Aappass. 11/5

§ 32

Upernaviup kommuniani appanik miternillu 1. juni tikillugu piniartoqarsinnaalernissaa ammaanniarlugu timmissat illersorneqarnerat pillugu maleruagassat atuuttut allanngortinneqarnissaannik Naalakkersuisut suliniuteqquullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Ole Thorleifsen, Siumut.)

Imm. 121:

 

Siunnersuuteqartumit tunuartinneqarpoq

§ 32

Inuit nunaqarfinni inoqarfinnilu ineriartoqqinnissamut periarfissaqarfiunngitsuniittut allani periarfissaqarfiunerusuni inuunermik nangitsiinnarnissamut periarfissiissutissanik, Naalakkersuisut sulissuteqaqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Kalistat Lund, Siumut)

Imm. 124:

 

Siull.

Aappass. 6/5

§ 32

Aamaruutissarsiorfiup Qullissat takujuminarsarneqarnissaanik Naalakkersuisut suliniuteqaqqul-lugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Aqqaluk Lynge, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 126:

 

Siull.

Aappass. 17/5

§ 32

Naggueqatitsinnik suleqateqalernissaq siunertaralugu Inatsisartut Siulittaasoqarfiata Inuit (issittormiut) siunnersuisoqatigiiffiannik Inatsisartutigoortumik pilersitsinissamik peqquneqarnissaa pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Per Rosing-Petersen, Siumut)

Imm. 127:

 

Siunnersuuteqartumit tunuartinneqarpoq

§ 32

Kalaallit Nunaanni inuit kinaassutsimut uppernaarsaammik allagartaqalernissaannik Naalakkersuisut suliniuteqaqqulugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Aqqaluk Lynge, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 128:

 

Siunnersuuteqartumit tunuartinneqarpoq

§ 32

Kalaallit Nunaanni illut inissiallu aammalu inuit najugaqartut amerlassusaannik misissuinissamik Naalakkersuisut suliniuteqaqqullugit peqqunneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Aqqaluk Lynge, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 129:

 

Siull.

Aappass. 17/5

§ 32

Tipserluni lottorlunilu eqquiniaanermit isertitat agguaanneqartarnerinut malittarisassat allan-ngortinneqarnissaannik Naalakkersuisut suliniuteqaqquneqarnissaat pillugu Inatsisartut aalaja-ngiiffigisassaattut siunnersuut, taamaalilluni siunissami agguaasarneq ima pisalissalluni:

50,45 % timersornermut tunngasunut, innarluutillit utoqqaallu agguagarsiani ilaatinneqalutik

9,55 % pimoorullugu timersornermut ingerlataqartunut

20 % meeqqanut inuusuttuaqqanullu suliniutinut

20 % Siunertanut kultureqarnermut tunngasunut, siunertanut nappaatit akiorniarneqarnerannut pinaveersaartisinermullu tunngasunut, siunertanut isumaginninnermut tunngasunut, siunertanut asiarnernut ilisimatusarnernullu tunngasunut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Jensine Berthelsen, Atassut)

Imm. 130:

 

Siull.

Aappass. 17/5

§ 32

Aningaasat ingerlaarnerannik misissueqqissaarnermik, piginnittut aaqqissuussaanerannik, siulersuisut katitigaanerannik, aningaasaatigineqartut amerliartornerannik misissueqqissaarnermik, sulisunut tunngasunik il.il. imaqartumik avataasiorluni raajarniarnerup killiffia pillugu Naalakkersuisut ukiumoortumik Inatsisartunut nassuiaasiortarnissamik peqquneqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersut.

 (Inatsisartunut ilaasortaq Ole Dorph, Siumut)