Samling

20120913 09:27:20
02FM/01.25.01-15 Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om rejeafgift. Landsstyremedlemmet for Økonomi

18. februar 2002 FM 2002/15

Forslag til landstingslov nr. xx af x. maj 2002 om ændring af landstingslov om afgift på rejer.


§ 1

I landstingslov nr. 20 af 25. oktober 1990 om afgift på rejer, som ændret senest ved landstingslov nr. 17 af 30. oktober 1998, foretages følgende ændringer:

1. § 1 affattes således:

"§ 1. Efter bestemmelserne i denne lov svarer personer og selskaber, der har licens til rejefiskeri med grønlandsk indregistrerede skibe, herunder indchartrede skibe, afgift til landskassen af den del af fangsten, der fanges i Grønlands fiskeriterritorium, og som ikke landes med henblik på forarbejdning ved et grønlandsk produktionsanlæg."

2. I § 4 stk. 1, ændres "3 procent" til: "1 procent"

§ 2

Landstingsloven træder i kraft den x. maj 2002, og har virkning fra den 1. januar 2002.


Grønlands Hjemmestyre, den x. maj 2002


Jonathan Motzfeldt

/

Augusta Salling


________________

FM 2002/15

SDI j.nr. REJE/25.01.01-9

Almindelige bemærkninger

Forslaget om nedsættelse af rejeafgiften fra 3 til 1 procent, med virkning fra 1. januar 2002, har sin baggrund i to forhold.

For det første er verdensmarkedspriserne på skalrejer fortsat lave, selvom en bedring kan skimtes.

For det andet kræver arbejdet mellem APK og Skattedirektoratet om forslag til omlægning af rejeafgiften noget mere tid. Forudsat et politisk krav om en særbeskatning af det havgående og producerende rejefiskeri (skat/afgift udover almindelig beskatning), bør særskatten kun virke, når overskuddet før skat har en vis størrelse. Derudover bør særbeskatningen afspejle et normalrederi samt have indbygget konjunkturelementer for blandt andet gennemsnitspriser samt omkostninger som brændstof, emballage og fragt. Således forventes til Landstingets efterårssamling 2002 fremlagt forslag om sådanne ændringer af rejeafgiften og dennes beregning med henblik på ikrafttrædelse 1. januar 2003.

Under disse betragtninger har APK tilsluttet sig nærværende forslag samt det fortsatte arbejde med en "ny rejeafgiftsmodel".

Nærværende forslag omhandler endvidere en præcisering af afgiftspligten ved diverse charterformer m.m.

Nedsættelse af rejeafgiften med 2 procent point medfører et provenutab på 15 mio. kr. i finansåret 2002 og budgetoverslagsårene, og forslaget har ikke administrative konsekvenser.

Bemærkninger til de enkelte bestemmelser

Til § 1, nr. 1

Det præciseres, at licenshaver skal svare rejeafgift af de rejer, der opfiskes ved hjælp af udenlandske indchartrede skibe, uanset om der er tale om time charter eller bare-boat charter.

Det præciseres endvidere, at der alene skal svares rejeafgift af de rejer, der opfiskes i Grønlands fiskeriterritorium, hvorfor eksempelvis rejer fanget i NAFO reguleringsområdet, i fiskeværnszonen omkring Svalbard eller i udenlandske økonomiske zoner, hvor Grønland ved forhandling har

erhvervet fiskerirettigheder, ikke er omfattet af rejeafgiften.

____________________

FM 2002/15

SDI j.nr. REJE/25.01.01-9

Til § 1, nr. 2

Det foreslås, at afgiften svares med 1 procent af afgiftsgrundlaget.

Til § 2

Det foreslås, at loven skal træde i kraft den x. maj 2002 og have virkning fra den 1. januar 2002.
02FM/01.25.01-15 Raajanut akitsuutit pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut. Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoq.

18. februar 2002 UPA 2002/15


Raajanut akitsuutit pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut inatsisaannut nr. xx, x. maj 2002-meersumut siunnersuut.§ 1


Raajanut akitsuutit pillugit Inatsisartut inatsisaanni nr. 20, 25. oktober 1990-imeersumi, kingullermik Inatsisartut inatsisaatigut nr. 17, 30. oktober 1998-imeersukkut allanngortinneqartumi makku allannguutigitinneqarput:


1. § 1 ima oqaasertaqassaaq:


"§ 1. Inatsimmi uani aalajangersakkat naapertorlugit inuit selskabillu, angallatit Kalaallit Nunaanni nalunaarsorsimasut, matumani aamma angallatit nunanit allanit attartukkat atorlugit raajarniarsinnaanermut akuersissummik peqartut Kalaallit Nunaata imartaani pisamik ilaasa, kalaallillu nioqqutissiorfiini nioqqutissiassatut tulaanneqanngitsut akitsuutaannik landskarsimut nakkartussanik akiliisassapput."


2. § 4, imm. 1-imi "3 procentimik" allanngortinneqassaaq ima: "1 procentimik"


§ 2


Inatsisartut inatsisaat atuutilissaaq ulloq x. maj 2002-miit, ullorlu 1. januar 2002-miit atortuulissalluni.Namminersornerullutik Oqartussat, ulloq x. maj 2002Jonathan Motzfeldt                       /                  Augusta Salling

Oqaaseqaatit nalinginnaasut


Raajanut akitsuutit 1. januar 2002-miit atuutilersumik 3 procentimiit 1 procentimut appartinneqarnissaannik siunnersuut marlunnik tunngaveqarpoq.


Siullermik, raajat qalipaajarneqanngitsut nunarsuarmi niuerfinni akii suli appasipput, naak pitsanngoriaateqartoqarnissaa ilimanarsinnaagaluartoq.


Aappassaanik, raajanut akitsuusiisarnerup allatut aaqqissuunneqarnissaannik APK-p Akileraartarnermilu Pisortaqarfiup suleqatigiillutik siunnersuusiornissaat piffissamik sivisunerusumik atuiffiusariaqarpoq. Avataasiorlutik raajarniarlutillu kilisaatini nioqqutissiortut immikkut ittumik akileraarusiivigineqarnissaat (akileraarusiinerup nalinginnaasup saniatigut akileraarummik/akitsuummik) politikkikkut piumasaappat, taama immikkut ittumik akileraarusiineq taamaallaat atuuttariaqarpoq akileraarutit ilanngaatigineqartinnagit sinneqartoorutit aalajangersimasumik annertussuseqartillugit. Kiisalu immikkut ittumik akileraarusiineq umiarsuaatileqatigiiffinni nalinginnaasuni pissusiviusunut naleqquttuusariaqarpoq, aammalu nioqqutissat akiisa, ilaatigut agguaqatigiissillugu akit aammalu aningaasartuutit, soorlu orsussaq, poortuutissat assartuinerlu, allanngorarnerat ilutigalugu aaqqiissutaasinnaasunik periarfissaqartariaqarluni. Taamaammat raajanut akitsuutit taakkulu naatsorsorneqartarnerannut allannguutissatut siunnersuutinik taamaattunik, 1. januar 2003-miit atuutilernissaat siunertaralugu Inatsisartut 2002-mi ukiakkut ataatsimiinnissaanni saqqummiussisoqarnissaa naatsorsuutigineqarpoq.


Siunnersuut una kiisalu "raajanut akitsuuseeriaatsimik nutaamik" suliaqarnerup ingerlaannarnissaa APK-p isummat taakku aallaavigalugit tapersersorpai.


Kiisalu siunnersuutip uuma imaraa angallatinik attartornertigut assigiinngitsutigut il.il. akitsuutinik akiliisussaatitaanerup erseqqissarneqarnera.


Raajanut akitsuutit 2 procent point-inik appartinneqarnerisigut ukiumi naatsorsuuseriffimmi 2002-mi aamma ukiuni missingersuusiorfiusuni isertitassatigut annaaneqassapput ukiumut 15 mio. kr.-nit, siunnersuullu allaffissornermut sunniuteqartussaanngilaq.Aalajangersakkanut ataasiakkaanut oqaaseqaatit


§ 1, nr. 1-imut


Erseqqissarneqarpoq raajat, nunat allamiut angallataat attartukkat atorlugit pisarineqartut raajanut akitsuutaat akuersissummik peqartup akiligassarimmagit, angallat tamakkiisumik atortulersugaq inuttaqareersorlu attartugaanersoq imaluunniit inuttaqartinnagu attartugaanersoq apeqqutaatinnagit.


Aammattaaq erseqqissarneqarpoq raajat Kalaallit Nunaata imartaani pisarineqartut kisiisa raajanut akitsuutinik akitsuuserneqassammata, taamaattumillu raajat soorlu immami NAFO-mit aalajangersaavigineqartumi, Svalbard-ip imartaani imaluunniit nunat allat aningaasarsiutigalugu aalisarfiini, Kalaallit Nunaata isumaqatigiinniarnertigut aalisarsinnaanermik akuersissuteqarfigineqarfiini pisarineqartut raajanut akitsuutinik akitsuuserneqartussaanatik.


§ 1, nr. 2-mut


Siunnersuutigineqarpoq akitsuusigassat 1 procentimik akitsuuserneqarnissaat.


§ 2-mut


Siunnersuutigineqarpoq inatsisip ulloq x. maj 2002-miit atuutilernissaa, ullorlu 1. januar 2002-miit atortuulernissaa.