Samling

20120913 09:26:37
Spørgsmål til Landsstyret 04 EM

§-henvisningerne referer til Landstingets Forretningsorden.  

 

behandlingsform:


Behanlingsdato:

Punktnummer: - Forslagstitel:

Pkt. 64:

 

Beh. 20/10

§36 stk. 2

Spørgsmål til landsstyret: hvorledes tager landsstyret højde for fangstdyrenes vandring ved kvotetildeling, og har landsstyret overvejelser om på sigt at lade tildelingen af kvoter blive et kommunalt kompetenceområde?

(Landstingsmedlem Doris Jakobsen, Siumut)

Pkt. 67:

 

Beh. 23/9

§ 36 stk. 2

Spørgsmål til landsstyret om fremmedsprogsundervisning i grønlandsk for grønlændere og deres børn i danmark.

(Landstingsmedlem Doris Jakobsen, Siumut)

Pkt. 72:

 

Beh. 23/9

§36 stk. 2

Spørgsmål til landsstyret: i hvor stort omfang gennemføres uddannelse af hjemmehørende i råstofudvinding i grønland?

(Landstingsmedlem Jakob Sivertsen, Atassut)

Pkt. 76:

 

Beh. 23/9

§36 stk. 2

Spørgsmål til landsstyret: hvordan vil grønlands landsstyre tilsikre, at kangaatsiaq anerkendes som by?

(Landstingsmedlem Otto Jeremiassen, Siumut)

Pkt. 77:

 

Beh. 20/10

§36 stk. 2

Spørgsmål til landsstyret: påtænker landsstyret at igangsætte konkrete anlæg, tiltag og udviklingsorienterede forsøg i forbindelse med anvendelse af sol- og vindkraft i grønland? dette set i lyset af at fremme udviklingen af en mere selvbærende og selvforsynende grønlandsk økonomi og for at minimere egenforureningen i grønland.

(Landstingsmedlem Per Skaaning, Demokraterne)

Pkt. 79:

 

Beh. 1/10

§36 stk. 2

Spørgsmål til landsstyret: er der planer om at etablere søforbindelse til og fra bygderne i upernavik om sommeren i lighed med andre byer?

(Landstingsmedlem Otto Jeremiassen, Siumut)

Pkt. 80:

 

Beh. 1/10

§36 stk. 2

Spørgsmål til landsstyret: er landsstyret bekendt med, om der er planer om permanent politibemanding/station i kangaatsiaq by?

(Landstingsmedlem Otto Jeremiassen, Siumut)

Pkt. 81:

 

Beh. 23/9

§36 stk. 2

spørgsmål til landsstyret: hvornår vil man arbejde for, at kommunefogedernes lønforhold i grønland ændres, således at de står i forhold til arbejdsindsatsen?

(Landstingsmedlem Otto Jeremiassen, Siumut)

Pkt. 83:

 

Beh. 23/9

§36 stk. 2

Spørgsmål til landsstyret: vurderer landsstyret, at der er behov for at revidere landstingslov nr. 3 af 6. april 1992 om licitation m.v. med henblik på, at det i videst muligt omfang sikres, at grønlandske firmaer og grønlandsk arbejdskraft bliver benyttet i forbindelse med offentlige entrepriser?

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Pkt. 84:

 

Beh. 23/9

§36 stk. 2

Spørgsmål til landsstyret: hvad agter landsstyret at gøre for at forbedre de uddannelsessøgendes vilkår, og hvilke tiltag har man foretaget for at rette op på den konkrete situation, der opstod som følge af, at forordning vedrørende uddannelsesstøtte (praktikstøtte) blev ændret pr. 1. januar 2004?

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Pkt. 85:

 

Beh. 15/10

§36 stk. 2

Spørgsmål til landsstyret om problemer med biindtægter, når man modtager offentlig pension.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Pkt. 86:

 

Beh. 1/10

§36 stk. 2

Spørgsmål til landsstyret: hvilke tiltag har landsstyret foranstaltet i forbindelse med flere af vore tidligere pålæg, som landsstyret har udtrykt sig enig i omkring oplysningskampagne i eu-lande og i andre lande omkring levevilkårene blandt de grønlandske fiskere og fangere?

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Pkt. 87:

 

Beh. 23/9

§36 stk. 2

Spørgsmål til landsstyret om praktikpladser.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Pkt. 88:

 

Beh. 15/10

§36 stk. 2

Spørgsmål til landsstyret: hvad er mulighederne for, at klubledere samt medarbejdere i klubberne kan modtage pension, efter at disse igennem mange år har gjort et stort stykke arbejde for ungdommen?

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Pkt. 90:

 

Beh. 1/10

§36 stk. 2

Spørgsmål til landsstyret: hvilke muligheder har landsstyret fundet for rensning af havbunden for mistet fiskegrej, og påtænker man at rense havbunden på hele kysten for mistet fiskegrej f.eks. i forbindelse med krabbefiskeri..

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Pkt. 91:

 

Beh. 23/9

§36 stk. 2

Spørgsmål til landsstyret: i hvilket omfang giver gældende ret ansatte i private virksomheder adgang til aktindsigt i deres personalesager?

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Pkt. 92:

 

Beh. 23/9

§36 stk. 2

Spørgsmål til landsstyret om fastsættelse af fangstkvoter for 2004/2005 for hvid- og narhvaler.

(Landstingsmedlem Palle Christiansen, Demokraterne)

Pkt. 93:

 

Beh. 20/10

§36 stk. 2

Spørgsmål til landsstyret: betyder vedtagelsen af dyreværnsloven i december 2003, herunder grønlands/danmarks forpligtelser via iwc samt grønlands medlemskab af nammco, at landsstyret vil begrænse/forbyde riffelfangst af vågehvaler?

(Landstingsmedlem Palle Christiansen, Demokraterne)

Pkt. 97:

 

Beh. 20/10

§36 stk. 2

Spørgsmål til landsstyret om de unges uvidenhed om faren ved misbrug af lightergas, lim m.v.

(Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraterne)

Pkt. 98:

 

Beh. 1/10

§36 stk. 2

Spørgsmål til landsstyret: har landsstyret overvejet at tage initiativ til at arbejde for at bevare kendskabet til udarbejdelsen af de grønlandske nationaldragter for mænd og kvinder med henblik på at bevare den kulturelle arv?

(Landstingsmedlem Ruth Heilmann, Siumut)

Pkt. 99:

 

Beh. 20/10

§36 stk. 2

Spørgsmål til landsstyret: hvornår agter landsstyret at lette de økonomiske forhold for ejere af bsu-huse?

(Landstingsmedlem Enos Lyberth, Siumut)

Pkt. 101:

 

Beh. 1/10

§36 stk. 2

Spørgsmål til landsstyret: agter landsstyret at afsætte midler på finansloven til etablering af en minihal i bygden kulusuk?

(Landstingsmedlem Enos Lyberth, Siumut)

Pkt. 106:

 

Beh. 1/10

§36 stk. 2

Spørgsmål til landsstyret om mulighederne for, at kirkerne i hverdagene under tilsyn kan være åbne fra morgen til eftermiddag.

(Landstingsmedlem Ruth Heilmann, Siumut)

Pkt. 107:

 

Beh. 22/10

§36 stk. 2

Spørgsmål til landsstyret: hvad er status for arbejdet i det uvildige ekspertudvalg, som landstyret under em 2003 tilkendegav over for landstinget, at det ville nedsætte i forbindelse med landstingets behandling af punkt nr. 48/90/98, der alle omhandlede en varslet opsigelse af de tidsubegrænsede licenser til rejefiskeri?

(Landstingsmedlem Per Skaaning, Demokraterne)

Pkt. 108:

 

Beh. 14/10

§36 stk. 2

Spørgsmål til landsstyret om størrelsen af den indbetalte rejeafgift indtil d.d.

(Landstingsmedlem Per Skaaning, Demokraterne)

Pkt. 110:

 

Beh. 1/10

§36 stk. 2

Spørgsmål til landsstyret: agter landsstyret at arbejde for, at de unge tilbydes at udføre arbejde på land og til vands vedr. kontrolopgaver, forskønnelse, renligholdelse, vejarbejde og lignende?

(Landstingsmedlem Ruth Heilmann, Siumut)

Pkt. 114:

 

Beh. 23/9

§36 stk. 2

Spørgsmål til landsstyret: hvilke overvejelser har landsstyret med hensyn til krav om mindste antal elever til opstart af hold til fritidsundervisning?

(Landstingsmedlem Ole Thorleifsen, Siumut)

Pkt. 117:

 

Beh. 23/9

§36 stk. 2

Spørgsmål til landsstyret om status på etablering af forskellige uddannelser i grønland.

(Landstingsmedlem Ruth Heilmann, Siumut)

Pkt. 118:

 

Beh. 9/11

§36 stk. 2

Spørgsmål til landstyret: er der igangsat fremadrettede investeringer og initiativer med henblik på at minimere ventelister på boliger og børnepasningsordninger og på andre områder af infrastrukturel karakter, før afskaffelsen af ensprissystemet uddebatteres og afgøres, således at der er et betryggende modtagerapparat, hvis der skulle komme tilstrømning af større karakter til de større byer?

(Landstingsmedlem Marie Fleischer, Demokraterne)

Pkt. 123:

 

Beh. 23/9

§36 stk. 2

Spørgsmål til landsstyret: hvilke muligheder er der her i landet for at hjælpe de børn i folkeskolen, der har vanskeligt ved at læse og stave? vil landstyret arbejde for tiltag på dette område?

(Landstingsmedlem Doris Jakobsen, Siumut)

Pkt. 124:

 

Beh. 23/9

§36 stk. 2

Spørgsmål til landsstyret: har landsstyret overvejet specielle tilbud for at forbedre indlæringsmulighederne i folkeskolen for de elever, der evnemæssigt udvikler sig hurtigt?

(Landstingsmedlem Doris Jakobsen, Siumut)

Pkt. 125:

 

Beh. 12/10

§36 stk. 2

Spørgsmål til landsstyret: kan landsstyret oplyse, hvornår man kan udsætte moskusokser til nuussuaq?

(Landstingsmedlem Ole Dorph, Siumut)

Pkt. 127:

 

Beh. 1/10

§36 stk. 2

Spørgsmål til landsstyret: er der mulighed for at etablere samarbejde mellem grønlandske institutioner mv. og arktisk station i qeqertarsuaq?

(Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 129:

 

Beh. 20/10

§36 stk. 2

Spørgsmål til landsstyret: agter landsstyret at tilrette aftalerne med great greenland og knapk omkring indhandlingen af sælskind?

(Landstingsmedlem Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 131:

 

Beh. 20/10

§36 stk. 2

Spørgsmål til landsstyret: hvilke planer har landsstyret med henblik på at sikre sig, at arktiske dyr, der bliver opbevaret i forskellige zoologiske haver længere mod syd, har acceptable vilkår at leve under?

(Landstingsmedlem Georg Olsen, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 132:

 

Beh. 20/10

§36 stk. 2

Spørgsmål til landsstyret: hvad agter landsstyret at foretage sig med henblik på at sikre, at efterladenskaber som følge af usa¿s tilstedeværelse i grønland bliver ryddet op efter de indgåede aftaler mellem grønland, danmark og usa i igaliku den 6. august 2004?

(Landstingsmedlem Kuupik Kleist, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 133:

 

Beh. 15/10

§36 stk. 2

Spørgsmål til landsstyret vedrørende overførsel af danske pensioner og andre sociale ydelser i forbindelse med flytning til grønland.

(Landstingsmedlem Aqqaluk Lynge, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 134:

 

Beh. 20/10

§36 stk. 2

Spørgsmål til landsstyret: agter landsstyret at forhøje indkomstgrænsen for husstandsindkomster med henblik på mulighed for eftergivelse af forfaldne ydelser og restgæld for ejere af bsu-huse og selvopførte huse fra 128.000 kr. til 180.000 kr.?

(Landstingsmedlem Ruth Heilmann, Siumut)

Pkt. 139:

 

Beh. 23/9

§36 stk. 2

Spørgsmål til landsstyret: har landsstyret planer om at ændre loven om regulering af arbejdskrafttilgangen i grønland? i bekræftende fald, hvilke ændringsforslag kan landstinget forvente?

(Landstingsmedlemmerne: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen og Jakob Sivertsen, Atassut)

Pkt. 140:

 

Beh. 1/10

§36 stk. 2

Spørgsmål til landsstyret: hvilke planer har landsstyret for, at hjælp til og beskyttelse af ofre for voldskriminalitet kan blive bedre?

(Landstingsmedlemmerne: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen og Jakob Sivertsen, Atassut)

Pkt. 151:

 

Beh. 20/10

§36 stk. 2

Spørgsmål til landsstyret om samfundets behov for og brug af familiebehandling og alkologer.

(Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraterne)

 

Naalakkersuisunut apeqqutit UKA 04


Inatsisartut Suleriaasiannut §-imik allannillit innersuunneqarput. 

 

Ímmikkoortup normua:


Suliarinninniffiup ullua:

Siunnersuutip qulequtaa:

Imm. 64:

 

Sul. 20/10

§36 imm. 2

Naalakkersuisunut apeqqut: sumiiffimmiit sumiiffimmut piniagassat nikerarnerat eqqarsaatigalugu siunissami pisassiisarneq pillugu suliassaqarfiup kommuninut tunniunneqarnissaa naalakkersuisut eqqarsaatersuutigisimanerlugu?

(Inatsisartunut Ilaasortaq, Doris Jakobsen, Siumut)

Imm. 67:

 

Sul. 23/9

§36 imm. 2

Danmarkimi kalaallit taakkulu meerartaasa kalaallit oqaasiinik oqaasersianik atuartitsinermut atatillugu atuartinneqartarnerat pillugu naalakkersuisunut apeqqut.

(Inatsisartunut ilaasortaq, Doris Jakobsen, Siumut)

Imm. 72:

 

Sul. 23/9

§36 imm. 2

Naalakkersuisunut apeqqut: nunatsinni aatsitassarsiornermi nunaqavissunik ilinniartitaaneq qanoq annertutigisumik ingerlanneqarpa?

(Inatsisartunut ilaasortaq, Jakob Sivertsen, Atassut)

Imm. 76:

 

Sul. 23/9

§36 imm. 2

Naalakkersuisunut apeqqut: kangaatsiap illoqarfittut isigineqalersinnissaa naalakkersuisut qanoq qularnaarniarpaat?

(Inatsisartunut Ilaasortaq, Otto Jerimiassen, Siumut)

Imm. 77:

 

Sul. 20/10

§36 imm. 2

Naalakkersuisunut apeqqut: nunatta imminut napatinnerusumik pilersornerusumillu aningaasaqarnikkut ineriartornera siuarsarniarlugu nunatsinnilu mingutsitsinerup annikillisarnissaa eqqarsaatigalugu nunatsinni seqernup anorillu nukiinik atuilersinnaanermut atatillugu nukissiorfinnik, suliniutinik ineriartortitsinissarlu siunertaralugu misileraanernik piviusunik aallartitsinissartik naalakkersuisut eqqarsaatersuutigaat?

(Inatsisartunut ilaasortaq, Per Skaaning, Demokraatit)

Imm. 79:

 

Sul. 1/10

§36 imm. 2

Naalakkersuisunut apeqqut: illoqarfiit allat assigalugit upernaviup nunaqarfiinut nunaqarfiinillu imaatigut attaveqaatinik pilersitsinissamik pilersaaruteqartoqarpa?

(Inatsisartunut ilaasortaq, Otto Jerimiassen, Siumut)

Imm. 80:

 

Sul. 1/10

§36 imm. 2

Naalakkersuisunut apeqqut: kangaatsiap illoqarfiani ataavartumik politeeqalersinnaaneranik politeeqarfeqalersinnaaneranillu pilersaaruteqartoqarnersoq naallakkersuisut ilisimasaqarpat?

(Inatsisartunut ilaasortaq, Otto Jerimiassen, Siumut)

Imm. 81:

 

Sul. 23/9

§36 imm. 2

Naalakkersuisunut apeqqut: Kalaallit Nunatsinni kommunefogedit aningaasarsiaat qaquguuna sulinermut naleqquttumik aaqqinneqarnissaat sulissutigineqarniartoq?

(Inatsisartunut ilaasortaq, Otto Jerimiassen, Siumut)

Imm. 83:

 

Sul. 23/9

§36 imm. 2

Naalakkersuisunut apeqqut: pisortat suliariumannittussarsiuussisarnerannut atatillugu kalaallit suliffeqarfiutaasa, kiisalu kalaallit sulisartut sapinngisamik annertunerpaamik atorneqarsinnaanerat qulakkeerneqaqqullugu suliariumannittussarsiuussisarneq il.il. pillugit inatsisartut inatsisaat nr. 3, 6. april 1992-meersoq iluarsineqartariaqartutut naalakkersuisut nalilerpaat?

(Inatsisartunut Ilaasortaq, Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Imm. 84:

 

Sul. 23/9

§36 imm. 2

Naalakkersuisunut apeqqut: naalakkersuisut ilinniartunut atugassarititaasut pitsaanerulersinniarlugit qanoq iliuuseqalersaarpat, ilinniagaqarnersiutinullu (sungiusarluni sulinermi tapiissutit) peqqussutip 1. januar 2004-mi allanngortinneqarnerata aalajangersimasumik kingunerisai aaqqiviginiarlugit sunik suliniuteqartoqarsimava?

(Inatsisartunut Ilaasortaq, Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Imm. 85:

 

Sul. 15/10

§36 imm. 2

Pisortanit soraarnerussutisiallit saniatiguunik isertitaqartarneranni ajornartorsiutit pillugit naalakkersuisunut apeqqut.

(Inatsisartunut Ilaasortaq, Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Imm. 86:

 

Sul. 1/10

§36 imm. 2

Naalakkersuisunut apeqqut: nunatsinni aalisartunut piniartunullu atugassarititaasut pillugit EU-mut nunanullu allanut paasititsiniaanissamik siusinnerusukkut arlaleriarluta peqqussutigisarsimasavut naalakkersuisunillu isumaqatigalugit oqaaseqarfigineqartarsimasut naalakkersuisunit qanoq iliuuseqarfigineqarsimanersut matumuuna apeqqutigaara.

(Inatsisartunut Ilaasortaq, Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Imm. 87:

 

Sul. 23/9

§36 imm. 2

Sungiusarluni suliffissat pillugit naalakkersuisunut apeqqut.

(Inatsisartunut Ilaasortaq, Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Imm. 88:

 

Sul. 15/10

§36 imm. 2

Naalakkersuisunut apeqqut: nunatsinni inuusuttunut klubini pisortat ilaatigut ukiorpassuarni aalajaallutik inuusuttunik sullissilluartut sulisullu soraarnerussutisiassaqartinneqarsinnaanerannut periarfissat qanoq ittuuppat?

(Inatsisartunut Ilaasortaq, Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Imm. 90:

 

Sul. 1/10

§36 imm. 2

Naalakkersuisunut apeqqut: aalisarnermi piniutaarsiutit pillugit immap naqqata salinneqarnissaanut naalakkersuisut qanoq ittunik periarfissarsiuussisimappat, assersuutigalugulu saattuarniarnermut atatillugu sineriak tamakkerlugu immap naqqani aalisarnermi piniutaarsiutit qallorneqarnissaat eqqarsaatigineqarpa?

(Inatsisartunut Ilaasortaq, Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Imm. 91:

 

Sul. 23/9

§36 imm. 2

Naalakkersuisunut apeqqut: namminersortut suliffeqarfiutaanni sulisut namminermut tunngatillugu paasissutissanik paasitinneqarsinnaatitaanerannut inatsisit atuuttut qanoq annertutigisumik periarfissiippat?

(Inatsisartunut Ilaasortaq, Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Imm. 92:

 

Sul. 20/10

§36 imm. 2

Qilalukkanik qaqortanik qernertanillu 2004-2005-imut pisassiissutit aalajangersaavigineqarnerat pillugu naalakkersuisunut apeqqut.

(Inatsisartunut Ilaasortaq, Palle Christiansen, Demokraatit)

Imm. 93:

 

Sul. 20/10

§36 imm. 2

Naalakkersuisunut apeqqut: uumasunik illersuineq pillugu inatsisip december 2003-mi akuersissutigineqarneratigut, tassungalu ilanngullugit kalaallit nunaata danmarkillu iwc-mut pisussaaffiisigut kiisalu kalaallit nunaata nammco-mut ilaasortaaneratigut qoorortuut atorlugit tikaagullinniartarneq naalakkersuisunit killiliiviginiarneqarpa inerteqqutiginiarneqarpaluunniit?

(Inatsisartunut Ilaasortaq, Palle Christiansen, Demokraatit)

Imm. 97:

 

Sul. 20/10

§36 imm. 2

Ikittaatit gassitaannik, liimminik allanillu atornerluinermi ulorianaatinik inuusuttut ilisimaqaqqalaarnerat pillugu naalakkersuisunut apeqqut.

(Inatsisartunut ilaasortaq, Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

Imm. 98:

 

Sul. 1/10

§36 imm. 2

Naalakkersuisunut apeqqut: angutit arnallu inuiattut atisaasa suliarineqartarnerat pillugu ilisimasat kulturikkullu kingornussatta tammatsaalineqarnissaat naalakkersuisut suliniutiginiarlugu eqqarsaatersuutigisimanerpaat?

(Inatsisartunut ilaasortaq, Ruth Heilmann, Siumut)

Imm. 99:

 

Sul. 20/10

§36 imm. 2

Naalakkersuisunut apeqqut: boligstøtte aqqutigalugu illuutillit aningaasatigut atugarisaannik naalakkersuisut qaqugu oqilisaalersaarpat?

(Inatsisartunut ilaasortaq, Enos Lyberth, Siumut)

Imm. 101:

 

Sul. 1/10

§36 imm. 2

Naalakkersuisunut apeqqut: nunaqarfimmi kulusummi timersortarfeeqqamik pilersitsinissamut naalakkersuisut aningaasanut inatsimmi aningaasanik immikkoortitsilersaarpat?

(Inatsisartunut ilaasortaq, Enos Lyberth, Siumut)

Imm. 106:

 

Sul. 1/10

§36 imm. 2

Oqaluffiit ulluinnarni ullaakkumiit ualeq ilanngullugu nakkutigineqartumik ammatinneqartalersinnaanissaat periarfissaqarnersoq pillugu naalakkersuisunut apeqqut.

(Inatsisartunut ilaasortaq, Ruth Heilmann, Siumut)

Imm. 107:

 

Sul. 22/10

§36 imm. 2

Naalakkersuisunut apeqqut: raajarniartarnermi piffissamik killiligaanngitsumik akuersissutinik atorunnaarsitsiniarnermik ilimasaarinermi ajornartorsiutaasinnaasut pillugit inatsisartut immikkoortunik nr. 48-imik, 90-mik 98-imillu suliaqarnerannut atatillugu arlaannaannulluunniit attuumassuteqanngitsumik immikkut ilisimasalinnik inuttalerlugu uka 2003-mi naalakkersuisut ataatsimiititaliorniarlutik inatsisartunut neriorsuutigisaasa sulinera sumut killippa?

(Inatsisartunut ilaasortaq, Per Skaaning, Demokraatit)

Imm. 108:

 

Sul. 14/10

§36 imm. 2

Raajanut akitsuummut akiliutigineqartut ulloq manna tikillugu annertussusaat pillugu naalakkersuisunut apeqqut.

(Inatsisartunut ilaasortaq, Per Skaaning, Demokraatit)

Imm. 110:

 

Sul. 1/10

§36 imm. 2

Naalakkersuisunut apeqqut: inuusuttut nunamik imaanillu nakkutilliinikkut suliassanik, kusassaanernik, saliinernik, aammalu aqqusinniornernik assigisaannilluunniit ingerlatsisarnissamik neqeroorfigineqarnissaannik naalakkersuisut suliniuteqalersaarpat?

(Inatsisartunut ilaasortaq, Ruth Heilmann, Siumut)

Imm. 114:

 

Sul. 23/9

§36 imm. 2

Naalakkersuisunut apeqqut: sunngiffimmi atuartitsinermi atuaqatigiinnik aallartitsinissamut atuartut ikinnerpaaffeqarnissaannut piumasaqaammut tunngatillugu naalakkersuisut qanoq isumaliutersuuteqarpat?

(Inatsisartunut ilaasortaq, Ole Thorleifsen, Siumut)

Imm. 117:

 

Sul. 23/9

§36 imm. 2

Kalaallit Nunaani ilinniarfinnik assigiinngitsunik pilersitsiniarnerit killiffiat pillugu naalakkersuisunut apeqqut.

(Inatsisartunut Ilaasortaq, Ruth Heilmann, Siumut)

Imm. 118:

 

Sul. 9/11

§36 imm. 2

Naalakkersuisunut apeqqut: illoqarfinnut anginernut annertunerusumik nussulernissaq pissagaluarpat assigiimmik akeqartitsinerup atorunnaarsinneqarnissaata oqallisigineqareernissaa aalajangiivigineqarnissaalu sioqqullugit inissianut meeqqanillu paaqqinninnermik aaqqissuussinernut utaqqisutut allatsissimasut ikilisinneqarnissaat taamatullu attaveqaqatigiinnermut tunngatillugu allatigut aningaasaliinernik suliniutinillu siumut isigisunik aallartitsisoqarsimava?

(Inatsisartunut ilaasortaq, Marie Fleischer, Demokraatit)

Imm. 123:

 

Sul. 23/9

§36 imm. 2

Naalakkersuisunut apeqqut: Meeqqat atuarfianni meeqqat atuartut atuarsinnaanermikkut allassinnaanermikkullu ajornartorsiutillit ikiorneqarsinnaanerannut periarfissat suuppat? pineqartumi naalakkersuisut sunik suliniuteqalersaarpat?

(Inatsisartunut Ilaasortaq, Doris Jakobsen, Siumut)

Imm. 124:

 

Sul. 23/9

§36 imm. 2

Naalakkersuisunut apeqqut: meeqqat atuarfianni meeqqat piginnaasamikkut sukkasuumik siuariartortut ilikkagaqarnerulernissaat siunertaralugu immikkut neqeroorfigineqarsinnaanerat naalakkersuisunit eqqarsaatersuutigineqarsimava?

(Inatsisartunut Ilaasortaq, Doris Jakobsen, Siumut)

Imm. 125:

 

Sul. 12/10

§36 imm. 2

Naalakkersuisunut apeqqut: Umimmannik qaqugu nuussuarmut nuussisoqarsinnaanersoq Naalakkersuisut ilisimatitsissutigisinnaavaat?

(Inatsisartunut ilaasortaq, Ole Dorph, Siumut)

Imm. 127:

 

Sul. 1/10

§36 imm. 2

Naalakkersuisunut apeqqut: qeqertarsuarni artisk stationip nunatsinnilu sulliviit assigisaasalu akornanni suleqatigiittoqarnissaa pilersissallugu periarfissaqarpa?

(Inatsisartunut ilaasortaq, Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 129:

 

Sul. 20/10

§36 imm. 2

Naalakkersuisunut apeqqut: puisit amiinik tunisisarnermut atatillugu Kalaallit Nunaata ammerivianut KNAPK-mullu isumaqatigiissutit naalakkersuisut iluarsiivigissamaarpaat?

(Inatsisartunut ilaasortaq, Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 131:

 

Sul. 20/10

§36 imm. 2

Naalakkersuisunut apeqqut: issittup uumasuisa kujasinnerusumi uumasuusivissuarni assigiinngitsuniittut atugarisaasa akuersaarnarnerusunngortinneqarnissaat qulakkeerniarlugu naalakkersuisut qanoq pilersaaruteqarpat?

(Inatsisartunut ilaasortaq, Georg Olsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 132:

 

Sul. 20/10

§36 imm. 2

Naalakkersuisunut apeqqut: Nunatta, Danmarkip USA-llu akornanni igalikumi 6. august 2004 isumaqatigiissuteqartoqarnerata kingorna nunatsinni avatangiisit USA-p sakkutooqarfeqarsimanerata kinguneranik mingutsinneqarsimasut salinneqarnissaat qulakkeerumallugu naalakkersuisut qanoq iliuuseqalersaarpat?

(Inatsisartunut ilaasortaq, Kuupik Kleist, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 133:

 

Sul. 15/10

§36 imm. 2

Kalaallit Nunaannut nuunnermi danskit soraarnerussutisiaasa isumaginninnikkullu allatigut pisartakkat nuunneqartarnerat pillugu naalakkersuisunut apeqqut.

(Inatsisartunut ilaasortaq, Aqqaluk Lynge, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 134:

 

Sul. 20/10

§36 imm. 2

Naalakkersuisunut apeqqut: BSU aqqutigalugu illuutillit nammineerlunilu illuliani akilersuutaasut aammalu akiitsorineqartut isumakkeerivigineqarsinnaaneri periarfissinniarlugit inoqutigiinnut isertitatigut killigititaq naalakkersuisut 128.000 kr.-imit 180.000 kr.-imut qaffalersaarpaat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Ruth Heilmann, Siumut)

Imm. 139:

 

Sul. 23/9

§36 imm. 2

Naalakkersuisunut apeqqut: kalaallit nunaannut suliffissarsiortut killilersimaarnissaat pillugu inatsisartut inatsisaat allanngortissallugu naalakkersuisut pilersaaruteqarpat? taamaassimassappat allannguutissatut siunnersuutit suut inatsisartut naatsorsuutigisinnaavaat?

(Inatsisartunut ilaasortat: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen & Jakob Sivertsen, Atassut)

Imm. 140:

 

Sul. 1/10

§36 imm. 2

Naalakkersuisunut apeqqut: angutaasernikkut pinerluffigitissimasut ikiorserneqarnissaasa illersorneqarnissaasalu periarfissarissaarnerulernissaa naalakkersuisut sunik pilersaaruteqarfigaat?

(Inatsisartunut ilaasortat: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen & Jakob Sivertsen, Atassut)

Imm. 151:

 

Sul. 20/10

§36 imm. 2

Ilaqutariinnik katsorsaanissamik alkologinillu inuiaqatigiit atorfissaqartitaat pisariaqartitaallu pillugit naalakkersuisunut apeqqut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)