Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 24-3

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Tirsdag den 3. Juni 1997 kl. 13.03

 

Dagsordenens punkt 24.

 

Forslag til ændring af Landstingslov om anlæg af flyvepladser.

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Trafik og Forsyning)

 

3. Behandling.

 

Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingets Formand.

 

Og vi starter med punkt 24, det er en 3. behandling, og jeg skal anmode Tingets medlemmer om at være på deres pladser, idet vi har en afstemning efter forelæggelsen.

 

 

Peter Grønvold Samuelsen, Landsstyremedlem for Erhverv, Trafik og Forsyning.

 

Tak.  Hermed har Landsstyret den glæde at fremlægge til 3. behandling forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om anlæg af flyvepladser. Landsstyret har indarbejdet den af Trafikudvalgets foreslåede ændring af ' 1, stk. 2 i Landstingslov om anlæg af flyvepladser, så den endeligt ordlyd ændres fra, og jeg citerer:

 

ALandsstyret fastsætter igangsætningstidspunktet for anlægsarbejdet for hvert enkelt flyveplads, når det skønnes at være samfundsmæssigt fordelagtigt, og forholdene iøvrigt taler herfor.@

 

Og denne ordlyd ændres til, citat starter:

 

AIndenfor den af Landstingets vedtagne anlægsperiode fastsætter Landsstyret igangsætnings­tidspnktet for anlægsarbejdet for hver af de i stk. 1 nævnte flyvepladser@, citat slut.

 

Landsstyret ønsker endnu engang at udtrykke sin glæde over, at Trafikudvalget med denne indarbejdning kan tiltræde det af Landsstyret fremsatte lovforslag, således at byggeriet af landingsbanerne i Upernavik og Paamiut fremskyndes, så disse byer hurtigere kan forbindes med de øvrige byer, hvor anlæggene af landingsbanerne idag er i fuld gang. Dermed er der skabt mulighed for en hurtigere overgang til fastvingede fly langs hele kysten, og dette forstærkes i og med, at Qaanaaq nu er indarbejdet i loven.


Med disse ord vil jeg overlade Landsstyrets forslag til revidering af Landstingslov om anlæg af flyvepladser til Landstingets velvillige 3. behandling.

 

 

Josef Motzfeldt,  Inuit Ataqatigiit:

 

Dette arbejde koster mere end 1 mia. kr. og som vil få indvirkning på trafikforholdene i Grønland, og Inuit Ataqatigiit er glade for at arbejdet kan fremskyndes. Der er taget stilling til, at man foreløbig ikke bygger er landingsbane ved Qaqortoq, men Inuit Ataqatigiit lægger vægt på, at Sydgrønland også skal være med i den modernisering af hele trafikstrukturen i Grønland, og derfor så skal man også med henblik på en forbedring af flyveforholdene i Sydgrønland, evt. med udgangspunkt i Narsarsuaq, og vi der er behov for større og mere moderne helikoptere i forbindelse med trafikudbygningen i Sydgrønland, også evt. i med Narsarsuaq som udgangspunkt, og såfremt hele pengetilstrømningen også skal fordeles jævnt over hele Grønland, så er der også behov for, anlæg i Sydgrønland.

 

Og ved en sådan mere jævn fordeling af midlerne, så har Inuit Ataqatigiit, så vil Inuit Ataqatigiit også være med til at arbejde for dette forhold.