Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 23-3

1. behandling 2. behandling 3. behandling

17. mødedag, torsdag den 28. oktober 1999

Punkt 23.

Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om leje af boliger.

(3. behandling)

Johan Lund Olsen, Landstingsformand

Og så er det så de der går for landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om leje af boliger, de der går ind for det, bedes rejse sig, det er så 23, det er så samtlige tilstedeværende, der har stemt for det.