Samling

20120913 09:27:08
Beslutningsforslag fremsat af landsstyret 03FM


FM 2003/16 - Forslag til landstingsbeslutning om godkendelse af Landskassens regnskab 2002. (Landsstyremedlemmet for Finanser)

FM 2003/24 - Forslag til Landstinsbeslutning om Hjemmestyrets ikrafsættelse for Grønland.(Landsstyremedlemmet for Erhverv)

FM 2003/09 - Beslutningsforslag om Landstingets udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Den Internationale Straffedomstol (Landsstyreformanden)

FM 2003/37 - Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til forslag til anordning om... (Landsstyremedlemmet for Infrastruktur, Miljø og Boliger)

FM 2003/38 - Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til forslag til anordning om ikrafttræden for Grønland af § 2 i lov nr. 277 af 8. maj 2002 om sikkerhed til søs.

FM 2003/128 - Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til ikraftsættelse for Grønland af tiltrædelse af lov om fødevarer m.m.,(Landsstyremedlemmet for Erhverv)

FM 2003/42 - Forslag til landstingsbeslutning til Hjemmestyrets udtalelse til ikraftsættelse for Grønland af lov om tilskud til Grønlands Hjemmestyre. (Landstyremedlemmet for Finanser)

FM 2003/10 - Beslutningsforslag om Landstingets principielle tilslutning til ajourføring af den familieretlige lovgivning i Grønland (Landsstyreformanden)

FM 2003/22 - Forslag til Landstingsbeslutning om ikrafttrædelse og revision af lov om Ædle metaller. (Landsstyremedlemmet for erhverv)

FM 2003/23 - Forslag til Landstingsbeslutning om Hjemmestyrets udtalelse til ikraftsættelse for Grønland af Lov om produktansvar(Landsstyremedlemmet for Erhverv)

FM 2003/40 - Forslag til Landstingslov om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. (Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke)

FM 2003/39 - Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til forslag til anordning om ikrafttræden for Grønland af... (Landsstyremedlemmet for Infrastruktur, Miljø og Boliger)

FM 2003/15 - Forslag til landstingstillægsbevillingslov for 2002 (Landsstyremedlemmet for Finanser)

Aalajangiiffigisassatut siunnersuutit Naalakkersuisuniit


FM 2003/16 - Landskarsip 2002-mi naatsorsuutaasa akuersissutigineqarnissaat pillugit aalajangiiffigisassatut siunnersuut.(Aningaasarsiornermut Naalakkersuisoq)

FM 2003/24 - Namminersornerullutik Oqartussat Kalaallit Nunaannut makku atortuulersinneqarnissaat pillugit Inatsisartunut aalajangiiffigisassatut siunnersuutit(Inuussutissarsiornermut Naalakkersuisoq)

FM 2003/09 - Nunat Tamalaat Pillaasarnermut Eqqartuussiviat pillugu inatsisip Kalaallit Nunaannut atortuulersinneqarnera pillugu peqqussummut... (Naalakkersuisut siulittaasuat)

FM 2003/37 - Imaanut aqqartartutut suliaqarneq aqqartartullu atortui il.il. pillugit inatsisip Kalaallit Nunaanni... (Attaveqaqatigiinnermut, Avatangiisinut Ineqarnermullu Naalakkersuisoq)

FM 2003/38 - Imarsiornerup isumannaatsuunissaanik inatsimmi nr. 277-imi, 8. maj 2002-meersumi § 2-p Kalaallit Nunaannut atuutilersinneqarnissaa pillugu peqqussutissatut siunnersuummut...

FM 2003/128 - Inuussutissat il.il. pillugit inatsisip, uumasuni nappaatit tunillannartullu pillugit inatsisip kiisalu uumasut nakorsaattut suliaqarneq, il.il.(Inuussutissarsiornermut Naalakkersuisoq)

FM 2003/42 - Namminersornerullutik Oqartussanut tapiissutit pillugit inatsisip Kalaallit Nunaannut atuutilersinneqarnissaa pillugu Namminersornerullutik... (Aningaasarsiornermut Naalakkersuisoq)

FM 2003/10 - Nunatsinni ilaqutariit inatsisitigut illersugaanerat pillugu naleqqussaanissamut Inatsisartut tunngaviusumik tapersersuinissaat pillugu... (Naalakkersuisut Siulittaasuat)

FM 2003/22 - Saffiugassat erlinnartut il. il. atorlugit suliat nakkutigineqarnerat pillugu inatsisip atortuulersinneqarnissaanik siunnersuut (Inuussutissarsiornermut Naalakkersuisoq)

FM 2003/23 - Tunisassianut akisussaaffiginninneq pillugu inatsisip Kalaallit Nunaanni atortuulersinneqarnissaanik siunnersuut(Inuussutissarsiornermut Naalakkersuisoq)

FM 2003/40 - Tunngaviusumik atuarfiit namminersortitat angerlarsimaffimmilu atuartitaaneq... (Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq)

FM 2003/39 - Umiartorneq pillugu inatsisip allannguutaasa ilaasa Kalaallit Nunaannut atuutilersinneqarnissaa pillugu... (Attaveqaqatigiinnermut, Avatangiisinut Ineqarnermullu Naalakkersuisoq)

FM 2003/15 - Inatsisartut 2002-mi ilassutitut aningaasaliissutinut inatsisissaattut siunnersuut. (Aningaasarsiornermut Naalakkersuisoq)