Samling

20120913 09:27:07
FM 2003/38 - Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til forslag til anordning om ikrafttræden for Grønland af § 2 i lov nr. 277 af 8. maj 2002 om sikkerhed til søs.

Anordning om ikrafttræden for Grønland af § 2 i lov nr. 277 af 8. maj 2002


(ajourføring af den for Grønland gældende lov om sikkerhed til søs)
VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:I medfør af § 4 i lov nr. 277 af 8. maj 2002 om ændring af sømandsloven og lov om sikkerhed til søs bestemmes:§ 1.Lov nr. 277 af 8. maj 2002 om ændring af sømandsloven og lov om sikkerhed til søs (Søfarendes hviletid m.v., indberetningspligt, anløbsforbud, lastning og losning af bulkskibe samt hjem­mel til betaling for syn af visse skibe) § 2 sættes i kraft for Grønland med følgende afvigelser:1.Punkt 10: Efter »danske« indsættes: », herunder grønlandske,«.2.Punkt 14: I § 28 ændres: »Med bøde eller fængsel i indtil 1 år straffes« til: »Der kan idømmes foranstaltninger over for«.3. Punkt 15, 16, og 17 udgår.§ 2.Anordningen træder i kraft den 1. juli 2003.
FM 2003/38 - Imarsiornerup isumannaatsuunissaanik inatsimmi nr. 277-imi, 8. maj 2002-meersumi § 2-p Kalaallit Nunaannut atuutilersinneqarnissaa pillugu peqqussutissatut siunnersuummut...

Inatsimmi nr. 277-imi 8. maj 2002-meersumi § 2-pKalaallit Nunaannut atuutilersinneqarnissaa pillugu peqqussut


(Imarsiornerup isumannaatsuunissaanik inatsisipKalaallit Nunaannut atuuttup naleqqussarnera)
UAGUT MARGRETHE AAPPAAT, Guutip saammaanneragut Danmarkip Dronninngia, tamanut nalunaaruteqarpugut:Umiartortut pillugit inatsisip aamma imarsiornerup isumannaatsuunissaanik inatsisip allanngortinneqarneri pillugit inatsimmi nr. 277-imi 8. maj 2002-meersumi § 4 naapertorlugu makkua aalajangersarneqarput:§ 1.Umiartortut pillugit inatsisip aamma imarsiornerup isumannaatsuunissaanik inatsisip allanngortinneqarneri pillugit inatsimmi nr. 277-imi, 8. maj 2002-meersumi (umiartortut qasuersaarfissaat il.il., nalunaarsuisussaatitaaneq, umiarsualivissinnermut tunngasut, umiarsuarnik assartuutinik usilersuineq usingiaanerlu kiisalu umiarsuit ilaasa misissorneqarnerannut akiliuteqartitsinissamut inatsisitigut tunngavissat) § 2 makkuninnga allannguuteqartillugu Kalaallit Nunaannut atortuulersinneqarpoq:1.Imm. 10: ”danskit” kingornagut ilanngunneqassaaq ”tamatumani ilanngullugit kalaallit”.2.Imm. 14:    § 28-mi allanngortinneqassaaq: ”Akiliisitsinermik imaluunniit ukioq ataaseq angullugu parnaarussaanermik pillarneqaataassaaq” imaalillugu ”Makkununnga pineqaatissiisoqarsinnaavoq”. 3. Imm. 15, 16 aamma 17 peerneqarput§ 2.Peqqussut 1. juli 2003 atuutilerpoq.