Samling

20120913 09:27:20
02FM/01.25.01-10 Forslag til landstingslov om varetagelse af forhandlinger inden for løn- og ansættelsesområdet for Hjemmestyret og kommunerne i Grønland. Fra Landsstyremedlemmet for Økonomi

26. februar 2002 FM 2002/10


Landstingslov nr. ...... af ...... 2002 om varetagelse af forhandlinger inden for løn- og ansættelsesområdet for hjemmestyret og kommunerne i Grønland.


Formål og anvendelsesområde

§ 1. Ved landstingsloven tilstræbes det at opnå en koordinering og samordning af løn- og ansættelsesvilkår for hjemmestyrets og kommunernes personale.

Stk. 2. Landstingsloven omfatter:

1) fastlæggelse af løn- og ansættelsesvilkår ved kollektive overenskomster og aftaler for ikke-tjenestemandsansat personale under Grønlands Hjemmestyre og kommunerne i Grønland samt

2) førelse af forhandlinger samt indgåelse af aftaler i henhold til § 49 i landstingslov om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland om løn- og ansættelsesvilkår for tjenestemænd og andet personale under Grønlands Hjemmestyre og kommunerne i Grønland omfattet af hovedaftale med en centralorganisation.

Forhandlings- og aftalekompetence

§ 2. Grønlands Landsstyre repræsenterer som part hjemmestyret og kommunerne ved fohandlinger, indgåelse af aftaler og iværksættelse af arbejdsretlige foranstaltninger inden for landstingslovens område.

§ 3. Landsstyret varetager sin virksomhed i henhold til§ 2 inden for rammerne af et arbejdsgrundlag, fastsat ved aftale mellem Landsstyret og De grønlandske Kommuners Landsforening.

Sammensætning og arbejdsopgaver

§ 4. Med henblik på at opnå det i ' 1 nævnte formål nedsættes der et råd, Forhandlings- og Aftalerådet.

Stk. 2. Forhandlings- og Aftalerådet består af 4 medlemmer, hvoraf 2 udpeges af Landsstyret og 2 af De Grønlandske Kommuners Landsforening. Formandskabet varetages af et af de af landsforeningen udpegede medlemmer.


Stk. 3. Der udpeges 1 suppleant for hvert medlem af Forhandlings- og Aftalerådet. Landsstyret og landsforeningen kan endvidere udpege tilforordnede til deltagelse i rådets møder.

Stk. 4. Forhandlings- og Aftalerådet har til opgave at følge udviklingen inden for landstingslovens område og har fuld indsigt i de generelle sager, der behandles inden for området.

Stk. 5. Forhandlings- og Aftalerådet afgiver indstilling til Landsstyret og landsforeningen om:

1) det i § 3 nævnte arbejdsgrundlag,

2) mandater for Landsstyrets administrations forhandlinger inden for rammerne af det i § 3 nævnte arbejdsgrundlag,

3) iværksættelse af arbejdsretlige foranstaltninger,

4) førelse af voldgiftssager, sager for tjenestemandsretten samt mæglingssager,

5) principielle spørgsmål inden for landstingslovens område i øvrigt, samt

6) besættelse af stillinger på chefniveau (lønramme 36 og opefter) for forhandlings- og aftaleområdet i Landsstyrets administration.

Stk. 6. Forhandlings- og Aftalerådet kan i øvrigt afgive udtalelser til Landsstyrets og landsforeningens bestyrelse.

Stk. 7. Landsstyret forelægger principielle spørgsmål inden for landstingslovens område for Forhandlings- og aftalerådet til udtalelse.

Arbejdsgivernes pligt til at følge indgåede aftaler

§ 5. På områder, hvor Landsstyret har indgået kollektive overenskomster eller aftaler mv. vedrørende løn- og ansættelsesvilkår eller har indgået aftaler med centralorganisationerne i henhold til § 49 i landstingslov om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland, må Grønlands Hjemmestyre og kommunerne kun ansætte arbejdstagerne på de i overenskomsterne og aftalerne mv. aftalte vilkår.

Stk. 2. På øvrige områder sker ansættelse i henhold til regulativ udstedt af Landsstyret eller i henhold til individuel kontrakt godkendt af Landsstyret. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på disse områder.

Forretningsorden

§ 6. Forhandlings- og Aftalerådet fastsætter selv sin forretningsorden. Landsstyret stiller sekretariatsbistand til rådighed for Forhandlings- og Aftalerådet. Chefen for Landsstyrets forhandlingsfunktion har ret til at deltage i rådets møder.

Ikrafttræden

§ 7. Landstingsloven træder i kraft 1. januar 2003.


Grønlands Hjemmestyre, den xx/x 2002


Jonathan Motzfeldt

/

Augusta Salling
02FM/01.25.01-10 Kalaallit Nunaanni Namminersornerullutik Oqartussani kommuninilu aningaasarsiaqartitsinerup atorteqartitsinerullu iluini...Aningaasaqarnermut Naalakkersuisumit.

26. februar 2002 UPA2002/10Kalaallit Nunaanni Namminersornerullutik Oqartussani kommuninilu aningaasarsiaqartitsinerup atorfeqartitsinerullu iluini isumaqatigiinniartarnerit isumagineqarnerat pillugu Inatsisartut inatsisissaattut nr. xx, uu. qqqq 2002-meersussatut siunnersuut.
Siunertaa atuuffialu  § 1.  Inatsisartut inatsisaatigut anguniarneqarpoq Namminersornerullutik Oqartussani kommuninilu sulisut aningaasarsiaasa atorfeqartitaanermilu atugassarisaasa ataqatigiissaarneqarnissaat ataatsimoortumillu aaqqissuunneqartarnissaat.


  Imm. 2.  Inatsisartut inatsisaanni pineqarput:     Kalaallit Nunaanni Namminersornerullutik Oqartussani kommuninilu sulisut tjenestemanditut atorfeqartitaanngitsut aningaasarsiaqartitaanermi atorfeqartitaanermilu atugassarisassaasa ataatsimoortumik isumaqatigiissutitigut aalajangersarneqartarnissaat kiisalu


     Kalaallit Nunaanni Namminersornerullutik Oqartussani kommuninilu tjenestemandit pillugit inatsimmi § 49 naapertorlugu Kalaallit Nunaanni Namminersornerullutik Oqartussani kommuninilu tjenestemandit allallu sulisorisat atorfillit peqatigiiffissuannut isumaqatigiissummi pineqartunut ilaasut aningaasarsiaqartitaanermi atorfeqartitaanermilu atugassarisaat pillugit isumaqatigiinniarnerit ingerlanneqarnissaat aammalu isumaqatigiissuteqarfigineqarnissaat.Isumaqatigiinniarnissamut isumaqatigiissuteqarnissamullu piginnaatitaaneq  § 2.  Naalakkersuisut illuatungiusutut Namminersornerullutik Oqartussat kiisalu kommunillu sinnerlugit inatsisartut inatsisaanni pineqartut iluini isumaqatigiinniarlutillu isumaqatigiissuteqartassapput sulisoqarnermullu inatsisitigut iliuuseqarnissanik aallartitsisassallutik.  § 3.  Naalakkersuisut isumaqatigiinniarlutillu isumaqatigiissuteqartassapput sulinertillu ingerlatissallugu sulinermut tunngavissat Naalakkersuisut aamma Kalaallit Nunaanni Kommuneqarfiit Kattuffiata akornanni isumaqatigiissuteqarnikkut aalajangersarneqarsimasuni § 2 naapertorlugu.Inuttalersugaanera suliassallu  § 4.  Siunertat § 1-imi taaneqartut anguneqarnissaat siunertaralugu pilersinneqassapput siunnersuisooqatigiit - Isumaqatigiinniarnernut Isumaqatigiissuteqarnernullu Siunnersuisooqatigiit.  Imm. 2.  Isumaqatigiinniarnernut Isumaqatigiissuteqarnernullu Siunnersuisooqatigiit inuttaraat ilaasortat sisamat, taakkunannga marluk Naalakkersuisut toqqagaat marlullu Kalaallit Nunaanni Kommuneqarfiit Kattuffiata toqqagai. Siulittaasutut suliassat kattuffiup ilaasortassatut toqqagaasa arlaannit isumagineqassapput.


  Imm. 3.  Isumaqatigiinniarnernut Isumaqatigiissuteqarnernullu Siunnersuisooqatigiinni ilaasortamut ataatsimut sinniisussaq ataaseq toqqarneqassaaq. Naalakkersuisut kommunillu kattuffiat ataatsimiinnerni aggersarneqarlutik peqataasussanik aamma toqqaasinnaapput.  Imm. 4.  Isumaqatigiinniarnernut Isumaqatigiissuteqarnernullu Siunnersuisooqatigiit suliassaraat inatsisartut inatsisaanni pineqartut iluini ineriartornerup malinnaavigineqarnissaa suliassaqarfiullu iluani suliassat suliarineqartartut nalinginnaasut pillugit tamakkiisumik paasisinneqartassalluni.


  Imm. 5.  Isumaqatigiinniarnernut Isumaqatigiissuteqarnernullu Siunnersuisooqatigiit Naalakkersuisunut kattuffimmullu inassuteqaateqartassapput makku pillugit:


     sulinermi tunngavissat § 3-mi taaneqartut,


     sulinermi tunngavissanut § 3-mi taaneqartunut sinaakkusiussat iluini naalakkersiusut allaffeqarfiata isumaqatigiinniarnissaanut piginnaatitsissutit,


     sulisoqarnermut inatsisitigut iliuuseqarnissat aallartinneqarnissaat,


     isumaqatigiissitsiniartukkoortumik suliassat, tjenestemandit pillugit aalajangersaasarfimmi suliassat aammalu isumaqatigiissitsiniarnermi suliassat ingerlanneqartarnissaat,


     inatsisartut inatsisaanni suliassaqarfiit pineqartut iluini apeqqutit allanut tunngaviulersinnaasut, kiisalu


     Naalakkersuisut allaffeqarfiannni isumaqatigiinniarnernut isumaqatigiissuteqarnernullu suliassaqarfimmi pisortatut atorfiit (akissaatit inissisimaffianni 36 qummullu) inuttalerneqarnissaat.


  Imm. 6.  Isumaqatigiinniarnernut Isumaqatigiissuteqarnernullu Siunnersuisooqatigiit Naalakkersuisunut aamma kattuffiup siulersuisuinut oqaaseqaatinik aamma saqqummiussisinnaapput.


  Imm. 7.  Inatsisartut inatsisaanni suliassaqarfiit pineqartut iluini apeqqutit allanut tunngaviulersinnaasut Naalakkersuisut Isumaqatigiinniarnernut Isumaqatigiissuteqarnernullu Siunnersuisooqatigiinnut oqaaseqarfigisassanngorlugit saqqummiuttassavaat.Isumaqatigiissutigineqarsimasut malinneqarnissaannut sulisistsisut pisussaanerat  § 5.  Suliassaqarfinni Naalakkersuisut aningaasarsiaqartitaanermi atorfeqartitaanermilu atugassarititaasut pillugit ataatsimoortumik isumaqatigiissuteqarfigisimasaanni il.il. imaluunniit Kalaallit Nunaanni Namminersornerullutik Oqartussani kommuninilu tjenestemandit pillugit inatsisartut inatsisaanni § 49 naapertorlugu atorfillit peqatigiiffissuannut isumaqatigiissuteqarfigisimasaani isumaqatigiissutini atugassarititaasussatut isumaqatigiissutigineqarsimasut malillugit Kalaallit Nunaanni Namminersornerullutik Oqartussat kommunillu sulisussanik taamaallaat atorfinitsitsisinnaapput.


  Imm. 2.  Suliassaqarfinni allani atorfinitsitsinerit pissapput maleruaqqusaliat Naalakkersuisut saqqummiussaat naapertorlugit imaluunniit ataasiakkaanut isumaqatigiissutit Naalakkersuisunit akuerineqarsimasut naapertorlugit. Imm. 1 suliassaqarfinni taakkunani taamatulli atuutsinneqassaaq.Suleriaasissaq  § 6.  Isumaqatigiinniarnernut Isumaqatigiissuteqarnernullu Siunnersuisooqatigiit suleriaasissartik namminneerlutik aalajangersassavaat. Naalakkersuisut Isumaqatigiinniarnernut Isumaqatigiissuteqarnernullu Siunnersuisooqatigiinnut allattoqarfeqartitsissapput. Naalakkersuisut isumaqatigiinniartartoqarfiata pisortaa siunnersuisooqatigiit ataatsimiinnerini peqataanissaminut pisinnaatitaavoq.Atortuulerfia  § 7.  Inatsisartut inatsisaat ulloq 1. januar 2003-miit atuutilerpoq.
Namminersornerullutik Oqartussat, ulloq uu. qqqq 2002
Jonathan Motzfeldt                      /                        Augusta Salling