Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 67-2

1. behandling 2. behandling 3. behandling

18. mødedag, tirsdag den 29. maj 2001

 

Punkt 67;

Beslutningsforslag om anvendelse af den aktuelle indtægt som grundlag for tildeling af boligsikring.

2. behandling

 

Det er et punkt der er henvist til forkastelse. De der går ind for forkastelse bedes rejse sig. 27. Så skal jeg spøge om der er nogen der undlader at stemme er der nogen der er imod, der er ingen der undlader at stemme eller er imod.