Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 03

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Onsdag den 4. juni 1997

 

Dagsordenens punkt 3

 

Fastsættelse af tidspunktet for næste samling.

(Formandskabet)

 

 

Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingets Formand.

 

 

Formandskabet indstiller til Landstingets godkendelse, at efterårsamlingen 1997 indledes den 25. september 1997 og slutter senest den 6. november 1997. Endvidere indstiller formandskabet til Landstinget, at forårssamlingen indledes den 15. april 1998 og slutter senes den 4. juni 1998.

 

Formandskabet har anset det for værdifuldt, at samles tidspunktet for efterårssamlingen 1997, forårssamlingen 1998 fastsættes allerede nu uanset dette er ikke forudsat i forretningsorden.

 

 

Siverth K. Heilmann, ordfører for Atassut:

 

Tak. Vedrørende tidspunktet for næste ordinære samling der skal vi sige tak fra Atssut fra det fremlagte fra formandskabet, men fra Atssut=s side vil vi gerne foreslå, at efterårssamlingen starter den 19. september i stedet for den 25. september, og hvad angår forårssamlingen 1998, og det foreslåede af formandskabet at det indledes den 15. april, og der vil vi gerne foreslå fra Atassut=s side, at man påbegynder samlingen den 13. marts.

 

Med disse korte bemærkninger kommer vi med et ændringsforslag til det at formandskabets fremlagte og håber at man vil støtte op omkring om forslaget, og hermed nu når vi nu er ved at være færdige med samlingen så vil jeg gerne sige tak til formandskabet, Landstingsmedlem­merne, Landsstyret og i mange medarbejdere sige tak for Jeres gode samarbejde, og have det godt allesammen.

 

 

Johan Lund Olsen, ordfører for Inuit Ataqatigiit:


Fra Inuit Ataqatigiit=s side så har vi også til næste samling der har vi også diskuteret dette i vores gruppe, hvor vi også m.h.t formandskabets forslag der har vi tænkt på et andet tidspunkt, og fra Inuit Ataqatigiit skal vi ønske, at efterårssamlingen starter den 19. september og sidste år da vi ændrede vores forretningsorden for Grønlands Landsting, der havde vi et udvalg, det har vi nemlig også allerede vedtaget det her i Landstinget.

 

Og med henvisning til det, så vil vi gerne ønske, at man eventuelt kan ligge en ekstra uge til samlingstidspunktet, idet vi har bemærket, at selvom ændringerne skulle have været trådt i kraft pr. 1. januar så er vores nemlig at vores samlinger skal have 10 ugers varighed, det er man allerede begyndt at gå væk fra, og vores efterårssamling er som foreslået fra den 25. september, såfremt den starter den 25. september og slutter den 6. november, så er det kun knap 6 uger, og tænker vi på de mange arbejdsopgaver, vi til den tid skal tage stilling til, f.eks. Finansloven, og mange andre vigtige ting, så vil vi også komme til at arbejde meget koncentreret.

 

Og med henvisning til det der blev godkendt i efteråret sidste år og med det i erindring så mener vi at det er vigtigt at vores arbejde i Landstinget og såfremt det skal køres på en forsvarlig møde, så er det nødvendigt at vores samlinger kommer til at have længere varighed.

 

Og jeg skal også nævne at vi er enige med Atassuts forslag i at samlingen starter den 19. september, og vi vil også gå ind for at den samling der til forårssamlingen ikke starter den 15. april, men starter allerede den 13. marts.

 

Og så vil jeg også benytte lejligheden her, idet der trådte ikraft pr. 1. januar så har Landstinget nu også fået bedre administrativ hjem, da Landstinget nu selvstændigt også efter et forslag fra Inuit Ataqatigiit nu har fået en selvstændigt sekretariat.

 

Og jeg vil også benytte lejligheden her, og sige tak  til vores medarbejdere i Sekretariatet for det gode arbejde de har udført her vi forbindelse med samlingen, og i den forbindelse vil jeg også gerne sige tak til vores tolke og oversættere, som har måtte tolke til vores bemærkninger, hvorfor vi også vil sige tak til den gruppe.

 

 

Laannguaq Lynge, ordfører for Siumt:

 


Og fra Siumut side, så vil vi også gå ind for Atassut=s forslag om efterårssamlingen ændres således at man påbegynder samlingen den 19. september 1997 og dermed også forårssamlingen 1998, der vil vi og gå indfor ændringsforslaget, således at mødet ikke påbegynde den 15. april, men påbegyndes den 13. marts.

 

Og i den forbindelse vil vi også fra Siumut=s side sige tak til vores medarbejdere i forbindelse med samlingen uden at komme ind på de forskellige persongrupper, og vi vil ønske Jer en god sommer allesammen.

 

 

Bjarne Kreutzmann, Akulliit Partiiat: 

 

Fra Akulliit Partiiat støtter jeg også de fremsatte forslag, nemlig de datoer der er blevet nævnt der siger at man påbegynder samlingen den 19. september samt forårssamlingen påbegyndes den 13. marts 1998.

 

Samlingen her har været spændende selvom det også har været anstrengende, og derfor er det også glædeligt for os allesammen, at man i forbindelse med samlingen her indeholder flere og flere elementer der er med til at forbedre vores økonomi.

 

Tak til Jer allesammen og have en god sommer til Jer alle medarbejdere og medlemmer af Landstinget.

 

 

Anthon Frederiksen, Kandidatforbundet:

 

Sidste der havde vi en debat for Forretningsorden for Grønlands Landsting, og der vedtog vi også at samlingerne skulle have en bestemt varighed, men det er mærkbart, at når man allerede fastlægger den sidste mødedato, så må vi også på den anden side, dem der tager vi f.eks. igår der kunne vi ikke nå samtlige dagsordenspunkter, hvorfor vi måtte udskyde nogle til behandling for idag.

 

Og idag så havde vi ellers også regnet med, at der er vi allerede mere end 1 time forsinket i forhold til de vi oprindelige regnede med.

 


Jeg mener det også må være et spørgsmål om fastlæggelsen af længden af samlingstidspunktet der må det være omfanget at arbejdsopgaverne der må være spørgsmålet, og det må også være et spørgsmål om hvor mange medlemsforslag der bliver fremsendt, og det må også være en indikator for fastsættelse af længden af samlingen.

 

Og for os er det også for mig der er alene medlem er et også af yderst vigtighed, idet jeg nogle gange må arbejde i døgndrift nærmes, hvor jeg normalt har en arbejdsdag på 18-19 timer fordi nogle af punkterne bliver udskudt, og alle disse punkter skal jeg jo takke stilling til, og såfremt man skal nå det hele så skulle man næsten have en robot hjælp, men jeg kan stadigvæk god nok nå det.

 

Men samlingen her til efteråret. Jeg har ikke noget imod at man påbegynder samlingen den 19. september, men det er lidt betænkeligt, at når man allerede siger sådan et tidspunkt, og siger allerede fastsætter den seneste dato. Jeg mener at man bør tænke lidt nærmere over det, og vurderer det en gang til.

 

Men til afslutning. Tak til Jer allesammen, det er jo sjovt nok, at trække langlinien ud og det er også skæg nok at opdage nogen der bider på krogen. Men tak til samtlige medarbejdere, og ikke mindst betjentene, men selvfølgelig også til alle medarbejdere i de forskellige direktorater, og dem vil vi gerne sige tak til, at denne samling også er blevet en realitet, selvom vi nu ikke startede til den planlagte tid. Og tak til Jer allesammen, og have en god sommer til Jer allesammen.

 

 

Mødeleder:

 

Og jeg erfarer, at vi skal starte den 19. september her i efteråret, og at vi til næste år så starter den 13. marts, det skal vi så stile efter.

 

Og i den forbindelse skal vi også lige minde om, at Landsstyreformanden ham har jeg anmodet om, at vi holder et møde, og det vil så også ske, således at de lovforslag der skal forelægges her i efteråret, der skal vi komme med en forståelse for hinanden, hvilke lovforslag der så bliver fremsat til efterårssamlingen.

 

Og derudover er  det den nye Forretningsorden som Inuit Ataqatigiit også henviser til, og ud fra den skal vores arbejde i Landstinget, der vil vi åbenbart komme med et ændringsforslag til Forretningsorden, det har vi også været inde på i præsidiet.

 


Men forud for vores start den 19. september, så skal vi også regne med, at samtlige forslag vil være klar til den tid, det er også vigtigt, at kunne nævne den sidste mødedato, fordi efter vores Forretningsorden så skal lovforslagene kunne arbejdes ind for den fastlagte tid. Det er også vigtigt, at man ved hvilke mødedage man har både af Landsstyret og Landstingsmedlemmerne, hvorfor det også er vigtigt at man har fastsat den sidste mødedato.

 

Og vi må stadigvæk have i erindring, at vi stiler efter at den 6. november bliver den sidste mødedato under efterårssamlingen.

 

Men jeg håber, at vi i samarbejde får afsluttet denne samling på den bedst mulige måde, og jeg vil ønske Jer en god sommer.

 

Selvom jeg så også i utide er blevet formand her for Landstinget, så vil jeg gerne takke for et godt samarbejde med samtlige partier, og jeg takker også Landsstyret for at man også har overholdt de tidsfrister, således at det hele er kørt i forståelse med både Landstingets formandskab og de forskellige direktorater.

 

Og tak til journalister, samtlige medarbejdere, vores lyttere dem vil jeg også ønske en god sommer. Tak.

 

Og dermed er punkt 3 Fastsættelse af tidspunktet for næste samling, hvorved flertallet meddeler at den påbegyndes den 19. september 1997, og hvor man også var inde på at forårssamlingen starter den 13. marts 1998.

 

Og dermed er punkt 3 færdigbehandlet.

 

Dermed er mødet afsluttet for denne samling.