Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordens punkt 51-2

1. behandling 2. behandling 3. behandling

23. mødedag, fredag den 9. november 2001

Punkt 51

Beslutningsforslag om at påbegynde forhandlinger med den danske regering med henblik på at Grønland opnår større medindflydelse og kompetence vedrørende Danmarks politik inden for hvalfangst.

(Johan Lund Olsen)

(2. beh.)

 

Næste punkt er pkt. 51, Beslutningsforslag om at påbegynde forhandlinger med den danske regering med henblik på, at Grønland opnår større medindflydelse og kompetence vedrørende Danmarks politik indenfor hvalfangst. Det er en 2. behandling og den endelige behandling. I forbindelse med 1. behandlingen sagde Landsstyreformanden, at man i år 2000, der har man drøftet dette under lederne af Rigsfællesskabet, hvorefter man har nedsat en arbejdsgruppe. Og dette udvalg skal drøfte, om den danske delegation til IWC skal ændres. Og et flertal ønsker, at man forkaster forslaget, og at man gerne vil afvente dette udvalgs indstilling. Og Otto Steenholdt har anmodet om at få ordet.

Otto Steenholdt, Landstingsmedlem, løsgænger:

Dette punkt har der været stor interesse omkring i hele Grønland, især dem, der gerne vil sende kød til deres familie i Danmark, hvor det bliver meget dyrt at sende kød til familie, og at man nogen gange bliver nødt til at tage noget af det væk. Og jeg vil gerne anmode Landsstyreformanden om, at man skal kunne sørge for sine grønlandske familier i Danmark, således at grønlændere, der bor i Danmark kan få noget grønlandsk proviant i Danmark. Og selv det at sende op til 5 kg. kan nogen gangen koste op til 1.000 kr.

Johan Lund Olsen, Landstingsmedlem (IA):

Tak. Det bliver ganske kort. Som forslagsstiller, er jeg tilfreds. Det beslutningsforslag jeg har stillet blev 1. behandlet den 24. oktober, og dengang, der var Landsstyret ikke imod mit forslag, men jeg har forståelse for, at man allerede har påbegyndt arbejdet med det, jeg har foreslået. Og så er jeg tilfreds med det svar jeg har fået fra Landsstyret den 25. oktober. Men især, at fangerforeningen, der har Landsstyret lovet, at fangerforeningen også er med i udvalg, hvorfor jeg vil stemme sammen med Landsstyret, når vi kommer til afstemningen.

Jonathan Motzfeldt, Landsstyreformand (S):

Det er korrekt, at sagen allerede pågår, og jeg håber, at vi vil opnå gode resultater med det. Det er også en del af en menneskerettighed, at man ikke sætter nogen restriktioner om, hvad det er vi kan spise, således at vi kan få lov til at spise den mad vi har været vant til at spise fra barnsben af. Og vi håber at opnå det bedste for de i Danmark boende grønlændere.

Ole Lynge, Landstingsformand (IA):

Det er måske ikke helt nødvendigt, at man kommer med flere bemærkninger, og da der er flere, der gene vil sige noget, så vil jeg anmode dem om at gøre det ganske kort.

Mogens Kleist, Landstingsmedlem (K):

Men vi har jo rettighed til at sige noget her under 2. behandlingen. Fra vores side skal vi sige, at vi er glade for, at Landsstyret har igangsat et udvalgsarbejde, men til det skal vi sige, at EU’s krav er så store, at hvor jeg har snakket med Naturinstituttets leder, hvor han siger, at man ikke uden videre kan gøre noget. Men vi håber, at det nedsatte udvalg vil arbejde ihærdigt og dermed også opnå gode resultater.

Ole Lynge, Landstingsformand (IA):

Lad mig lige præcisere, at man efter udvalgsbehandlingen ikke har ønsket en udvalgsbehandling, hvorfor det ikke har været nødvendigt, at man drøftede punktet yderligere. Men vi går nu videre til afstemningen, og som før nævnt, så har partierne og forslagsstilleren, der er de enige i Landsstyrets besvarelse vedrørende beslutningsforslaget, og dem, der er enige i det, anmodes om at rejse sig. 28. De, der er imod anmodes om at rejse sig. Ingen, der er imod. Og dem, der har undladt at stemme anmodes om at rejse sig. 1 medlem. Og vi er dermed færdige med behandlingen af pkt. 51.