Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 56-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

10. mødedag, onsdag den 13. oktober 1999

Punkt 56.

Forespørgsel om hvor langt man er nået med arbejdet omkring asbest.

Otto Steenholdt, forespørger, Atassut.

For få år siden blev det opdaget, at asbest, som i stor målestok er blevet anvendt som isoleringsmateriale indenfor byggeriet, er sundhedsskadelig.

Med baggrund heri kom der pålæg om, at bygninger med dette isoleringsmateriale skulle istandsættes, således at isoleringsmaterialerne blev udskiftet med andre, der ikke var sundhedsfarlige.

Derfor bør Landsstyremedlemmet fremkomme med en klar redegørelse til Landstinget om, hvor langt man er nået med dette arbejde, hvil det ikke allerede er færdigt.

Er dette isoleringsmateriale i dag blevet udskiftet med andet materiale i de bygninger, der er blevet bygget i sin tid, hvor materialet bl.a. har været anvendt som isoleringsmateriale i skolerne.

Er materialet blevet forbudt til anvendelse i byggeriet i disse år.

Og Landsstyremedlemmet for Boliger og Infrastruktur, Steffen Ulrich-Lynge.

Steffen Ulrich Lynge, Landsstyremedlem for Boliger og Infrastruktur.

Jeg skal blot bemærk, at jeg forkorter besvarelsen, fordi der er to ting, der ligger i det. For det første husbyggeri og sundhedsfaren her.

Landstingsmedlem Otto Steenholdt spørger, hvor langt man er nået med arbejdet omkring asbest. I det grønlandske byggeri har man lovligt anvendt asbestholdige pladematerialer som indvendige loft- oh vægbeklædninger indtil 1. oktober 1980.

Siden det tidspunkt har det være forbudt at anvende asbestholdige materialer indvendigt i bygninger i Grnland.

Der finde endvidere en større mængde asbestholdige pladematerialer, der er anvendt som udvendige facadebeklædninger - som først og fremmest på boligblokke opført i tidsrummet 1960-1980.

I 1986 pålagde staten de grønlandske kommuner, at registrere omfang t af asbestholdigt byggematerialer, der var anvendt som loft- og vægbeklædninger i offentlige institutioner, såsom vuggestuer, børnehaver, skoler m.v. En tilsvarende registrering blev gennemført i sundhedsvæsenets bygninger og offentlige administrationsbygninger m.v. Kommunerne og Arbejdstilsynet er i besiddelse af disse registreringer, og der finde derfor et samlet overblik over materialernes forekomst.

Asbestholdigt byggematerialer i Grønland er underlagt bestemmelserne i den danske lovgivning på området. Der er således ikke ikraftsat en særlig grønlandsk lovgivning for disse materialer.

Jeg håber med disse bemærkninger, at have besvaret forespørgslen fyldestgørende, men såfremt der måtte være behov for yderligere præciseringer af teknisk art, skal jeg besvare disse senere. Tak.

Jeg skal understrege, at Landsstyremedlemmets svar er omdelt skriftligt, og her blev det så forelagt i forkort form. Og Otto Steenholdt har bedt om ordet igen.

Otto Steenholdt, forslagsstiller, Atassut.

Og jeg er ked af at kernen i min forespørgsel er blevet sprunget over. Jeg kan forstå i besvarelsen, at det er blevet forbudt, at anvende i asbest i indvendigt materiale, og man ved, at det er registreret.

Det er ikke nok, at man kun registrere. I besvarelsen understreges, at asbest resulterer i asbesttose og kræft, det skal være malet over, men i den forbindelse må man spørge, at uanset, hvad man maler, så skaller malingen af efter en tid, hvis man ikke bliver ved med at male. Og det sker at man bruger væggene for at hænge billeder op og væggene kan revne.

Og der blev sagt, at man undtagelsesvis river asbest ned, når det synes at være hensigtsmæssigt. Jeg synes at det er betænkeligt, så er det sådan, at noget der er betegnet, som en sundhedsfarlig ting, stadig eksisterer i en del bygningsmasser i Grønland, og jeg må sige, at besparelsen giver mig anledning til at være meget bekymret.

Og i henhold til vores forretningsorden, er onsdagsforespørgslerne ikke noget debatforum, men Landsstyremedlemmet for Boliger og Infrastruktur har bedt om ordet yderligere, for yderligere bemærkninger.

Steffen Ulrich-Lynge, Landsstyremedlem for Boliger og Infrastruktur.

Jeg vil oplyse, at man i forbindelse med den store renoveringsopgave, i stor omfang vil udskifte disse asbestholdige materialer, men det er sådan, at såfremt man håndtere asbest uden specialuddannelse, så kan det være farligt, og derfor vurderer man, hvornår man kan udskifte disse ting.

Og derfor vil man også medtage disse materialer, i forbindelse med den store renoveringsrunde.

Mange tak.