Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 48-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

7. mødedag onsdag den 6. oktober 1999

Punkt 48.

Onsdagsforespørgsel vedrørende transport af patienter, der er blevet opereret.

Otto Steenholdt, forespørger, Atassut.

Min forespørgsel har begrundelse i, at jeg under flyrejser har mødt hoftepatienter, der ikke kan rejse sig, er patienter, også fordi vi ikke ved, hvordan de bliver behandlet i deres videre rejse i Kangerlussuaq.

Og jeg husker disse patienter som jeg rejse med fra Danmark og rejser med dem og de der kæres med taxa fra Rigshospitalet, udelukkende grønlandsksprogede uden mulighed for tolkning.

Som tider spørges medpatienter, om de kan ledsage de meget sygepatienter, om de kan ledsage dem. En blind kan jo ikke føre en blind. Meget svagtseende bliver droppet i transithallen, og de har så ingen mulighed for at gå videre.

Det kan være, at man af sparehensyn har gjort det, men jeg mener, at man ikke kan acceptere det på nogen måde.

Der er mange patienter, der bliver sendt afsted med fly, som almindelig passagerer som har behov for hjælp under rejsen, men som bliver sendt uden patientledsagere.

Selvom det er taknemmeligt, at andre passagerer træder hjælpende til, er der grund til at spørge de, der formidler disse patientrejser, og ikke mindst Landsstyremedlemmet for Sundhed, hvad den virkelige grund er for, at forholdene er som de er.

Jeg vil som eksempel nævne, at en ca. 10. årig dreng med "drop" havde ingen patientledsager med, og da der samtidig ikke fandtes en specielt ophæng til droppet måtte en medpassagerer holde "droppet" oppe, eller at man var nødt til at finde et egnet ophæng.

Har Grønlands Hjemmestyre og flyselskaberne indgået aftale om patienttransport ? ER det helt umuligt at der er patientledsagere for patienter, der har behov for hjælp, som den, der er omtalt foroven ?

Og så er det Landsstyremedlemmet for Sundhed, Miljø, Natur og Kirke, der kommer med en besvarelse.

Alfred Jakobsen, Landsstyremedlem for Sundhed, Miljø, Natur og Kirke.

Der blev fremsat en onsdagsforespørgsel vedrørende transport af patienter fra Otto Steenholdt, og besvarelsen er skriftligt fremsendt, og jeg skal så fremlægge den, hvorefter jeg kommer med uddybende bemærkninger.

Patienttransporter både i grønland, men også ud af landet primært til Danmark, forekommer mange gange hver dag, således at der hvert år transporteres flere tusinde mennesker i sundhedsvæsenets regi.

Transport af patienter er en opgave, der tages særdeles alvorligt af sundhedspeesonalets personale. Således vurderer en læg i hvert tilfælde på hvilken måde transporten skal foregå, herunder hvorvidt patienten skal have en ledsager med, og i så tilfælde hvilken personalekategori, der er påkrævet som ledsager.

Administrativt er der fra Direktoratet for Sundheds side udstedt en fyldestgørende vejledning for, hvordan sådanne patienttransporter tilrettelægges på bedste vis.

På selve transportsiden er der indgået aftaler med Grønlandsfly og SAS, således at der også her gives bedst mulige vilkår for ordentlig transport af vores syge.

Dette til trods vil der altid kunne ske fejl ved en patienttransport. Det er beklageligt, når det sker, og der er noget sundhedsvæsenet bestræber sig på at undgå.

I en situation som den nævnte, hvor en person rejser med drop, vil der ifølge Direktoratet for Sundheds Patienttransportinstruks altid skulle en ledsager med. Det er yderst beklageligt, hvis dette ikke har været tilfældet.

Og herudover indledte forespørgeren med forskellige ting, som f.eks. hoftepatienter, blinde, der føres af en anden blind og svagtsynende, der bare sende uden ledsager.

Dem har vi ikke fået skriftligt, hvorfor jeg ikke vil tage stilling til det, men på vegne af Landsstyret vil jeg gerne sige, at patienter, der rejser på den måde, somme tider sker uden ledsagelse på baggrund af en læges vurdering af situationen, og det er netop disse medpatienter heldigvis også tager sig af, fordi vi alle føler et ansvar for at hjælpe f.eks. en gangbesværet og Otto Steenholdt har jo under sine mange rejser været med til at hjælpe disse patienter og det vil jeg takke ham for.

Forespørgeren har blandt andet i Qaanaroq igår gjort rede for, hvor han blandt andet sagde, at sådanne patienttransporter mindst bør have en sygeplejerske som ledsager. Denne side af sagen har vi undersøgt, og disse bemærkning i Qaanaroq fra forespørgeren, der har vi undersøgt forholdene.

Og hidtil har vi beregnet transporterne til og fra Danmark og Grønland og såfremt der skal ske en ledsagelse for hver eneste patient, så er det nødvendigt med en merbevilling på 62 mio. kr., det har vores beregninger vist, det er et forsigtigt skøn vi har gjort, såfremt samtlige patienter skal have sygeplejersker som ledsagere, så skal vi have yderligere 42 sygeplejersker her i Grønland.

Og forespørgeren Otto Steenholdt, Atassut.

Otto Steenholdt, forespørger, Atassut.

Jeg har ingen tanker om, at der skal være ledsager til alle, men det er dem, der virkelig har behov for det, det er dem jeg nævnte.

Der blev ringet fra mange fra kysten efter Qaanaroq i går og jeg tager blot et eksempel, f.eks. at de sættes ind i en taxa, selvom de ikke kan tale dansk, og de kan ikke forklare, hvor de skal hen. Og medpatienter er blevet spurgt, en svagtseende er blevet spurgt, om vedkommende kan ledsage den svagtseende.

Det er sådanne ting man skal undgå i fremtiden og alle de mange, der har ringet op, har hørt, at bemærkninger, hvor der står, at der er fyldestgørende vejledning, jeg mener ikke at det er tilfældet.

Jeg har set besvarelsen og jeg mener ikke, at det er tilfældet, fordi der er så mange ting, som der skal rettes op på, og at man ikke kan besvare det sådan ufyldestgørende. Selvfølgelig skal vi have rettet op på fejltagelserne, men som sagt, er det nødvendigt, at sige, at det er på tide, at man indfører en bedre ordning og jeg håber, at denne forespørgsel, danne udgangspunkt i, at man for alvor gør noget ved problematikken, det skal jo nødigt koste menneskeliv.

Og Landsstyremedlemmet for Sundhed for en kort bemærkning.

Alfred Jakobsen, Landsstyremedlem for Sundhed, Miljø, Natur og Kirke.

Ja siger tak for forespørgerens yderligere bemærkninger, og jeg håber at fra Landsstyrets side, at der har rettet henvendelse til dig, også eventuelt kan rette en skriftlig henvendelse til mig.

Det er vores forpligtigelse fra Landsstyrets side, at serviceringen sker bedst muligt og det er vores pligt at gøre det, og jeg vil opfordre til, at de der har rettet henvendelse til forespørgeren kan rette skriftlig henvendelse til os, således at fremover kan lokalisere, hvori problemerne virkelig ligger.