Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 47-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

16. Mødedag, onsdag den 27. oktober

Punkt 47.

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landstinget tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation nr. 8 1999

Ja tak, nu er det Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse og Forskning, som kommer med en besvarelse til punkt 47, det drejer sig om rekommendation nr. 8 i 1999.

Lise Skifte Lennert. Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse og Forskning:

Det må konstateres, at praktisk talt alle grønlandske studerende på videregående uddannelser læser endten ved danske læreanstalter eller ved Ilisimatusarfik. Nogle få læser desuden i Nordamerika eller de store Nordiske lande. Ingen grønlandske universitetesstuderende læser i øjeblikket ved de Vestnordiske universiteter, ej heller læser vestnordiske studerende ved Ilisimatusarfik.

For den grønlandske erhvervsuddannelse er situationen tilsvarende. Dog har fåreholderskolen indgået en aftale med den islandske landbrugsorganisation om, at grønlandske fåreholderelever afvikler deres praktik i Island.

Hvert år sendes fem-seks fåreholderelever til Island, der sendes stadig ingen islandske fåreholderelever til Grønland. Det må således konstateres, at at det Vstnordiske samarbejde på uddannelseområdet hidtil ikke har været særlig omfangsrigt. Alle de tre Vestnordiske landes uddannelsessystemer er imidlertid nu så udbyggede, at et ligeværdigt uddannelsesmæssigt samarbejde i dag er praktisk mulig.

De Vestnordiske lande har en geografiske erhvervsmæssige og kulturelle fællestræk, som gør det oplagt at etablere et nærmere uddannelsesmæssigt samarbejde, således at alle tre samfund kan trække på de erfaringer, metoder, fremgangsmåder, som hvert land har gjort sig.

Landsstyret kan derfor fuldt ud tilslutte sig Vestnordisk Råds anbefaling om, at der af undervisningministrene i de tre Vestnordiske lande nedsættes en arbejdsgruppe, hvis opgave er at undersøge hvilke hindringer der måtte være for at studenter i de nordiske studerer i et andet Vestnordisk land end deres eget. Tak.

Mødeleder:

Ja tak, og nu kommer Landsstyreformanden med en besvarelse.

Jonathan Motzfeldt, Landsstyreformand:

Med hensyn til Vestnordisk Råds rekommendation skal jeg tilføje, at arbejdet i smaarbejdsministrene pågår specielt de nævnte, Island, Færøerne og Grønland imellem, som deres møde bliver også afholdt eller arrangeret særskilt. Således kan jeg meddele, at under det møde, der skal foregå i Stockholm, der har Islands statsminister bedt om, at hjemmestyreområder dvs. Grønland, Færøerne og Ålands Landsstyreformænd mødes som en forberedelse til at det kan blive overtaget af formandsskabet og således at man kan møde Islands statsminister før statsministermødet i år.

I den situation tænker man først på, at vi redegør for vores relationer i forhold til EU og til de andre lande.

Samtidig med at man får oplysninger om de ting, der skal foregå i Helsinki. Og derudover kan jeg oplyse, at samarbejdet med Islands regering og Grønlands Landsstyre omkring Landsstyre, at Islands regering har ønsket, at Grønlands Landsstyre og Islands regering indleder større samarbejde inden for konkrete projekter, hvor man også har medtaget landingsbaneforholdene, samarbejde omkring en ny landingsbane ved Ittoqqortoormiit, tak.

Mødeleder:

Nu går vi over til partiernes og Kandidatforbundets ordførere, først er det Lars Karl Jensen, Siumut.

Lars Karl Jensen, Siumuts ordfører:

Tak, i forbindelse med vores deltagelse ved Vestnordisk Råds møde i august måned i år, var vi med til at formulere de tre ovennævnte rekommendationer, som vi fra Siumut skal knytte følgende bemærkninger til.

Først vedrørende rekommendation nr. 2. Vi lægger vægt på, at kvinderne i de tre Vestnordiske lande gives mulighed for at inspirere hinanden i forbindelse med deres virke for samfundet. Dette blev bl. a. gjort gældende fra deltagerne fra Grønland ved kvindekonferencen i sommer her på Færøerne.

Derfor anbefaler vi fra Siumut forslaget om, at der banes veje for at kvinderne i de tre lande får et forum, hvor de kan udveksle deres erfaringer inden for politik og på andre områder. Og en af mulighederne kan være fællesmøder hvert andet år med henblik på at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder.

Vedrørende rekommendation nr. 4. Da Rådet behandlede rekommendationsforslaget, blev der lagt vægt på, at man må gøre en fælles indsats i de Vestnordiske lande, hvis ligestillingsarbejdet skal bære frugt og at arbejdet bør være velstruktureret, såfremt de skal bære frugt for vore respektive lande.

Fra Siumut mener vi, at man kan opnå positive resultater i forbindelse med arbejdet for større ligestilling mellem mænd og kvinder gennem kvindernes fællesmøder hvert andet år, sådan som det blev nævnt i forbindelse med rekommendation nr. 2. Med disse bemærkninger kan Siumut tilslutte sig fuldt ud Rådets rekommendationer nr. 2 og 4.

Og med hensyn til punkt nr. 47, som rekommendation nr. 8. I forbindelse med udviklingen af vort samfund, har vi et stærkt behov for en veluddannet ungdom. I Siumut mener vi, at man bør samarbejde i de Vestnordiske lande med henblik på at forbedre vore uddannelsesmuligheder for videreuddannelser. Derfor støtter vi fra Siumut i princippet Rådets indstilling om at undervisningsministrene i de tre Vestnordiske lande i samdrægtighed virker for forbedring af mulighederne for elever i de gymnasiale uddannelser.

Vi er klar over, at man også samarbejder med Island vedrørende samarbejdet vedrørende fåreholderelever, hvorfor vi også vil benytte lejligheden til at takke Altinget på Island for det gode samarbejde omkring fåreholdereleverne og så vil vi også benytte lejligheden til at gøre opmærksom på, at man til stadighed arbejder for at øge samarbejdet inden for de gymnasiale uddannelser.

Til slut skal vi udtale, at vi ser frem til vores videre samarbejde i Vestnordisk Råd også på andre områder og vi ønsker de personer, som skal arbejde videre på baggrund af rekommendationerne, god arbejdslyst. Med disse bemærkninger kan vi fra Siumut fuldt ud tilslutte os Vestnordisk Råds rekommendationer.

Mødeleder:

Tak, også er det Otto Steenholdt, Atassut.