Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 20-3

1. behandling 2. behandling 3. behandling

19. mødedag fredag 29. oktober 1999

Punkt 20.

Forslag til Landstingslov om Fangst og Jagt, 3. behandling.

Jonathan Motzfeldt, Landsstyreformand.

Jeg skal komme med nogle kommentarer som Landsstyremedlem for Erhverv. Og jeg skal på vegne af Landsstyret meddele, at vi hermed godkender Forslag til Landstingslov om fangst og jagt, som blev godkendt under 2. behandlingen, hvorunder en mindre ændring i lovforslagets § 4 stk. 2 nr. 4 blev lavet. Ændringen vedrører ordet KNAPK, der er erstattes med erhvervsfangerorganisationer/-foreninger.

Og jeg skal benytte lejligheden til at takke Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalgets medlemmer og formanden for den konstruktive behandling af lovforslaget samt landstingsmedlemmernes forslag, som blev henvist til behandling i udvalget.

Jeg takker også for den behagelige debat der fandt sted her under 2. behandlingen, og dermed også opfordre til, at det bliver vedtaget.

Johan Lund Olsen, Landstingsformand.

Og vi skal anmode de medlemmer, der går ind for, at forslaget bliver vedtaget i den foreliggende form om at rejse sig. 31, og det er så samtlige tilstedeværende der har stemt for det.