Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 18-3

1. behandling 2. behandling 3. behandling

19. mødedag fredag 29. oktober 1999

Punkt 18.

Forslag til Landstingslov om Grønlands Erhvervsregister, 3. behandling.

Johan Lund Olsen, Landstingsformand.

Og så vil jeg spørge om der er nogle der vil komme med nogle bemærkninger, og det er ikke tilfældet, så vi foretage blot vores afstemning, og der ikke indgået nogle ændringsforslag, forud for 3. behandlingen.

Og de der går ind for, at forslaget bliver vedtaget i den foreliggende form her ved 3. behandlingen, bedes rejse sig. 31.