Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenes punkt 49-3

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Torsdag den 29 oktober 1998

 

Dagsordenens punkt 49,

Forslag til Landstingsforordning om støtte til fiskeri, fangst og landbrug

(3. behandling)

 

Paaviaaraq Heilmann, Landsstyremedlem for Fiskeri, Fangst, Erhverv og Landbrug:

 

Da et stort flertal under 2. behandlingen tilsluttede sig forslaget, skal jeg hermed indstille forslaget til endelig vedtagelse tilligemed de ændringsforslag, som jeg under 2. behandlingen fremsatte i enighed med betænkningen fra Fiskeri, Fangst og Landbrugsudvalget. Tak.

 

Anthon Frederiksen, Kandidatforbundet:

 

Jeg kom med et ændringsforslag ved 2. behandlingen af punktet, og man skal huske på, at man ikke engang holdt afstemning om mit ændringsforslag, og det gik ud på, at personer, der udelukkende lever af fiskeri og fangst og er jollefiskere, bliver behandlet ens, idet jeg ellers foreslog, dem der vil anskaffe sig en jolle, blot skal betale 10% af anskaffelsessummen, hvorefter resten skal deles i 2, som lån, hvor en del af det skal tilbagebetales, og en del af det ikke skal tilbagebetales, og jeg skal gøre opmærksom på, at jeg vil stemme for de lettelser for beboerne for Avarnarsuaq og Østgrønland.

 

Paaviaaraq Heilmann,  Landsstyremedlem for Fiskeri, Fangst, Erhverv og Landbrug:

 

Jeg vil blot minde Anthon Frederiksen om, at det vi nu skal til at vedtage her, da er det en af mulighederne, at kommunerne eller andre der kan man få op til halvdelen som tilskud fra kommunerne i Sydgrønland.

 

Anders Andreassen, Landstingets formand:

 

Vi skal nu stemme om forslaget til Landstingsforordning om støtte til Fiskeri, Fangst og Landbrug, og de, der går ind for forslaget, bedes rejse sig. 30, og det er samtlige tilstedeværende, der er gået ind for forslaget, hvorefter det er blevet vedtaget, og vi går nu videre til punkt 88, det er Betænkning for 1997 fra Landstingets Ombudsmand, og det er lovudvalgets formand, der får ordet.