Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenes punkt 48-3

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Fredag den 30. oktober 1998

 

Dagsordenens punkt 48.

Forslag til landstingslov om finansieringsstøtte til landbaserede erhverv,

3. behandling.

 

Paaviaraq Heilmann, landsstyremedlem for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Siumut:

 

Idet landstinget i enighed tilsluttede sig forslaget under 2. behandlingen, skal landsstyret indstille, at forslaget vedtages ved 3. behandlingen i den nu foreliggende form.

 

Anders Andreassen, landstingsformand, mødeleder, Siumut:

 

Der er ingen kommentarer til dette punkt, hvorefter vi straks går til afstemning.

 

De, der går ind for, at forslag til landstingslov om finansieringsstøtte til landbaserede erhverv, bedes rejse sig: 30. Det er samtlige stemmeberettigede. Der er ingen, der har stemt imod og heller ingen, der har undladt at stemme, hvorefter lovforslaget er vedtaget.

 

Punktet sluttet.