Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenes punkt 19-3

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Fredag den 30. oktober 1998

 

Dagsordenens punkt 19

Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om støtte til boligbyggeri,

3. behandling.

 

Daniel Skifte, landsstyremedlem for Økonomiske Anliggender og Boliger, Atassut:

 

Et enigt landsting tilsluttede sig ved 2. behandlingen af forslaget til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om støtte til boligbyggeri overgik til 3. behandling med en enkelt ændring af paragraf 10 stk. 3.

 

Landsstyret skal hermed indstille, at forordningsforslaget vedtages i den nu foreliggende form.

 

Anders Andreassen, landstingsformand, mødeleder, Siumut:

 

Der er ingen, der har bedt om ordet, hvad angår dette punkt, punkt 19, hvorfor vi skal stemme om den.

 

De, der stemmer for, at forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om støtte til boligbyggeri vedtages, bedes rejse sig: 28, det vil sige samtlige tilstedeværende af stemmeberettigede. Ingen imod og ingen undlod at stemme. Således er dette forordningsforslag vedtaget.

 

Punktet sluttet.