Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

dagsordenens punkt 39-3

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Tirsdag den 1.11.94

 

punkt 39

 

Forslag til landstingsforordning om aktivering af ledige.

3. behandling

 

Bendt Frederiksen, Siumut, mødeleder:

Da samtlige gik ind for forslaget ved 2. behandlingen, og da der ikke er fremsat ændringsforslag her til 3. behandlingen, skal jeg bede dem, der er for, at det bliver vedtaget i sin foreliggende form, om at rejse sig: 26.

 

Det er vedtaget af samtlige tilstedeværende.

 

Således er dagsordenens punkt 39 færdigbehandlet her til efter­årssam­lingen.

 

Punktet slut