Samling

20120913 09:26:16
Beslutningsforslag fremsat af Landsstyret

FM06/06 Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til Betænkning om det grønlandske retsvæsen.

FM06/97 Beslutningsforslag om anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om de erhvervs-gymnasiale uddannelser til højere handelseksamen...

FM06/16 Forslag til landstingsbeslutning om, at lov nr. 426 af 31. maj 200 om Det Centrale Person-register (CPR-loven) ved kongelig anordning...

FM06/13 Forslag til landstingsbeslutning, jf. forretningsordenens § 32, stk. 6, 2), om at de skatte...

FM06/23 Forslag til landstingsbeslutning, jf. forretningsordnens § 32, stk. 6, nr. 4, om, at Hjemmestyret tiltræder overenskomst...

FM06/11 Beslutningsforslag om landskassens regnskab for 2005 m.v.

FM06/22 Beslutningsforslag om Landstingets udtalelse vedrørende udkast til ny anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ophavsret

FM06/17 Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til forslag til lov om ændring af lov om udgivelsen af en Lovtidende...

Aalajangiiffigisassatut siunnersuutit Naalakkersuisunit

FM06/06 Namminersornerullutik Oqartussat Kalaallit Nunaanni eqqartuussiveqarneq pillugu Isumaliutissiissummut...

FM06/97 Niuernermut aamma teknikkimut tunngasunik qaffasinnerusumik soraarummeernerit pil-lugit inuussutissarsiutitigut...

FM06/16 Inunnut Nalunaarsuutit Eqiteruffiat pillugu inatsisip (CPR-mik inatsit) nr. 426, 31 maj 2000-meersup kunngip peqqussutaatigut...

FM06/13 2007-imi akileraarutitigut ilanngaatissat il.il. imatut angissusilerneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiinissaannik siunnersuut...

FM06/23 Nunani avannarlerni naalagaaffinni innuttaasut nunami avannarlermi allamiitillutik nammineq oqaatsiminnik atuisinnaatitaanerat...

FM06/11 Nunatta Karsiata 2005-imut naatsorsuutai il.il. pillugit aalajangiiffigisassatut siunnersuut

FM06/22 Piginneqqaartussaatitaanermut inatsisip Kalaallit Nunaannut atuutilersinneqarnissaanut peqqussutissamut nutaamut missingersuummut...

FM06/17 Lovtidendep aamma Ministerialtidendep naqiterneqartarnerinik inatsisip allannguutaanik inatsisissatut siunnersuummut...