Samling

20120913 09:27:21
Ordførerindlæg (Kandidatforbundet)

Kattusseqatigiit

Kandidatforbundet                                                                             Den 17.04.2002 

UPA 2002 / 6 – 1

Tom Ostermann

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om forbrugerråd, markedsføring, mærkning, priser og forbrugerklageudvalg.

Til Landsstyrets nærværende ændring  om gældende forordning om forbrugerråd har Kattusseqatigiit følgende bemærkninger.

Kattusseqatigiit betragter det som væsentligt og har gentagne gange sagt, at det er nødvendigt at landstingets forordninger hele tiden bliver reguleret, så de følger aktuelle forhold, vi er således tilfredse med, at man ved nærværende nu baner vej for at Forbrugerråd og Konkurrencenævn får fælles kontorfaciliteter samtidig med at man ved øgning af bevillingerne baner vejen for ansættelse af flere medarbejdere.

Kattusseqatigiit har påpeget, at der indenfor administrationen  så vidt muligt skal effektiviseret og rationaliseres så forholdene der svarer til de faktiske forhold, vi er derfor tilfredse med, at nærværende forslag indfrier det efterlyste.

Vi er i Kattusseqatigiit bekendte med, at der eksisterer kommunale forbrugerklagenævn hvor bygderne også har repræsentanter men det lader til at nævnenes svaghed også skyldes begrænsede økonomiske midler.

Allerførst må der banes vej for dygtiggørelse af medlemmerne i de kommunale forbrugerråd og kommunevise klagenævnsmedlemmer. Borgerne er tit i tvivl om hvordan de skal gribe en klage an, det er derfor yderst vigtigt med oplysning.

Vi mener i Kattusseqatigiit, at vilkårene for forbrugerrådene rundt på vorese vidtstrakte kyst er meget uens. Eksempelvis indenfor forsyning af varer, da sortemtet fra og med Sisimiut og nordover, altså på islægsområderne kan være meget anderledes. Det er nemlig heller ikke noget særsyn, at forældede varer sælges, specielt  i  KNI-butikkerne, eksempelvis mælk og mælkeprodukter og andre varer, som sælges på baggrund af en kompensation.

Kattusseqatigiit skal derfor med henvisning til vores bemærkninger anbefale, at forslaget inden andenbehandlingen videresendes til relevant udvalg.

Partiit oqaaseqaataat (Kattusseqatigiit)

Kattusseqatigiit                                                            Ulloq 17.04.2002KandidatforbundetUPA 2002/6-1TOM OSTERMANNAtuisartunut pisisartunullu siunnersuisoqatigiit, tuniniaasarneq, nalunaa-qutsersiusarneq, akit aamma atuisartunut pisisartunullu maalaaruteqar-tarfittut ataatsimiititaliat pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortin-neqarneranik Inatsisartut Inatsisissaattut siunnersuut.Naalakkersuisut Siulittaasuata matumani atuisartunut pisisartunullu siunnersui-soqatigiit pillugit Inatsisartut inatsisaannik atuutereersumik naleqqussaanermik


allannguiniarnera Kattusseqatigiinniit imatut oqaaseqaatigissuarput.Kattusseqatigiit pingaartipparput aammalu oqaatigiuarparput Inatsisartut inatsi-


saat  tamatigut  pissutsinut  naleqqussartuarneqarnissaat  aammalumi  iluarisimaarparput matumani Pisisartunut Siunnersuisoqatigiit aammalu Unammilleqati-giinnermut Ataatsimiittitaliap ataatsimoortumik allattoqarfilerneqarnissaanik siunnerfeqarneq iluarisimaaratsigu aammalu sulisunik amerlisaasoqarneranut atatillugu aningaasatigut inissisimaneq pitsanngorsaavigineqarsimalluni.Kattusseqatigiit tikkuartortuarsimavarput allaffissornikkut eqaallisaanerit pissutsinut piviusunut naleqquttut aammalu allaffissornerujussuup sutigut tamatigut millisarneqarnissaa aqqutissiuunneqarnissaanik iliuuseqartoqartas- sasoq, taamaammat iluarisimaarnarpoq siunnersuutip matumap taamatut nassatalimmik siunnerfeqarnera.Kattusseqatigiit arajutsisimanngilarput Atuisartunut pisisartunullu maalaarute-qartarfiit kommune-kkaartumik ataatsimiitsitaliaqartut aammalu nunaqarfinniit ilaasortaatitaqartartunik taamaattorli ilaatigut ataatsimiitsitaliap sanngiiffigisin-naasaasa ilaginnguatsiarpaat aningaasatigut killimmik periarfissaqartinneqarnerat.Siullermik Atuisartut pisisartunullu siunnersuisoqatigiivi aammalu ataatsimiitsi-taliaani kommune-kkaartumik ilaasortarineqartartut pikkorissartarnissaat aqqutissiuunneqartariaqarpoq. Ilaatigummi atuisartut pisisartullu maalaaruteqar-nissaminnut iliuusissatik nalusarmatigit, taamaammat pisariaqarluinnartutut isigaarput paasisitsiniaanerit annerusut pisariaqartut.Kattusseqatigiit isumaqarpugut Nunatsinni atuisartunut pisisartunullu atugassa-ritaasut Nunatta isorartunerujussuani  pissutilimmik  assigiinngitsorujussuusoq.


Soorlu makku eqqarsaatigalugit, nioqqutissatigut pilersorneqarnerit eqqarsaati-galugit imaammat, avannamut Sisimiut killingalugit sikusartoqarfiit ukiukkut pisiassat eqqarsaatigalugit allaanerusaqimmata. Ilaatigut takornartaaneq ajorpoq nioqqutissat  tuniniarneqarsinnaanerminnut  piffissaritinneqartumik  qaangeereer-simagaluartut tuniniarneqartarneri, matumani KNI-p tuniniagai, soorlu immuit, allallu immunnik akullit aammalu nioqqutissat allat tuniniarneqarsinnaanerminnik qaangeereersimagaluartut immikkut akuerineqarlutik tuniniarneqartartut eqqarsaatigalugit.Taamaammat Kattusseqatigiit inassutigissuarput oqaaserisimasagut inner-suussutigalugit siunnersuutip matumap aappassaaneerneqannginnermini ataatsimiitsitalianut susassaqartunit suliarineqarnissaa.