Samling

20120913 09:27:21
1. beh 17-04-2002

9. april 2002                                                                                                             FM 2002 / 06

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om forbrugerråd, markedsføring, mærkning, priser og forbrugerklageudvalg.

(Landsstyreformanden)

Forelæggelsesnotat

1. behandling

På Landsstyrets vegne skal jeg hermed forelægge forslag til ændring af landstingslov om forbrugerråd, markedsføring, mærkning, priser og forbrugerklageudvalg.

Den oprindelige lov er fra 1986 og siden lovens tilblivelse er det daværende Handels- og Trafikdirektoratet , Foreningen af Næringsdrivende i Grønland, FANG, nedlagt og Kalaallit Niuerfiat opsplittet. Forslaget indeholder derfor en udskiftning af disse foreninger og selskaber med de betegnelser, disse i dag findes under. Der er ikke med lovforslaget tilsigtet nogen ændring i hverken sammensætningen af Forbrugerklageudvalget eller balancen mellem forbruger- og erhvervsinteresser i udvalget.

Hidtil har Forbrugerklageudvalgets sekretariatsfunktion ligget hos formanden. Sekretariatet for Grønlands Forbrugerråd er pr. 1. januar 2002 styrket fagligt ved oprettelsen af et fællessekretariat for Grønlands Konkurrencenævn og Grønlands Forbrugerråd. Derfor  foreslås sekretariatsfunktionen for Forbrugerklageudvalget nu henlagt til dette fællessekretariat. Formanden for Forbrugerklageudvalget får herved bedre mulighed for at koncentrere sig om at lede udvalgets møder. Det er Landsstyrets håb, at ændringen vil lette Forbrugerklageudvalgets arbejde. 

Landsstyret har planlagt en revision af den nuværende landstingslov i sin helhed. Men denne revision skal naturligvis ske i samarbejde med Forbrugerrådet og dets sekretariat. På denne baggrund fremsætter Landsstyret på denne samling kun forslag til de ændringer, der er nødvendige for at den gamle lov stadig kan fungere.

Landsstyret overlader hermed lovforslaget til Landstingets velvillige behandling.

-------------------------------------------

FM 2002 / 06

Landsstyrets Sekretariat, j.nr. 76.02

1. beh 17-04-2002

9. april 2002                                                                                                              UPA 2002/06


Atuisartunut pisisartunullu siunnersuisoqatigiit, tuniniaasarneq, nalunaaqutsersuisarneq, akit aamma atuisartunut pisisartunullu maalaaruteqartarfittut ataatsimiititaliat pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut inatsisissaattut siunner­suut.


(Naalakkersuisut Siulittaasuat)


SaqqummiussissutSiullermeernera


Naalakkersuisut sinnerlugit matumuuna Atuisartunut pisisartunullu siunnersuisoqatigiit, tunini­aasarneq, nalunaaqutsersuisarneq, akit aamma atuisartunut pisisartunullu maalaaruteqartarfittut ataatsimiititaliat pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinnissaanut siunnersuut saqqummiutis­savara.


Inatsisaaqqaartoq 1986-imeersuuvoq aammalu inatsit pilersinneqarmalli taamanikkut Niuerner­mut Angallannermullu Pisortaqarfiusimasoq aamma nunatsinni inuussutissarsiummik ingerlata­qartut peqatigiiffiat FANG atorunnaarsinneqarput kiisalu Kalaallit Niuerfiat aggulunneqarluni. Siunnersuut taamaattumik peqatigiiffiit ingerlatseqatigiiffiillu taakkua ullumikkutut taagutaan­nut taarserneqarnerannik imaqarpoq. Inatsisissatut siunnersuummi Atuisartunut Pisisartunullu Maalaaruteqartarfittut Ataatsimiititaliap inuttalersugaanerata ataatsimiititaliamiluunniit pisisar­tut inuussutissarsiortullu soqutigisaasa akornanni oqimaaqatigiinnerup allanngortinneqarnissaa siunertaanngilaq.


Manna tikillugu Atuisartunut Pisisartunullu Maalaaruteqartarfittut Ataatsimiititaliap allattoqar­fia siulittaasumiissimavoq. Atuisartunut Pisisartunullu Siunnersuisoqatigiit allattoqarfiat 1. januar 2000 aallarnerfigalugu Unammilleqatigiinnermut Ataatsimiititaliamut aamma Atuisartu­nut Pisisartunullu Siunnersuisoqatigiit ataatsimoorussamik allattoqarfiata pilersinneqarneratigut sulianut tunngasutigut patajaallisarneqarpoq. Tamanna pillugu Atuisartunut Pisisartunullu Maalaaruteqartarfittut Ataatsimiititaliamut allattoqarfiup maannakkut ataatsimoorussamik allattoqarfimmut inissinneqarnissaa siunnersuutigineqarpoq. Atuisartunut Pisisartunullu Maa­laaruteqartarfittut Ataatsimiititaliamut siulittaasoq taamaalilluni ataatsimiititaliap ataatsimiittar­nerisa aqunnissaannut aallussinerunissaminut periarfissinneqassaaq. Naalakkersuisut neriuuti­gaat allanngortitsinikkut Atuisartunut Pisisartunullu Maalaaruteqartarfittut Ataatsimiititaliap sulinera pisariillisarneqarumaartoq.


Inatsisartut inatsisaata maannakkut atuuttup tamakkerluni misissoqqinnissaa Naalakkersuisunit pilersaarusiorneqarpoq. Misissueqqinnissaq tamanna soorunami Atuisartunut Pisisartunullu Siunnersuisoqatigiit taakkualu allattoqarfiat suleqatigalugit pissaaq. Tamanna tunngavigalugu ataatsimiinnermi matumani taamaallaat allannguutissatut siunnersuutit inatsisip pisoqqap suli atorsinnaaneranut pisariaqartinneqartut Naalakkersuisunit saqqummiunneqarput.


Naalakkersuisut matumuuna inatsisisatut siunnersuut Inatsisartut kajumittumik oqaluusesas­sanngortippaat.