Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenspunkt 21-2

1. behandling 2. behandling 3. behandling

8. mødedag, tirsdag den 29. februar 2000

Punkt 21 Beslutningsforslag om, at Landsstyret pålægges at iværksætte tiltag m.h.p. oprensning af mistede fiskeredskaber i de grønlandske fiskefarvande, og tage initiativ til regeldannelse med det formål at fremadrettet løse de problemer som miste fiskeredskaber skaber for de grønlandske farvande.

Anders Andreassen, 4. næstformand for Landstinget, Siumut.

Og Jeg skal sige, at til dette punkt, så er forslagsstilleren Olga Poulsen, ligesom Frednings- og Miljøudvalget har afgivet betænkning af 24. februar år 2000, og at et enigt udvalg har indstillet, at Olga Poulsens beslutningsforslag vedtages i den foreliggende form.

Derfor synes der ikke, at være grundlag dette særskilt, og derfor skal jeg foreslå, at vi går over til afstemning direkte.

Jeg skal derfor bede dem, som går ind for Olga Poulsens forslag om at rejse sig. 25 det er samtlige tilstedeværende..Og hvis der er nogle der er imod, så vil jeg gerne bede dem som er imod om at rejse sig, der er ikke nogen der er imod, og jeg vil bede dem som har undladt at stemme om at rejse sig, der er heller ikke nogen der har undladt at stemme.

Således har vi også færdigbehandlet punkt 21 for i dag.