Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 56-2

1. behandling 2. behandling 3. behandling

17. mødedag, mandag den 28. maj 2001

 

Punkt 56

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landstinget tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommendation nr. 2/2000 om udarbejdelse af en fælles vestnordisk handlingsplan for det kulturelle samarbejde med det øvrige Norden.

2. behandling.

 

Jeg vil anmode dem, der går ind for forslaget om, at rejse sig.

"30"