Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 54-2

1. behandling 2. behandling 3. behandling

17. mødedag, mandag den 28. maj 2001

 

Punkt 54

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landstinget tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommendation nr. 1/1999 om nedsættelse af udvalg med repræsentanter fra alle politiske partier, ligestillingsudvalget/rådet og fra centrale kvindesagsorganisationer med den opgave at planlægge tværpolitiske tiltag for at øge kvinders andel i den politiske beslutningsproces.

2. behandling.

 

Under 1.behandlingen tilsluttede alle medlemmer sig forslaget. Jeg skal her under 2.behandlingen og sidstebehandlingen anmode dem, der går ind for forslaget om at rejse sig.

"30"