Grønlands Landsting

Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 01

1. behandling 2. behandling 3. behandling

1. mødedag, onsdag den 25. april 2001, kl.13.00

Punkt 1.

Mødets åbning.

Ole Lynge, Landstingsformand.

Landstingets Forårssamling 2001 er hermed åbnet og det glæder mig, at kunne ønske Jer alle velkommen til Samlingen og nogle ugers hårdt arbejde frem til 30. maj 2001.

Som det vil være alle bekendt, har kommunalbestyrelserne i vort land netop i denne tid konstituerende møder. Det betyder, at en række Landstingsmedlemmer indvalgt i kommunalbestyrelser i samlingens første del vil have forfald.

Ydermere har et Landstingsmedlem ønsket at udtræde af Landstinget. Jeg skal derfor byde særligt velkommen til et nyt medlem af Landstinget og en række suppleanter, hvis valgbarhed er prøvet af Udvalget til Valgs Prøvelse.

Landstingsmedlem Anders Nilsson, Atassut har den 3. april 2001 skriftligt ansøgt om lov til at udtræde af Grønlands Landsting, idet han flytter til Danmark.

Formandskabet indstiller derfor, at Landstinget godkender Anders Nilssons fratræden.

Udvalget til Valgs Prøvelse har godkendt Atassuts 1. suppleant Godmann Jensens valgbarhed.

Jeg indstiller hermed, at Landstinget godkender Godmann Jensens indtræden i Landstingets møde.

Det er godkendt.

Velkommen, Godmann, du bedes indtage din plads i Landstinget.

Jeg skal selvfølgelig også på vegne af Landstinget udtale, at vi siger tak til Anders Nilsson for hans Landstingsarbedje i vist nok 5½ år.

Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kandidatforbundet, har meddelt skriftligt, at han ikke kan deltage fra den 25. april til og med den 12. maj.

Formandskabet indstiller derfor, at Landstinget bevilger Anthon Frederiksen orlov.

Udvalget til Valgs Prøvelse har godkendt Kandidatforbundets 1. suppleant Tom Ostermanns valgbarhed.

Jeg indstiller hermed, at Landstinget godkender Tom Ostermanns deltagelse i Landstingets møde til og med den 12. maj 2001 som suppleant for Anthon Frederiksen.

Det er godkendt.

Velkommen, Tom Ostermann, du bedes indtage din plads i Landstinget.

Landstingsmedlem Siverth K. Heilmann, Atassut har meddelt skriftligt, at han ikke kan deltage fra den 25. april til og med den 4. maj.

Formandskabet indstiller derfor, at Landstinget bevilger Siverth K. Heilmann orlov.

Udvalget til Valgs Prøvelse har godkendt Atassuts 2. suppleant Naimanngitsoq Petersens valgbarhed.

Jeg indstiller hermed, at Landstinget godkender Naimanngitsoq Petersens deltagelse i Landstingets møde til og med den 2. maj 2001 som suppleant for Siverth K. Heilmann.

Det er godkendt.

Velkommen, Naimanngitsoq Petersen, du bedes indtage din plads i Landstinget.

Landstingsmedlem Vittus Mikaelsen, Siumut har meddelt skriftligt, at han ikke kan deltage fra den 25. april til og med den 4. maj.

Formandskabet indstiller derfor, at Landstinget bevilger Vittus Mikaelsen ordlov.

Udvalget til Valgs Prøvelse har godkendt Siumuts 2. suppleant Jens Napaattooqs valgbarhed.

Jeg indstiller hermed, at Landstinget godkender Jens Napaattooqs deltagelse i Landstingets møde til og med den 2. maj 2001 som suppleant for Vittus Mikaelsen.

Det er godkendt.

Velkommen, Jens Napaattooq, du bedes indtage din plads i Landstinget.

Landstingsmedlem Tommy Marø, Siumut har meddelt skriftligt, at han ikke kan deltage fra den 25. april til og med den 7. maj.

Formandskabet indstiller derfor, at Landstinget bevilger Tommy Marø orlov.

Udvalget til Valgs Prøvelse har godkendt Siumuts 3. suppleant Paaviaaraq Heilmanns valgbarhed.

Jeg indstiller hermed, at Landstinget godkender Paaviaaraq Heilmanns deltagelse i Landstingets møde til og med den 7. maj 2001 som suppleant for Tommy Marø.

Det er godkendt.

Jeg skal gøre opmærksom på, at vi har fået oplyst, at Paaviaaraq Heilmann dukker op senere i løbet af dagen.

Landstingsmedlem Lars Karl Jensen, Siumut har skriftligt meddelt, at han ikke kan deltage fra den 25. april til og med den 4. maj.

Formandskabet indstiller derfor, at Landstinget bevilger Lars Karl Jensen orlov.

Udvalget til Valgs Prøvelse har godkendt Siumuts 6. suppleant Ole Thorleifsens valgbarhed.

Jeg indstiller hermed, at Landstinget godkender Ole Thorleifsens deltage i Landstingets møde til og med den 2. maj 2001 som suppleant for Lars Karl Jensen.

Det er godkendt.

Velkommen, Ole Thorleifsen, du bedes indtage din plads i Landstinget.

Landstingsmedlem Finn Karlsen, Atassut har skriftligt meddelt, at han ikke kan deltage fra den 25. april til og med den 4. maj.

Formandskabet indstiller derfor, at Landstinget bevilger Finn Karlsen orlov.

Udvalget til Valgs Prøvelse har godkendt Atassuts 3. suppleant Saaleeraq Johansens valgbarhed.

Jeg indstiller hermed, at Landstinget godkender Saaleeraq Johansens deltagelse i Landstingets møde til og med den 2. maj 2001 som suppleant for Finn Karlsen.

Det er godkendt.

Velkommen, Saaleeraq Johansen, du bedes indtage din plads i Landstinget.

Landstingsmedlem Lars Sørensen, Inuit Ataqatigiit har skriftligt meddelt, at han ikke kan deltage fra den 25. april til og med den 4. maj.

Formandskabet indstiller derfor, at Landstinget bevilger Lars Sørensen orlov.

Udvalget til Valgs Prøvelse har godkendt Inuit Ataqatigiits 1. suppleant Paninnguaq Olsens valgbarhed.

Jeg indstiller hermed, at Landstinget godkender Paninnguaq Olsens deltagelse i Landstingets møde til og med den 2. maj 2001 som suppleant for Lars Sørensen.

Det er godkendt.

Per Rosing-Petersen og Hans Enoksen ankommer hertil i dag med en mindre forsinkelse.

Maliinannguaq Markussen Mølgård, Mogens Kleist og Mikael Petersen vil være fraværende de første to mødedage. Der er ikke indkaldt suppleanter for dem.

Og Landsstyreformand Jonathan Motzfeldt kommer først om et par dage pga. deltagelse i NMD-høringen.

Jeg må også tilføje noget, som vi har modtaget i allersidste øjeblik. Det drejer sig om Per Berthelsen, Siumut, som ikke kan deltage pga. sygdom. Han kan ikke deltage i et par dage.

Jeg skal konstatere, at da Landstingets i henhold til forretningsorden er beslutningsdygtigt, idet flere end halvdelen af medlemmerne er tilstede.

Det er et krav iflg. forretningsordenen og så vidt det vi kan regne ud, går det lige an med, at lidt over halvdelen af medlemmerne er tilstede.

Som afslutning på dette punkt på dagsordenen skal jeg hermed konstatere, at Landstinget i sin nuværende sammensætning er fuldt beslutningsdygtigt.

Jeg glemte, at sige i indledningen, at vi har en dagsorden i dag den 25. april, som indeholder foruden mødets åbning og punkt 2 er den næste, der vedrører redegørelse for dagsordenen og så er punkt 3, der vedrører fastsættelse af tidspunkt for Efterårssamlingen 2001 og det sidste punkt skal behandles under lukkede døre, men inden jeg går videre, er der to, der har markeret. Først Ruth Heilmann, Siumut og derefter er det Otto Steenholdt.

Ruth Heilmann, Siumut.

Jeg vil på Siumuts vegne gerne takke for velkomsten og Siumut tager Landstingsformandens bemærkninger til efterretning. Det er rigtigt som Landstingsformanden siger m.h.t. til kommunalvalgets indflydelse på forberedelserne til denne forårssamling og da vi fra Siumut er forberedt på dette har vi forståelse for Landstingsformandens bemærkninger. Vi vil fra Siumut ønske alle nyvalgte medlemmer af kommunalbestyrelserne rundt omkring samt alle nyvalgte bygdebestyrelsesmedlemmer fra gårs dagens valg, hjerteligt tillykke og ønske dem alle held og lykke med arbejdet i deres nye erhverv.

Vi fra Siumut glæder os til denne forårssamling, da der ikke har været vintersamling i denne omgang, har det parlamentariske arbejde i mellemtiden været gjort igennem udvalgene, enten gennem direkte møder eller gennem telefonmøder. Derfor er vi glæde for, at se Jer alle igen og vi vil fra Siumuts side også gerne ønske suppleanterne velkommen.

Siumut vil som sædvane bestræbe sig på et bredt samarbejde i Salen. Der er også nogle af vore, der forlader os. Det gælder også Anders Nilsson, Atassut, der har meddelt, at han flytter til Danmark.

Vi har igennem en årrække arbejdet sammen med Anders og vil på denne konto gerne takke for hans indsats her og ønske ham og hans familie held og lykke i fremtiden.

Vi vil endvidere gerne ønske de nye ansigter i administrationen tillykke her i blandt den nye bureauchef Kaj Kleist. Tillykke. Vi er også glæde for at se de velkendte ansigter og tolkene.

Vi er fortrøstningsfulde omkring hvad Landstinget kan opnå af gode resultater her i denne samling.

Otto Steenholdt, løsgænger.

Jeg vil ikke undlade, at udtale, at jeg siger tak for Landstingsformandens velkomst. De Landstingsmedlemmer, og som skal sidde som suppleanter, hvor Landstingsformanden har udtalt, hvor længe der skal være orlov og hvor mange, som skal sidde som suppleanter og i hvor lang tid.

Det jeg undrer mig lidt over er, at der er et tidligere medlem af Atassut, som nu er flyttet til Danmark i Rigsfællesskabets navn, hvis han selv har ansøgt om det, kunne han have fortsat sit medlemskab fra Danmark. Der er vel nogle, der kan svare på det, og jeg ved ikke om Formandskabet har drøftet det.

Så vil jeg gerne vide: Er der mulighed for at han kan deltage i Landstingsarbejdet hele valgperioden. Det andet, jeg undrer mig over er, at den kommende borgmester i Qaanaaq skal sidde som suppleant, mens Maniitsoqs kommende borgmester ikke deltager.

Jeg vil gerne anmode om en redegørelse for det. Den ene borgmesterkandidat kan ikke deltage, mens den anden kan komme hertil som suppleant. Her tænker jeg også på de muligheder, der er for at komme med smidige løsninger.

Det tredje, som jeg undrer mig over er følgende: Jeg har selvfølgelig forståelse for, at vi kan kunne indkalde suppleanter og jeg mener, at udgangspunktet må være beslutninger, der skal træffes. Men hvad angår dagsordenen for de første fem mødedage, så er der 7 suppleanter, som er indkaldt. Og der er en enkelt suppleant, som skal være suppleant i 8 dage. Altså mellem 5 og 8 mødedage, så er der ikke vigtige beslutninger.

Jeg har undersøgt forholdet, men har ikke fundet noget. Der er jo ikke egentlige beslutninger omkring 1.behandlingerne. Som sagt, så har jeg ikke noget imod suppleanterne. Det er jo ikke dem selvforskyldt, at de er blevet indkaldt.

Og Landstingsformanden sagde afsluttende i sin indledning, at Landstinget er fuldt beslutningsdygtigt. Når der er tale om 31 og når man trækker 8 fra, så er Landstinget stadigt beslutningsdygtigt, så man bør satse på fuldt beslutningsdygtighed. Beslutningsdygtigheden fremgår i sig selv allerede.

Jeg gør opmærksom på disse forhold, fordi Landstyremedlemmet for Økonomi allerede klart har sagt, at man ønsker at fortsætte den samme, stramme økonomiske politik og når man henser til dennes udtalelser, så må man sætte spørgsmålstegn ved, om man så burde bruge over 100.000 kr. for 5 mødedages deltagelse, idet Landstinget jo allerede er beslutningsdygtigt.

Vi har medborgere, som, når de har klaret de økonomiske forpligtelser har 1.000 eller 2.000 kr. tilbage. Henset til alt dette, så er det ønskeligt, at få en forklaring, hvorfor man har handlet, som man gør.

Jeg vil være tilfreds med en redegørelse, hvis samtlige borgere i dette land får samme redegørelse.

Augusta Salling, Atassut.

Vi skal fra Atassut også takke for velkomsten og vil benytte lejligheden til at takke hr. Anders Nilsson, som er medlem af Atassut, som nu ikke længere er medlem af Landstinget. Vi takker ham for en indsats og samtidig vil vi byde velkommen til og ønske tillykke til Godmann Jensen, som nu sidder i Landstinget på vegne af Atassut.

Vi håber og glæder os til et godt samarbejde og vi glæder os på vegne af Upernavik-borgerne, at de nu har en repræsentant her og jeg byder også velkommen til de øvrige suppleanter.

Mads Peter Grønvold, Kandidatforbundet.

Vi vil på vegne af Kandidatforbundet ønske alle radiolytterne og tv-seerne velkommen til Landstingets Forårssamling og ønske dem gode lytteforhold.

For det første vil vi fra Kandidatforbundet ønske tillykke til alle dem, der er blevet valgt ind i kommunalbestyrelserne i forbindelse med kommunalvalgene i år samt ønske de grupper, der har fået valgt borgmestrene ind i kommunerne i forbindelse med valget.

Ikke mindst er vi fra Kandidatforbundet, som medlem af Landstinget meget glæde for, at vi har opnået at få borgmesterposten i Ilulissat Kommune og vi håber, at vi fremover i samarbejde med de partier vil udføre et godt arbejde for og i samarbejde med borgerne i kommunen.

Det er så mine korte bemærkninger i forbindelse med Landstingsmødets åbning.

Ole Lynge, Landstingsformand.

Mht. udtalelserne fra Otto Steenholdt, løsgænger, hvis jeg skal svare på hans spørgsmål, så kan jeg jo ikke lede mødet, så jeg skal anmode 1. næstformand i Landstinget, Anders Andreassen om, at overtage mødeledelsen.

Anders Andreassen, 1. næstformand i Landstinget

Jeg skal blot gøre opmærksom på følgende: At det ikke er sædvane, at man diskuterer forholdene og udtalelser omkring en åbning. Men jeg har ikke noget imod, at skulle udtale mig kort. For det første, spørgsmålet omkring den mulighed om, at Anders Nilsson kan fortsætte sit medlemskab i Landstinget, når han opholder i Danmark, sådan en henvendelse har vi ikke fået. Derfor har vi heller ikke forholdt os til dette spørgsmål.

Det er sådan, at der selvfølgelig er den mulighed. Der er enkelte tilfælde, hvor Landstingsmedlemmer i forbindelse med uddannelse eller andre opgaver midlertidigt har opholdt sig i Danmark. Landstingets Formandskab har kun modtaget en kort henvendelse fra Anders Nilsson om, at han flytter til Danmark. Og efter proceduren skal den godkendes af selve Landstinget og den er godkendt.

Mht. spørgsmålet omkring suppleanter. En kommende borgmester fra Qaanaaq fra Atassut. Årsagen til at vedkommende er blevet indkaldt er....undskyld, jeg skulle lige noget andet.

Så er det sådan, at vi går i henhold til suppleantlisten og den første i Atassut er Godmann Jensen og den næste er Naimanngitsoq Petersen.

Hvis jeg har forstået dit spørgsmål korrekt, så har vi fuldt proceduren. Og det er vores opgave at godkende den, når pågældende, der bliver spurgt, siger ja.

Mht. til den stramme, økonomiske politik har udtalelserne i forbindelse hermed, der skal jeg udtale, at vi selvfølgelig i henhold til Landstingslovgivningen omkring Landsting og Landsstyre, så er der muligheder for at indkalde suppleanter på den måde, som vi gør. Der er selvfølgelig sket det beklagelige i år, at der var så mange, der ikke kunne deltage på en gang i forbindelse med mødets åbning eller de første dage af mødet, men vi har en forpligtelse til at dække de udgifter, der er forbundet hermed.

Demokratiet koster penge. Nogle gange kan det være dyrt. Tak.