Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 36-3

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Onsdag den 3. juni 1997

 

Dagsordenens punkt 36.

 

Forslag til Landstingsforordning om afhjælpning af præstemanglen.

(Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse og Kirke)

 

3. behandling

 

 

Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingets Formand.

 

 

Det er  ligeledes en 3. behandling, og der er heller ikke til dette punkt kommet ændringsfor­slag, og dem der går ind for at den bliver godtaget her ved 3. behandlingen bedes rejse sig

27.

 

Samtlige tilstedeværende godkender forslaget.