Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenspunkt 24-3

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Torsdag den 2. Maj 1996 kl. 13.24.

Mødeleder: Knud Sørensen, Landstingets formand.

 

Dagsordenens punkt 24

 

Forslag til landstingslov om landbrug

 

3. Behandling.

 

 

Vi går nu videre til punkt 24; Forslag til landstingslov om landbrug, og det er Landsstyremedlem­met for Fiskeri, Fangst og Landbrug; Paviaaraq Heilmann.

 

Pâviâraq Heilmann, Landsstyremedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug:

 

Under 2. behandlingen af forslaget vedtog Landstinget i enighed, at forslaget skulle overgå til 3. behandlingen i den foreliggende form. Under henvisning hertil, skal Landsstyret indstille forslaget til vedtagelse.

 

Knud Sørensen, Mødeleder:

 

Der er ikke nogen, der har bedt om ordet.

 

Og dem, der går ind for, at forslaget til landstingslov om landbrug, vedtages i sin foreliggende form, bedes rejse sig;

31.

 

Det er samtlige Landstingsmedlemmer, der har vedtaget loven.

 

Punktet sluttet.