Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordens punkt 43-2

1. behandling 2. behandling 3. behandling

22. mødedag, fredag den 9. november 2001

Punkt 43

Beslutningsforslag om fastsættelse af bygdepolitik for Grønland.

(Mads Peter Grønvold)

(2. beh.)

 

Vores næste punkt på dagsordenen er punkt 43, det er en andenbehandling. Beslutningsforslag om fastsættelse af bygdepolitik for Grønland. Under førstebehandlingen tilsluttede et enigt Landsstyrets svar notat, hvorfor jeg her vi skal stemme om forslaget i den foreliggende form, nemlig beslutningsforslag for bygdepolitik for Grønland.

Jeg vil anmode dem der går ind for forslaget i den foreliggende form bedes rejse sig.

Der er 27 der går ind for beslutningsforslaget, alle tilstedeværende.