Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordens punkt 41-2

1. behandling 2. behandling 3. behandling

4. mødedag, onsdag den 26. september 2001

17. mødedag, onsdag den 24. oktober kl. 13.20

 

Punkt 41

 

Beslutningsforslag om etablering af forbindelse fra en anden sø til vandforsyningen af Ittoqqortoormiit.

(Anders Andreassen)

(2. behandling)

 

Mødeleder: Ole Lynge, Landstingsformand, Inuit Ataqatigiit.

Ole Lynge, Landstingsformand, Inuit Ataqatigiit:

Man skal her bemærke, at Landstingets Finansudvalget også har afgivet betænkning til 2. behandlingen i enighed, og har indstillet forslaget til afvisning. Der er ikke nogen der har bedt om ordet fra Finansudvalget, og jeg skal spørge om der er andre der ønsker ordet. Det er der ikke.

Landsstyret er enig med Finansudvalget i, at forslaget afvises, ligesom udvalget i sin betænkning udtaler, at de indstiller forslaget til afvisning i den foreliggende form, og jeg vil anmode dem der er enige herom i at rejse sig. 27. Jeg vil anmode dem der er imod om at rejse sig. Ingen. er der nogen der har undladt at stemme, det er der heller ikke. samtlige tilstedeværende har således gået ind for Finansudvalgets indstilling om at forslaget afvises. åledes er vi også færdige med behandlingen af punkt 41.