Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 90-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

14. mødedag, mandag den 25. oktober, 1999

 

Punkt 90,

Betænkning afgivet af Revision til Landskassens Regnskaber vedrørende Landstingets valg af statsautoriserede revisor i henhold til landstingslov om Grønlands Hjemmestyres regnskabsvæsen § 5 stk. 1.

 

Lars Karl Jensen, formand for Revisionsudvalget, Siumut.

Betænkning afgivet af Landstingets Udvalg til revision af Landskassens regnskaber vedrørende Landstingets valg af statsautoriserede revisor i henhold til Landstingslov om Grønlands Hjemmestyrets regnskabsvæsen mv. § 5, stk. 1.

Landstingets Udvalg til revision af Landskassens regnskaber har under behandlingen bestået af

Landstingsmedlem Lars Karl Jensen, Siumut, formand

Landstingsmedlem Lars Sørensen, Inuit Ataqatigiit, næstformand

Landstingsmedlem Per Rosing Petersen, Siumut

Landstingsmedlem Daniel Skifte, Atassut

Landstingsmedlem Mogens Kleist, Kandidatforbundet

Landstingets Udvalg til revision af Landskassens regnskaber har afholdt møder den 18. og 20. oktober 1999.

Revisionsudvalget indstiller til Landstinget, at det Statsautoriserede Revisionsaktieselskab Deloitte & Touche, Nuuk reviderer Landskassens årsregnskaber, herunder de nettostyrede virksomheder. Deloitte % Touche virker som Landstingets revision frem til efterårssamlingen år 2000 til det tidspunkt hvor Landstingets igen vælger statsautoriseret revisor.

Landstingets Revisionsudvalg skal fremtidigt godkende revisionsaftale/-(er) med ekstern revision, der regulerer arbejdsforholdet for Landstinget.

Og som nævnt er det

Landstingsmedlem Mogens Kleist, Kandidatforbundet

Landstingsmedlem Daniel Skifte, Atassut

Landstingsmedlem Lars Sørensen, Inuit Ataqatigiit, næstformand

Landstingsmedlem Per Rosing Petersen, Siumut

Landstingsmedlem Lars Karl Jensen, Siumut, formand

Har indstillet dette.

Og Landsstyremedlemmet for Økonomi og Handel skal komme med et svar til det foreslåede.

Josef Motzfeldt, Landsstyremedlem for Økonomi og Handel.

Landsstyret tilslutter sig Revisionsudvalgets indstilling om, at Revisionsfirmaet Deloitte & Touche genvælges som revisor for Landskassens regnskaber, herunder de nettostyrede virksomheder.

Landsstyret ser frem til et positivt samarbejde omkring de revisionsaftaler, der i fremtiden indgås med eksterne revision.

Og vi går over til partiernes ordfører, og først er det Per Rosing Petersen, Siumut.

Per Rosing Petersen, ordfører, Siumut.

Revisionsudvalget indstiller T il Landstinget, at Deloitte & Touche nu vælge som revisor for Landskassens regnskaber, herunder de nettostyrede virksomheder, og det tilslutter vi os fra Siumut.

Fra Siumut skal vi indstille, at det overvejes, at man fremover vælger to af hinanden uafhængige eksterne revisorer. Fra Siumut støtter vi også Revisionsudvalgets indstilling om undersøgelse af muligheden for at Landstingets Revisionsudvalg, fremover skal godkende aftaler med eksterne revisorer.

Og den næste der får ordet er Atassuts ordfører Daniel Skifte.

Daniel Skifte, ordfører for Atassut.

Atassuts vil tilslutte sig Landstingets udvalg af Revision af Landskassens Regnskaber indstilling om godkendelse af et statsautoriseret revisionsaktieselskab Deloitte & Touche, Nuuk. Revisionsaftalen skal gælde til efterårssamlingen 2000, til det tidspunkt hvor Landstinget igen vælger statsautoriseret revisor.

I Atassut ligger vi stor vægt på, at det er Landstinget der ansætter den eksterne revision og har det overordnede ansvar for tilrettelæggelsen af revisionens arbejde, sådan som det fremgår af loven.

Og den næste er Inuit Ataqatigiits ordfører Lars Sørensen,

Lars Sørensen, ordfører, Inuit Ataqatigiit.

I betænkningen afgivet af Landstingets Revisionsudvalg, der støtter vi udvalgets indstilling fra Inuit Ataqatigiits side, således at man fra 1999 vælger Deloitte & Touche, som er hjemmehørende i Nuuk, til at være den eksterne revisor.

Den næste der får ordet er Mogens Kleist, på vegne af Kandidatforbundet.

Mogens Kleist, ordfører, Kandidatforbundet.

Til Landstingets valg af statsautoriseret revisor i henhold til Landstingslov om Grønlands Hjemmestyres regnskabsvæsen m.v. § 5 stk. 1., og til det har vi så følgende bemærkninger fra Kandidatforbundets side.

Vi skal fra Kandidatforbundet udtale, at Kandidatforbundet agter at følge revisorerne Deloitte & Touche's påtegning af regnskabet om at godkende af regnskabet, hvorfor vi vil stemme for godkendelse.

Johan Lund Olsen, Landstingsformand.

Der er ikke andre der har bedt om at få ordet, og det ligger helt klart, at det et enigt Revisionsudvalg indstiller, det går samtlige partier og Kandidatforbundet indfor, således at vi nu har behandlet punkt 90 færdig, og som før nævnt, så afbrydes mødet en halv time.

Johan Lund Olsen, Landstingsformand.

Mødet genoptaget. Og det er punkt 20. Forslag til landstingslov om fangst og jagt, det er en 2. behandling. Her er det forslagsstilleren ruth Heilmann, der skal forelægge sit forslag, og derefter er det Landstingets Fiskeri- Fangst- og Landbrugsudvalg, der forelægger sin betænkning, hvorefter Landsstyremedlemmet for erhverv kommer med sin besvarelse.