Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenes punkt 18-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Onsdag den 23. september 1998

 

Punkt 18:

Forslag til landstingsforordning om ændring om landstingsforordning om etablering et boligselskab, det er landsstyremedlemmet for Økonomiske Anliggender og Boliger, Daniel Skifte.

(1. behandling)

 

Daniel Skifte, Landsstyremedlem for Økonomiske Anliggender og Boliger.

 

Tak. På Landsstyrets vegne fremsætter jeg hermed forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om etablering af et boligselskab.

 

Fremsættelsen af forordningsforslaget er en konsekvens af at Landsstyret under dagsordenspunkt 20 fremsætter forslag til landstingsforordning om boligfinansiering som indebærer en række opgaver som er tilsvarende opgaverne på boligstøtteomårdet.

 

Da A/S Boligselskabet INI i forvejen varetage de tilsvarende opgaver på boligstøtteområdet vil det være naturligt, at INI også kan varetage administration af landstingsforordning om boligfinansiering.

 

Det er f.eks. administration vedrørende långivning, udarbejdelse af diverse dokumenter, opkrævning af termindsregninger og tilsvarende.

 


Med disse bemærkninger skal jeg på Landsstyrets vegne overlade forsag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om etablering af et boligselskab til Landstingets behandling og skal foreslå, at forslaget behandles af Landstingets Boligudvalg inden overgang til 2. behandlingen.

 

Og vi gå over til partiernes og Kandidatforbundets ordførere.

 

Tage Lennart, Siumut.

 

Jeg vil ikke komme med et langt indlæg, men vi har følgende indlæg fra Siumut.

 

Siumut går ind for Landsstyrets forslag om ændring af landstingsforordning om etablering af et boligselskab. Siumut ligger vægt på, at boligsstøtte og finansieringsordningerne i overensstemmelse med de gældende forordninger, idet disse giver muligheden for den bedste betjening af brugerne og borgerne i vores samfund.

 

Siumut skal anbefale at forslaget behandles grundigt i Landstingets Boligudvalg inden 2. behandlingen. Tak.

 

Jakob Sivertsen, Atassut.

 

Atassut har korte bemærkninger til forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om etablering af et boligselskab. Grundet forelæggelse om ændring af forslaget har relation til punkt 20 går vi i Atassut ind for sagen uden yderligere bemærkninger og vi vil samarbejde sagens behandling i udvalget om nødvendigt.

 

Lars Sørensen, Inuit Ataqatigiit.

 


Inuit Ataqatigiit vil med henvisning til vores kommentarer til Landsstyrets forslag til landstingsforordning under punkt 20 være enig i at A/S Boligselskabet INI også skal varetage administration af boligfinansiering, idet selskabet i forvejen har varetaget disse opgaver.

 

Uden yderligere bemærkninger til ændringsforslaget til landstingsforordningen accepterer Inuit Ataqatigiit at forslaget behandles i Landstingets Boligudvalg inden overgangen til 2. behandlingen.

 

Anthon Frederiksen, Kandidatforbundet.

 

Jeg skal fra Kandidatforbundet henvisende til mine udtalelser vedrørende boligselskabet udtale til det forelagte, at jeg i princippet er enig i forslaget. Dog vil jeg her give udtryk for det ønskelige i, at mine bemærkninger vedrørende det foregående dagsordenspunkt vedrørende finansiering og opførelse af boliger der kan få virkning på boligbrugernes forhold måtte komme i ændring i forbindelse med nærværende sag.

 

Med disse korte bemærkninger vil jeg henstille, at forslaget inden 2. behandlingen går til drøftelse i Landstingets Boligudvalg.

 

Daniel Skifte, Landsstyremedlem for Økonomiske Anliggender og Boliger kommer med en besvarelse.

 

Først tak til partiernes ordførere og Kandidatforbundet, alle er enige i forslaget, hvorfor jeg ikke skal knytte nærmere bemærkninger hertil.

 

Jeg vil blot sige, at såfremt den nye forordning bliver vedtaget vil det resultere i en ny ordning og jeg vil sige tak til Siumut, Atassut, Inuit Ataqatigiit og Kandidatforbundet og ønsker udvalget godt arbejde.

 


Således er behandlingen af punk 18: Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om etablering af et boligselskab færdig og skal så behandles i Boligudvalget inden 2. behandlingen.