Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenes punkt 14-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Tirsdag den 29. september 1998

 

Punkt 14

Hjemmestyrets udtalelse til forslag til lov om ændring af lov om selskab til varetagelse af aktiviteter vedrørende mineralske råstoffer i Grønland

 

Jonathan Motzfeldt, Landsstyreformand


 

Som det fremgår af foregående punkt er der parallelitet mellem den grønlandske og den danske lovgivning vedrørende Nuna Oil A/S. Jeg skal derfor i det hele henvise til forelæggelsen af foregående punkt 13 om ændring af den grønlandske NUNA OIL lov. Med disse bemærkninger skal jeg på Landsstyrets vegne indstille, at Landstinget tilslutter sig regeringens lovforslag.

 

Andreas Andreassen, Landstingets formand

 

Vi går over til partiernes og Kandidatforbundets ordførere.

 

Ruth Heilmann, Siumut

 

Vi er enige i det forelagte, idet vi henviser til vore bemærkninger i forbindelse med dagsordenens punkt 13 og paralleliteten mellem den grønlandske og danske lovgivning vedrørende Nuna Oil A/S kan vi fra Siumut tilslutte os Landsstyrets indstilling vedrørende ændringsforslagene.

 

Peter Ostermann, Atassut

 

Vi kan også fra Atassut med henvisning til punkt 13 meddele, at vi støtter forslaget fuldt ud.

 

Johannes Lund Olsen, Inuit Ataqatigiit

 

Med henvisning til Inuit Ataqatigiits indlæg vedrørende punkt 13 skal vi blot meddele her, at dette forslag til forslag til lov også skal behandles i Folketinget. Vi også går ud fra, at det bliver 1.2. og 3. behandlet i Folketinget, hvorfor vi i lighed med punkt 13 skal sige, at vi forbindelse med 1. behandlingen ikke uden videre kan gå ind for det forelagte, hvorfor vi har fremsat ønske om, at det bliver behandlet i den grønlandske del i Fællesudvalget for råstoffer., inden det bliver 2. behandlet.

 


Og med disse bemærkninger er jeg også glad for, at landsstyreformanden kom ind på, at der ikke er noget i vejen for at kunne gøre det, derfor regner vi stærkt med, at det så bliver realiseret.

 

Anthon Frederiksen, Kandidatforbundet

 

Med henvisning til mine bemærkninger til punkt 13 støtter jeg det fremlagte i princippet.