Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenes punkt 07-3

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Torsdag den 29 oktober 1998

 

Dagsordenens punkt 7

Forsalg til Landstingslov om ændring af Landstingslov om valg til Grønlands Landsting vedtaget.

(3. behandling)

Jonathan Motzfeldt, Landsstyreformand:

 

Jeg skal herved på Landsstyrets vegne indstille, at forslaget overgår til 3. behandling for vedtagelse i den foreliggende form.

 

Anders Andreassen, Landstingets formand:

 

Der er ingen, der har bedt om ordet, og vi skal stemme om det. De der stemmer for forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om Grønlands inddeling i ... Undskyld, jeg var ved at overse Josef Motzfeldt.

 

Josef Motzfeldt, Inuit Ataqatigiit:

 

Jeg vil blot minde om, at landsstyreformanden har fremsat et forslag, som vi skal behandle næste gang, og det vi skal stemme om, er netop punkt 8, nemlig forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om Grønlands inddeling i landsdele og kommuner, og det er det, som vi skal stemme om.