Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenspunkt 03

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Onsdag den 5. November 1997

 

Dagsordenens punkt 3

Fastsættelse af tidspunktet for næste samling.

(Formandskabet)

 

 

Mødeleder: Anders Andreassen, Landstingets Formand.

 

Og her er det så Landstingsformanden der skal forelægge det.

 

 

Anders Andreassen, Landstingsformand.

 

Efter forretningsordens §28 stk.3 fastsætter Landstingets mødetidspunkter for næste ordinære samling. Formandskabet foreslår at Landstingets ordinære møder i 1998 fastlægges under denne samlings punkt 3.

 

Formandskabet indstiller til Landstingets godkendelse, at Landstingets sames således i 1998:

 

1. Mandag den 3. februar til mandag den 3. marts.

2. Tirsdag den 21. april til torsdag den 21. maj.

3. Fredag den 18. september til lørdag den 31. oktober.

 

Og vi går nu videre til partiernes ordførere.

 

 

Laannguaq Lynge, ordfører for Siumut.

 


Formandsskabet har overfor Landstingets foreslået, og fra Siumuts side vil vi gå indfor Formandsskabets indstillinger, og i samme forbindelse vil vi benytte lejligheden her til, at sige tak for et godt samarbejde Landstinget og Landsstyret imellem og medarbejderne også og fra Siumut vil vi også gerne takke tolkene idet det jo er dem der har haft en masse ting at skulle have sagt, og jeg ønsker at medlemmer vender godt hjem efter samlingen.

 

 

Knud Sørensen, ordfører for Atassut.

 

I Atassut har vi undersøgt flere muligheder, men vi går ind for de indstillinger som Formandskabet er fremkommet med, således at Landstinget samles 3 gange i løbet af 1998, og vi vil også gerne sige tak til samtlige.

 

 

Bjarne Kreutzmann, ordfører for Akulliit Partiiat.

 

Fra Akulliit Partiiat vil vi også gå ind for forslaget, og skal udtrykke vores glæde over, at i stedet for et stort og langvarigt møde, så deler man den op i to.

 

 

Anthon Frederiksen, Kandidatforbundet.

 

Fra Kandidatforbundets side udtrykker jeg min enighed i Formandskabets indstilling, og vil også benytte lejligheden til at sige tak til partierne, Landstingsmedlemmerne, Landsstyret og samtlige medarbejdere der har haft en travl periode, og håber at de når velbeholdent hjem.

 

 

Josef Motzfeldt, ordfører for Inuit Ataqatigiit.

 


Og den ændrede mødeafholdelse, som Formandskabet har forelagt, den har vi nøje vurderet i Inuit Ataqatigiit. Generelt er vi lidt skuffede over, at vi ikke har fået nogen større erfaring med den nye, som man nu er ved at ændre om på igen.

 

Og Inuit Ataqatigiit har lagt vægt på, at man i løbet af de 2 forårssamlinger så har vi så den mellemliggende periode til at udarbejde forskellige lovforslag og vi er tilfredse med den længde samlingerne har fået, og ikke mindst om efteråret hvor vi skal udarbejde Finansloven der er der behov for at vi har tilstrækkelig tid til at udarbejde dette lovforslag, og man må jo bruge den tid der er behov for det.

 

Og derfor er der ved denne ændring, så formålet om muligt, at give lovforslag og forordningsforslag dem vil vi om muligt anmode Landsstyret om, at disse bliver fremkaldt til Landstingsmedlemmerne, således at Formandskabet sørger for at det bliver efterlevet.

 

Og med disse bemærkninger vil vi også fra Inuit Ataqatigiit side vurderer samlingen for størstedelens vedkommende at have foregået godt, selvom de forskellige tidsfrister der er m.h.t. lovforslag m.m. der er det så, så har vi alligevel haft et godt samarbejde os imellem, og såfremt tidsfristerne afholdes, så må Formandskabet også være vågen overfor at Formandskabet spørger medlemmerne, således at man undgår uenighed omkring dette.

 

 

Anders Andreassen, Landstingsformand:

 

Jeg siger tak fordi man er så enig omkring dette punkt, således at samtlige partier og selvfølgelige også Kandidatforbundet går indfor vores forslag, og de ting som IA har fremført det skal vi prøve på at efterleve og være vågen overfor det ved det næstkommende møde.

 

Mødet er ved at blive afsluttet, vi kan godt sige at vi ellers havde regnet med at vi skulle bruge en dag mere, men det bliver nu ikke tilfældet.


Og jeg skal afslutningsvis nævne at Landstingsmedlemmerne, Landsstyret og ikke mindst alle de mange medarbejdere og tilhører og alle enhver der har fulgt med i samlingen og som nogen gange i løbet af samlingen har oplevet nogle ting som vi ikke var helt tilfredse med, så er jeg meget glad for at vi nu har fået en tilfredsstillende afslutning.

 

Og jeg vil også lige nævne en særlig tak til vores tolke, idet disse har udført et kæmpe arbejde, og selvfølgelig har nogle af medarbejderne taget natten med for at gennemføre deres arbejde, hvorfor de også med respekt for deres arbejde, hvilket vi her fra Landstingets side gerne vil sige tak til disse.

 

Med disse bemærkninger vil jeg ønske Jer en god hjemrejse og det kan også være, at det er prisværdigt, at man er så længe væk fra familien især når man har små børn, og det er prisværdigt at I så har kunne arbejde så intenst her, og når i kommer hjem så bliver der jo glæde i de små hjem, og jeg vil også glæde mig over det, og jeg håber at når I kommer hjem , så må I hilse Jeres familie og ikke mindst Jeres børn, og året er jo ret fremskreden, så jeg håber at I også vil få en god højtid.

 

Med disse bemærkninger vil jeg gerne sige tak for samlingen, og tusind tak for det nu afholdte møde, efterårssamling.

 

 

Jonathan Motzfeldt, Landsstyreformand:

 

Også vi fra Landsstyret vil vi gerne sige tak til Landstingets Formandskab, idet de har sørget godt for afholdelsen af denne samling og det samme gælder så vores forskellige direktorater, journalisterne her.

 

Vi skal selvfølgelig de nærmeste dage drøfte den vægtning de ligger, Rigsombudsmanden har jo også deltager her, og således også understreger Rigsfællesskabet.


Og tilslut skal jeg nævne at nærværende mødesamling, så har vi samarbejdet som gode venner, og har haft et godt samarbejde, vi har fået en masse arbejdsopgaver, som vi nu skal til at gå i gang med når vi nu går herfra om et par minutter.

 

Jeg er glad for at vi har fået helt klare arbejdsopgaver fra Landstinget.

 

Og hvad angår at vi skal have en klare udenrigspolitik, og uanset om man tænker på forsvaret af Grønland, så er vores efterlysning om, at have en at vi kan møde vores naboer med åbne øjne, således at vi kan se dem direkte.

 

Verden bliver større det næste bliver så, at vi skal have sagsfremstød i Canada, det samme gælder at vi nu skal have et repræsentantskab i Canada, således at vi i højere grad kan have udenlandsrelationer.

 

Den 9. november så vil der være gået 273 år, da PôK’  roede i kajak i Frederiksholms kanal med en  masse både joller efter sig, hvor dengang for 273 år siden den 9. november, nu har grønlands udenrigshandel blevet så omfattende at vi nu skal have repræsentantskab i Ottawa, og vi er heller ikke blege for at komme videre til Canada eller Kina eller Japan.

 

Og til trods for det, vi beskæftiger os med vores dagligdag her, vores arbejde, vores hjem til havs på land og i luften og at vi skal dygtiggøre os inde for vores område, vores omsorg for de mennesker der har behov for omsorg, og mange andre ting er ikke blevet glemt, g det har så også været nævnt her fra talerstolen her.

 

Jeg håber at I får et godt efterår, og have en god jul og det er også en begivenhed vi alle sammen glæder os til kommer.

 

Og tak for det.

 


Mødeleder.

 

Og dermed er mødet for i dag afsluttet, hvilket også betyder af efterårssamlingen er overstået.

 

Punktet slut.

Mødet slut

Samlingen slut.