Samling

20120913 09:26:22
7. mødedag, onsdag den 1. marts 2006, kl. 13:00

Pkt. 2:

Redegørelse for dagsordenen.

(Landstingets Formandskab)

 

 

Pkt. 76:

Hermed stilles et beslutningsforslag om, at Landsstyret pålægges til at fremsætte et ændringsforslag til Landstingsforordning nr. 2, af 3. marts 1994 om, at underholdsbidrag til børn m.v. samt tilskud i forbindelse med adoption ændres således, at grundbeløbene til de nævnte ydelser forhøjes.

(Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

(1. behandling)

(Pkt. 76 og pkt. 63 behandles i sammenhæng)

 

 

Pkt. 63:

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at fremsætte et ændringsforslag til Finanslovsforslaget for 2006, således at den foreslåede takst for almindeligt løbende underholdsbidrag hæves til 5.394 kr. pr. barn pr. halvår.

(Landstingsmedlem Esmar Bergstrøm, Demokraatit)

(1. behandling)

(Pkt. 63 og pkt. 76 behandles i sammenhæng)

 

 

Pkt. 106:

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landstinget træffer principbeslutning om omdannelse af Nukissiorfiit til aktieselskab.

(Landstingsmedlem Jens Lars Fleischer, Siumut)

(1. behandling)

 

 

Pkt. 22:

Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse om forslag til Lov om ændring af tronfølgeloven.

(Landsstyreformanden)

(2. behandling)

 

 

Pkt. 49:

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges, at tage initiativer til at man fra grønlandsk side igangsætter en omhyggelig planlægning med henblik på oprydning efter amerikanernes miljøforurening her i landet.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

(1. behandling)

 

 

Pkt. 73:

Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan man fra centralt hold styrker og effektiviserer indsatsen mod incest og anden seksuel misbrug.

(Landstingsmedlem Jens B. Frederiksen, Demokraatit)

(Pkt. 73 og pkt. 66 behandles i sammenhæng)

 

 

Pkt. 66:

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at gøre 2006-2010 til en særlig indsats-periode mod seksuelle overgreb.

(Landstingsmedlem Marie Fleischer, Demokraatit)

(1. behandling)

(Pkt. 66 og pkt. 73 behandles i sammenhæng)

 

 

Pkt. 77:

Forslag til forespørgselsdebat om hvilke tiltag der kan iværksættes fra centralt hold med henblik på at skabe incitamenter for, at alle kommuner formulerer børnepolitiske målsætninger.

(Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

(Pkt. 77 og pkt. 100 behand-les i sammenhæng)

 

 

Pkt. 100:

Forslag til forespørgselsdebat om udformningen af en børn- og ungepolitik med udgangspunkt i forældres og samfundets ansvar, internationalt anerkendte rettigheder og samarbejdet mellem hjemmet og institutioner.

(Landstingsmedlem Ruth Heilmann, Siumut)

(Pkt. 100 og pkt. 77 behandles i sammenhæng)

 

 

Pkt. 50:

Spørgsmål til landsstyret: Hvor langt er man nået med at realisere de forslag og anbefalinger, som er fremkommet fra det hurtigt arbejdende udvalg som Landsstyret nedsatte i 2003 i forbindelse med hjælp til omsorgssvigtede børn og unge?

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

 

 

Pkt. 51:

Spørgsmål til Landsstyret: Hvilke initiativer agter Landsstyret af tage for at mindst den ene af forældrene eller forsørgerne til handicappede børn og unge får offentlig finansieret mulighed for at passe børnene på fuld tid med løn?

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

 

 

Pkt. 55:

Spørgsmål til landstyret: Har børn, handicappede og ældre i Grønland med henvisning til Grundlovens bestemmelser og principper et krav på at blive behandlet på lige fod med tilsvarende grupper i Danmark?

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

 

 

Pkt. 58:

Spørgsmål til Landsstyret: Finder Landsstyret det påkrævet at gennemføre en Temadag om behovet for at etablere psykiatriske plejehjem i Grønland, og hvor langt er Landsstyret nået omkring et handicapregistreringssystem og udredninger på handicapområdet?

(Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

 

 

Pkt. 59:

Spørgsmål til Landsstyret: Hvilke planer har landsstyret om opfølgende tiltag angående professionelle plejefamilier, henvisende til landstingsforordning om hjælp til børn og unge, §§ 18 og 21?

(Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

Ullut ataatsimiiffiusut arfineq aappaat, pingasunngorneq 1. marts 2006, nal. 13:00

Imm. 2:

Ullormut oqaluuserisassanut nassuiaat.

(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat)

 

Imm. 76:

Aningasat tunngaviusumik tunniunneqartartut qaffanneqarsinnaaqqullugit meeqqanut akilersuutit il.il. kiisalu meeravissiartaarnermi tapiissutit tunniunneqartarneri pillugit Inatsisartut peqqussutaannut nr. 2, 3. marts 1994-imeersumut allannguutissatut siunnersuummik saqqummiusseqqullugit Naalakkersuisut peqqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

(Siullermeernera)

(Imm. 76 aamma imm. 63 ataqatigiisillugit oqaluuserineqassapput)

 

 

Imm. 63:

Inatsisartunut aalajangiutassanngorlugu siunnersuutaavoq, Naalakkersuisut saqqummiutissagaat 2006-imut Inatsisartut aningaasanut inatsisissaannut siunnersuutip allanngortinneqarnissaanut siunnersuut, taamaalilluni pilersuinermi tapersiutitut akigititaq nalinginnaasoq siunnersuutigineqarsimasoq meeqqamut ataatsimut ukiup affaanut koruuninut 5.394-ninut qaffanneqartussanngorlugu.

(Inatsisartunut ilaasortaq, Esmar Bergstrøm, Demokraatit)

(Siullermeernera)

(Imm. 63 aamma imm. 76 ataqatigiisillugit oqaluuserineqassapput)

 

 

Imm. 106:

Nukissiorfiit aktianik piginneqatigiiffinngortinneqarnissaat pillugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Jens Lars Fleischer, Siumut)

(Siullermeernera)

 

 

Imm. 22:

Kunngiussutsip kingornunneqartarnera pillugu inatsisip allanngortinneqarnissaanik siunnersuut pillugu Namminersornerullutik Oqartussat oqaaseqaateqarnissaanut Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Naalakkersuisut Siulittaasuat)

(Aappassaaneernera)

 

 

Imm. 49:

Kalaallit Nunatsinni Amerika-miut mingutsitaasa salinneqarnissaat piaartumik kalaallinik pilersaarusiorluakkamik suliarineqarnissaat pillugu Naalakkersuisut suliniuteqaqqullugit peqquneqarnissaat, Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

(Siullermeernera)

 

 

Imm. 73:

Ilaqutariit iluanni kinguaassiuutitigut atornerluisarnermut allatigullu kinguaassiuutitigut atornerluisarnermut akiuiniarluni suliniutit qitiusumit qanoq patajaallisaavigineqarlutillu sunniuteqarnerulersinneqarsinnaanerat pillugu apeqquteqaat allaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Jens B. Frederiksen, Demokraatit)

(Imm. 73 aamma imm. 66 ataqatigiisillugit oqaluuserineqassapput) 

 

 

Imm./Pkt. 66:

Piffissaq 2006-imiit 2010-mut kinguaassiutit atorlugit nakuusernerit akiornissaannut immikkut ittumik Naalakkersuisunit suliaqaqqusineq Inatsisartut aalajangiutassaattut matumuuna siunnersuutigineqarpoq.

(Inatsisartunut ilaasortaq Marie Fleischer, Demokraatit)

(Siullermeernera)

(Imm. 66 aamma imm. 73 ataqatigiisillugit oqaluuserineqassapput) 

 

 

Imm. 77:

Kommunit meeqqanut politikkeqalernissamut kajumilersinneqarnissaat siunertaralugu qitiusumit suliniutit qanoq ittut aallartinneqarsinnaanersut pillugu apeqquteqaat allaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

(Imm. 77 aamma imm. 100 ataqatigiisillugit oqaluuserineqassapput)

 

 

Imm. 100:

Angajoqqaat inuiaqatigiillu akisussaanerat, nunani tamalaani piginnaatitaaffiit akuerisaasut aammalu angerlarsimaffiup paaqqinnittarfiillu suleqatigiinneri aallaavigalugit meeqqanut inuusuttuaqqanullu naalakkersuinikkut anguniakkamik ilusiliinissaq pillugu apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Ruth Heilmann, Siumut)

(Imm. 100 aamma imm. 77 ataqatigiisillugit oqaluuserineqassapput)

 

Imm. 50:

Naalakkersuisunut apeqqut: Meeqqat Inuusuttullu sumiginnakkat ikiorserniarlugit ataatsimiititaliap suligasuartussatut Naalakkersuisunit 2003-mi pilersinneqartup siunnersuutitut kaammattuutitullu saqqummiussaannik piviusunngortitsiniarneq sumut killippa?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

 

 

Imm. 51:

Naalakkersuisunut apeqqut: Meeqqat inuusuttuaqqallu innarluutillit angajoqqaavisa pilersuisuisaluunniit minnerpaamik arlaata pisortanit aningaasaliiffigineqartumit tamakkiisumik akissarsiaqarluni piffissaq tamaat meeqqaminnik paarsinissamut periarfissinneqarnissaat Naalakkersuisut qanoq iliuuseqarfiginiarpaat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

 

 

Imm. 55:

Naalakkersuisunut apeqqut: Inatsisini tunngaviusuni aalajangersakkat periuserineqartullu innersuussutigalugit nunatsinni meeqqat, innarluutillit utoqqaallu Danmarkimi taamaaqatimik pineqarnerattulli pineqartussaatitaappat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

 

 

Imm. 58:

Naalakkersuisunut apeqqut: Tarnimikkut napparsimasunut angerlarsimaffimmik pilersitsinissamik pisariaqartitsineq qulequtsiullugu ulloq ataaseq atorlugu sammisaqartitsinissaq pisariaqartutut Naalakkersuisunit isigineqarpa aammalu innarluutillit pillugit nalunaarsueriaaseq pilersinniarlugu suliniarnertik innarluutilinnullu tunngasunik qulaajaanertik Naalakkersuisut sumut killippaat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

 

 

Imm. 59:

Naalakkersuisunut apeqqut: Inuussutissarsiutigalugu angajoqqaarsianngorniarluni suliniutinik kinguneqartitsinissaq pillugu Naalakkersuisut qanoq pilersaaruteqarpat, meeqqanik inuusuttuaqqanillu ikiorsiisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaanni §§ 18 aamma 21 innersuussutigalugit?

(Inatsisartunut ilaasortaq Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)