Samling

20120913 09:26:22
4. mødedag, onsdag den 22. februar 2006, kl. 13:00

Pkt. 69: (fortsat behandling)

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret arbejder for at ændre gældende Landstingsforordning om takstmæssig hjælp sådan, at de fiskere, fangere og lønmodtagere, der i henhold til den gældende forordning, ikke er berettiget til takstmæssig hjælp, i særligt vanskelige situationer opnår ret til at modtage denne form for hjælp.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

(1. behandling)

(Pkt. 69, pkt. 81 og pkt. 83 behandles i sammenhæng)

 

 

Pkt. 81: (fortsat behandling)

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at fremsætte ændringsforslag til Landstingsforordning vedr. takstmæssig hjælp nr. 15 af 12. november 2001 - således at hjemsendte fabriksarbejdere mv., kan modtage takstmæssig hjælp.

(Landstingsmedlem Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)

(1. behandling)

(Pkt. 81, pkt. 83 og pkt. 69 behandles i sammenhæng)

 

 

Pkt. 83: (fortsat behandling)

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at fremsætte forslag om, at jollefiskere og fangere får mulighed for at modtage takstmæssig hjælp i de perioder, hvor de ikke kan udøve deres erhverv på grund af vejrmæssig ustabilitet.

(LandstingsmedlemAne Hansen, Inuit Ataqatigiit)

(1. behandling)

(Pkt. 83, pkt. 69 og pkt. 81 behandles i sammenhæng)

 

 

Pkt. 52:

Forslag til landstingsbeslutning om, at det pålægges Landsstyret at tilvejebringe et rabatsystem for rejsende unge (ungdomsrabat).

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

(1. behandling)

 

 

Pkt. 13:

Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om anlæg, vedligeholdelse og drift m.v. af Hjemmestyrets havneanlæg.

(Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer)

(1. behandling)

 

 

Pkt. 82:

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at prioritere byggeriet af et vandkraftværk i Qasigiannguit området, som vil kunne forsyne tre nærliggende byer i Diskobugten.

(Landstingsmedlem Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)

(1. behandling)

 

 

Pkt. 15:

Forslag til ændring af landstingslov om næringsvirksomhed i Grønland.

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Landbrug og Arbejdsmarked)

(1. behandling)

 

 

Pkt. 60:

Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning nr. 1 af 15. april 2003 om hjælp til børn og unge.

(Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

(1. behandling)

 

 

Pkt. 72:

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om frie grundskoler og hjemmeundervisning m.v.

(Landstingsmedlem Per Berthelsen, Demokraatit)

(1. behandling)

 

 

Pkt. 17:

Beslutningsforslag om landskassens regnskab for 2004 m.v.

(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

(1. behandling)

 

 

Pkt. 74:

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landtinget overlader det til Politimesteren i Grønland at efterforske og rejse mulig tiltale mod de tidligere Landsstyremedlemmer, Jens Napaattooq og Rasmus Frederiksen for overtrædelse af Landstingslov nr. 6 af 13. maj 1993 om Landsstyremedlemmers ansvarlighed § 6, stk. 1, jf. § 10.

(Landstingsmedlem Jens B. Frederiksen, Demokraatit)

(1. behandling)

Ullut ataatsimiiffiusut sisamaat, pingasunngorneq 22. februar 2006, nal. 13:00

Imm. 69: (Oqaluuserinerata nanginnera)

Aalisartut, piniartut sulisartullu peqqussut maanna atuuttoq naapertorlugu annertussusileriikkanik ikiorsiissutinik pissarsisinnaatitaanngitsut immikkut ittumik ajornartorsiortoqartillugu ikiorsiissutinik taakkuninnga pissarsisinnanngorlugit annertussusileriikkanik ikiorsiissutit pillugit Inatsisartut peqqussutaata allanngortinneqarnissaanik Naalakkersuisut sulissutiginninnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisatunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

(Siullermeernera)

(Imm. 69, imm. 81 aamma imm. 83 ataqatigiisillugit oqaluuserineqassapput)

 

 

Imm. 81: (Oqaluuserinerata nanginnera)

Matumuuna Inatsisartunit aalajangiiffigisassaattut siunnersuuteqarpunga Naalakkersuisut peqquneqassasut annertussusileriikkanik ikiorsiissutit pillugit Inatsisartut peqqussutaat nr. 15, 12 november 2001-meersoq allanngortinneqassasoq suliffissuarni sulisut angerlartiinnarneqaraangamik annertussusileriikkanik pisartagaqarsinnaalernissaat aqqutissiuunneqaqqullugu.

(Siullermeernera)

(Imm. 81, imm. 83 aamma imm. 69 ataqatigiisillugit oqaluuserineqassapput)

 

 

Imm. 83: (Oqaluuserinerata nanginnera)

Umiatsiaararsorlutik aalisartut piniartullu piffissani silamik pissuteqartumik inuussutissarsiutiminnik ingerlatsisinnaanngiffimminni annertussusileriikkanik ikiorsiissutinik pissarsinissamut periarfissinneqarnissaat pillugu siunnersuummik saqqummiusseqqullugit Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)

(Siullermeernera)

(Imm. 83, imm. 69 aamma imm. 81 ataqatigiisillugit oqaluuserineqassapput)

 

 

Imm. 52:

Inuusuttut kikkuugaluartulluunniit angalanermut tapiiffigineqartalernissaat (ungdomsrabat) pillugu Naalakkersuisut suliniuteqarnissaannik peqquneqassasut, Inatsisartut aalaja-ngiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

(Siullermeernera)

 

 

Imm. 13:

Namminersornerullutik Oqartussat umiarsualiveqarfiutaannik sanaartorneq, aserfallatsaaliuineq, ingerlatsineq il.il. pillugit Inatsisartut peqqussutaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

(Ineqarnermut, Attaveqarnermut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq)

(Siullermeernera)

 

 

Imm. 82:

Qasigiannguit eqqaani erngup nukiliorfissap tullinnguutsinneqarnissaanut siunnersuut.

Nunatsinni erngup nukiliorfinnik sanaartulernermi Qasigiannguit eqqaani erngup nukiliorfissap illoqarfinnut pingasunut pilersuisinnaasussap pingaarnersiuinermi tullinnguutsinneqarnissaanut Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)

(Siullermeernera)

 

 

Imm. 15:

Kalaallit Nunaanni inuussutissarsiummik ingerlataqarneq pillugu Inatsisartut inatsisaata allanngortinnissaanut siunnersuut.

(Inuussutissarsiornermut, Nunalerinermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoq)

(Siullermeernera)

 

 

Imm. 60:

Meeqqanik inuusuttuaqqanillu ikiorsiisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaannut nr. 1 ulloq 15. april 2003-meersumut allannguutissatut Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

(Siullermeernera)

 

 

Imm. 72:

Tunngaviusumik atuarfiit namminersortitat angerlarsimaffimmilu atuartitaaneq il.il. pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinnissaanut Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Per Berthelsen, Demokraatit)

(Siullermeernera)

 

Imm. 17:

2004-mi Landskarsip naatsorsuutaasa il.il. akuersissutigineqarnissaat pillugit Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Aningaasanut Nunanullu allanut Naalakkersuisoq)

(Siullermeernera)

 

Imm. 74:

Siornatigut Naalakkersuisunut ilaasortaasimasut, Jens Napaatuup Rasmus Frederiksen-innillu Inatsisartut inatsisaannik nr. 6-imik 13. maj 1993-minngaaneersumik Inatsisartunut ilaasortat akisussaassuseqarnerannut inatsit § 6, imm. 1, § 10 malillugu unioqqutitsisimanerat pillugu Kalaallit Nunaata Politimesterianut suliassanngorlugu tunniunnissaa Inatsisartunut aalajangiutassatut siunnersuutigineqarpoq.

(Inatsisartunut ilaasortaq Jens B. Frederiksen, Demokraatit)

(Siullermeernera)