Samling

20120913 09:26:23
15. mødedag, mandag den 20. marts 2006, kl. 13:00

Pkt. 16:

Forslag til landstingsfinanslov for 2006.

(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

(Aappassaaneernera / 2. behandling)
Ullut ataatsimiiffiusut aqqaneq tallimaat, ataasinngorneq 20. marts 2006, nal. 13:00

Imm. 16:

2006-imut Inatsisartut aningaasanut inatsisissaattut siunnersuut.

(Aningaasaqarnermut Nunanullu allanut Naalakkersuisoq)

(Aappassaaneernera)