Samling

20120913 09:26:35
KS 2005/10 Forslag til Landstingslov om ændring af landstingslov om midlertidig landstingsbevillingslov for finansåret 2006

Alm. bem.

 

1. december 2005                                                                                                      KS 2005/10

 

 

Forslag til: Landstingslov om ændring af landstingslov om midlertidig landstingsbevillingslov for finansåret 2006

(Tilføjelser til den midlertidige landstingsbevillingslov for finansåret 2006)

 

I landstingslov nr. 6 af 23. september 2005 om midlertidig landstingsbevillingslov for finansåret 2006, foretages følgende ændringer:

 

§ 1

 

 

1.  I § 1 indsættes som stk. 2 og 3:

"Stk. 2.  Indtil landstingsfinansloven for finansåret 2006 er vedtaget, kan Landstinget afholde udgifter, der er nødvendige for at opretholde og videreføre Landstingets drift samt andre foranstaltninger iværksat med hjemmel i lov, tidligere bevillingslov eller given bevilling i øvrigt.

  Stk. 3.  Landsstyret bemyndiges til at afholde tilskud på op til 3,2 mio. kr., som uddeles fra erhvervsfremmepuljen Nukiit.". 

 

2.  I § 4 indsættes som nr. 6 - 12

  "6)  Udgifter i forbindelse med udvikling og implementering af et visitations- og registreringsværktøj til vejlednings- og introduktionscentre på op til 1,9 mio. kr.

  7)  Udgifter til igangsættelse af detailprojektering og udbud af en landingsbane i Paamiut på op til 5 mio. kr.

  8)  Udgifter til igangsættelse af projektering af et vandkraftværk i Sisimiut på op til 10 mio. kr.
  9)  Udgifter til forberedende arbejder i forbindelse med indsættelse af en 3. turbine i Buksefjordsværket i Nuuk på op til 1 mio. kr.
  10)  Udgifter til afholdelse af rejsetilskud i forbindelse med den kommunale strukturreform på op til 0,2 mio. kr.

  11)  Udgifter i forbindelse med en WTO-notificeringprocess på op til 0,6 mio. kr.

  12)  Udgifter på overenskomstområdet på op til 5 mio. kr.".

 

 

3.  I § 5 indsættes som nr. 3 - 5:

  "3)  at gennemføre en overdragelse af Royal Arctic Bygdeservice A/S fra Royal Arctic Line A/S til KNI A/S, og i denne forbindelse at købe og indskyde aktiekapital.

  4)  at disponere og oppebære indtægter på op til 26 mio. kr. i forbindelse med overdragelse af Royal Arctic Bygdeservice A/S fra Royal Arctic Line A/S.

  5)  at disponere og afholde udgifter på op til 12,5 mio. kr. i forbindelse med overdragelse af Royal Arctic Bygdeservice A/S til KNI A/S.".


§ 2

 

Denne landstingslov træder i kraft den 1. januar 2006.

 

 

 

Grønlands Hjemmestyre, den 1. december 2005

 

 

Hans Enoksen         /       Josef Motzfeldt

Aningaasat ukiuannut 2006-imut inatsisartut aningaasaliissutinut inatsisigigallagaa pillugu inatsisartut inatsisaata allannguutissaatut Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.

1. december 2005                                                                                                      KS 2005/10

 

 

Aningaasat ukiuannut 2006-imut inatsisartut aningaasaliissutinut inatsisigigallagaa pillugu inatsisartut inatsisaata allan­nguutissaatut Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.

(Aningaasat ukiuannut 2006-imut inatsisartut aningaasaliissutinut inatsisigigallagaannut ilassutit)

 

Aningaasat ukiuannut 2006-imut inatsisartut aningaasaliissutinut inatsisigigallagaat nr. 6, 23. september 2005-imeersoq imatut allannguuteqartinneqassaaq:

 

                                                                  § 1

1.      § 1-imi imm. 2 aamma imm. 3-tut ilanngunneqassapput:

Imm. 2. Aningaasat ukiuannut 2006-imut inatsisartut aningaasanut inatsisaata akuerineqarnissaata tungaanut Inatsisartut akissaajateqarsinnaapput Inatsisartut ingerlatiinnarnissaannut ingerlateqqinnissaannullu, aaqqiinernut allanut inatsimmik tunngaveqarluni aallartitanut, aningaasaliissutinut inatsisaasimasunut imaluunniit aningaasaliissutaasimasunut allanut.

Imm. 3. Naalakkersuisut 3,2 mio. kruunit angullugit tapiissuteqarsinnaanermut pisinnaatitaapput inuussutissarsiutit siuarsarnissaannut aningaasalissutinit Nukiit-nnit tunniunneqartut.

 

2.      § 4-mut nr. 6 - 12-itut makkua ilanngunneqassapput:

 6)  Innersuussinernut nalunaarsuinernullu sakkut ineriartortinnerannut piviusunngortinnerannullu atasumik akissaajaatit 1,9 mio. kruunit angullugit.

 7)  Paamiuni mittarfissap immikkuualuttortaasa pilersaarusiulernissaannut suliariumannittussarsiuunnissaanullu akissaajaatit 5 mio. kruunit angullugit.

 8)  Sisimiuni erngup nukinga atorlugu nukissiorfeqalernissap pilersaarusiulernissaanut akissaajaatit 10 mio. kruunit angullugit.

 9)  Nuummi Utoqqarmiut Kangerluarsunnguanni nukissiorfimmi turbinit pingajuata ivertinneqanissaanut atatillugu aallarniutaasumik sulianut akissaajaatit 1 mio. kruunit angullugit.

 10)  Kommunit aaqqissugaanerata nutartigaaneranut atatillugu angalanernut tapiissutinut akissaajaatit 0,2 mio. kruunit angullugit.

 11)  WTO-mi nalunaarsugaanermut akissaajaatit 0,6 mio. kruunit anngullugit.

12)     Isumaqatigiissuteqarfiup iluani akissaajaatinut 5 mio. kruunit angullugit.

 

3.      § 5-imut nr. 3 - 5-itut makkua ilanngunneqassapput:

 3)  Royal Arctic Bygdeservice A/S-p Royal Arctic Line A/S-imiit KNI A/S-imut tunniunneqarnera piviusunngortillugu tamatumunngalu atatillugu aktiatigut piginneqataassutit pisiaralugit aktianullu aningaasaliilluni.

  4)  Royal Arctic Bygdeservice A/S-ip Royal Arctic Line A/S-imiit tunniunneqarneranut atatillugu isertitat 26 mio. kruunit angullugit atornissaat piginissaallu.

  5)  Royal Arctic Bygdeservice A/S-ip KNI A/S-imut tunniunneqarneranut atatillugu 12,5 mio. kruunit angullugit akissaajaateqarsinnaaneq.

 

§ 2

 

Inatsisartut inatsisaat manna ulloq 1. januar 2006-imi atuutilerpoq.

 

Kalaallit Nunaanni Namminersornerullutik Oqartussat, ulloq 1. december 2005.

  

Hans Enoksen                    /                        Josef Motzfeldt