Samling

20120913 09:26:09
14. mødedag, torsdag den 18. maj 2006, kl. 13:00

Imm./Pkt. 38:

Nunaqavissut isertitaqarnikkut periarfissaasa annertusineqarnissaa siunertaralugu takornariaqarnikkut ineriartortitsinerup qanoq nanginneqarnissaa pillugu apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.

Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan vi kan fortsætte udviklingen på turismeområdet med det formål at øge indtægtsmulighederne herfra for den fastboende befolkning.

(Siumup Inatsisartunut ilaasortai/Siumuts Landstingsmedlemmer)

 

Imm./Pkt. 93:

Naalakkersuisunut apeqqut: Angallannermi billetit akiisa apparsarneqarsinnaanerat Naalakkersuisut qanoq takorloorpaat?

Spørgsmål til landsstyret: Hvilke planer har landsstyret om nedsættelse af billet priser?

(Inatsisartunut ilaasortaq/Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit partiat)

 

Imm./Pkt. 72:

Matumuuna Naalakkersuisunut apeqqutiginiarpara, Umiarsualivimmiinnermut aamma umiarsuit takornarissanik angallasssissutit ilaasunik angallassinerannut akileraarutit pillugit Inatsisartut inatsisaanni nr. 2, 21. maj 2002-meersumi umiarsualivimmik atuisut ilaannaat suna tunngavigalugu akiliuteqartinneqartarnersut.

Spørgsmål til Landsstyret: Med henvisning til Landstingslov nr. 2, af 21. maj 2002 vedr. havneafgift på skibsfartøjer og krydstogtsskibe, skal skibe betale denne havneafgift. Men på hvilket grundlag er det blevet afgjort, at kun nogle typer af skibe skal betale denne afgift?

(Inatsisartunut ilaasortaq/Landstingsmedlem Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)

 

Imm./Pkt. 77:

Naalakkersuisunut apeqqut: Canadamut USA-mullu angallannikkut niuernikkullu attaveqaatit ineriartortinneqarnissaat pillugu Naalakkersuisut qanorpiaq takorluugaqarpat?

Spørgsmål til Landsstyret: Hvilke tanker har Landsstyret omkring udviklingen af de handels- og trafikmæssige relationer til Canada og USA?

(Inatsisartunut ilaasortaq/Landstingsmedlem Johan Lund Olsen, Inuit Ataqatigiit)

 

Imm./Pkt. 78:

Naalakkersuisunut apeqqut: Qaanaami imermik pilersuineq siunissami aalajangersimasuullunilu akikinnerusoq qulakkeerniarlugu Naalakkersuisut qanoq iliuseqalersaarpat?

Spørgsmål til Landsstyret: Hvad agter Landsstyret at gøre for, at sikre Qaanaaq by med fast og billigere drikkevandsforsyning i fremtiden?

(Inatsisartunut ilaasortaq/Landstingsmedlem Johan Lund Olsen, Inuit Ataqatigiit)

 

Imm./Pkt. 76:

Naalakkersuisunut apeqqut: Suliffeqarfiit allanut tunineqaraangata Kalaallit Nunaanni inatsisitigut tunngavissat qanoq ittut atortussanngortinneqarsimappat aammalu suliffeqarfiit taamatut allanut tunineqaraangata sulisoqarnikkut isumaqatigiissutit (kollektive overenskomster) qanoq inissisimappat?

Spørgsmål til Landsstyret: Hvilke lovbestemmelser gælder i Grønland for så vidt angår virksomhedsoverdragelser og hvorledes er indgåede kollektive overenskomster stillet ved virksomhedsoverdragelser?

(Inatsisartunut ilaasortaq/Landstingsmedlem Johan Lund Olsen, Inuit Ataqatigiit)

 

Imm./Pkt. 90:

Naalakkersuisunut apeqqut: Utoqqalinersiutillit ilaat saniatigut isertitaqalaarsimagunik feriepenge-sisinnaatitaappaat?

Spørgsmål til landsstyret: Har nogen af de ældre pensionister, som har haft biindtægt ret til at modtage feriepenge?

(Inatsisartunut ilaasortaq/Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit partiat)

 

Imm./Pkt. 95:

Naalakkersuisunut apeqqut: Kommune-ni sullissinernut assigiinngitsunut akeqartitsinermut tunngasut pillugit Naalakkersuisuit akinik allannguisoqassatillugu suut periutsit najoqqutarineqartarpat?

Spørgsmål til Landsstyret: Hvilke fremgangsmåder har Landsstyret som grundlag i forbindelse med ændringer af priser for forskellige kommunale ydelser og service?

(Inatsisartunut ilaasortaq/Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit partiat)

 

Imm./Pkt. 88:

Naalakkersuisunut apeqqut:

  • Kilisaassuit marlunnik qalullit (marlorsortut) siullermituut 55 grad-inut kimmut illuartinneqarsinnaanerat Naalakkersuisunit qanoq isumaqarfigineqarpa?
  • Qaammataasat atorlugit nakkutilliissutit kvartal-imut akeerutsinneqarsinnaanerat imaluunniit atorunnaarsinneqarsinnaanerat Naalakkersuisunit qanoq isumaqarfigineqarpa?
  • Angallatini 75 brt-mit mikinerusuni ristet atorunnaarsivinneqarsinnaanerat Naalakkersuisunit qanoq isumaqarfigineqarpa?
  • Naalakkersuisut qanoq isumaqarpat? Aalisarneq tunisassiornerlu immikkoortinneqartariaqarpaat?

Spørgsmål til landsstyret:

·        Hvilken holdning har landsstyret, hvis havgående trawlere med parvise trawl sættes længere ud mod vest igen til 55 grader?

  • Hvilken holdning har landsstyret, hvis kvartalsvis betaling af satellit overvågningsudstyret afskaffes eller at man afskaffer hele overvågningen?

·        Hvilken holdning har landsstyret, hvis brugen af rister til fartøjer mindre end 75 brt afskaffes?

  • Hvilken holdning har landsstyret, hvis fiskeri og produktion adskilles?

(Inatsisartunut ilaasortaq/Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit partiat)

 

Imm./Pkt. 37:

Naalakkersuisunut apeqqut: Nunatta sineriaani sinerissap qanittuani aalisartut umiatsiaararsortullu aalisariuteqarnikkut, naleqqussaavigineqarnissaat pitsanngorsaavigineqarnissaallu Naalakkersuisut qanoq pilersaaruteqarfigaat?

Spørgsmål til Landsstyret: Hvilke planer har Landsstyret med henblik på forbedring af vilkårene for de fiskere der fisker kystnært?

(Inatsisartunut ilaasortaq/Landsstingsmedlem Ruth Heilmann, Siumut)

 

Imm./Pkt. 91:

Naalakkersuisunut apeqqut: Najugaq qimannagu ilinniakkamik ingerlatsisarneq qanoq misilittangaqarfigineqarpa? Iluatitsiffiusimappat imaluunniit pitsaanerusumik aaqqissuuteqqinneqarsinnaappat, Naalakkersuisut eqqarsaatigisinnaanerlugu; ilinniakkat ilaat aamma najugaq qimannagu ingerlanneqarsinnaanersoq/sut takorloorneqarsinnaanerluni/tik? Taamaattoqassappat suut ilinniarneqarsinnaasut najugaq qimannagu ilinniartitsissutigineqarsinnaappat?

Spørgsmål til landsstyret: Hvordan er erfaringerne med decentrale uddannelser? Er erfaringerne succesrige eller skal ordningen tilpasses eller forbedres? Kunne det tænkes at udvide ordningen, således at andre uddannelser også kan decentraliseres? og hvis ja - hvilke uddannelser kan tænkes decentraliseret?

(Inatsisartunut ilaasortaq/Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit partiat)

 

Imm./Pkt. 50:

Naalakkersuisunut apeqqut: Nunaqarfinni toqqarneqarsimasuni pingasuni illoqarfimmi ilinniartitsisut nunaqarfinnilu timelærerit suleqatigiinnerisigut ungasissumit atuartitsinerup meeqqat atuarfianni atuartitsinertut qaffasissuseqartup misiliilluni aaqqissuussinertut atulersinneqarnissaa Naalakkersuisut sulissutigilersaarnerlugu?

Spørgsmål til Landsstyret: Agter Landsstyret at arbejde for, at der indføres en forsøgsordning med fjernundervisning på folkeskoleniveau eksempelvis i tre udvalgte bygder i et samarbejde mellem bylærere og timelærere i bygderne.

(Inatsisartunut ilaasortaq/Landstingsmedlem Jens B. Frederiksen, Demokraterne)

 

Imm./Pkt. 69:

Naalakkersuisunut apeqqut: Perorsaasutut iliniareersimasut, Inunnik isumaginnittutut ilinniareersimasut diplom-uddannelsemik taasartagaannik aammalu Masterinngorniarnissamut periarfissaqarpat? Årskursuseqarsinaaneq aamma periarfissaavaa?

Spørgsmål til Landsstyret: Uddannede pædagoger og sociale medarbejdere, har disse mulighed for at videreuddanne sig med en diplomuddannelse eller en Masteruddannelse? Har de også mulighed for at komme på årskursus?

(Inatsisartunut ilaasortaq/Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

 

Imm./Pkt. 75:

Naalakkersuisunut apeqqut: Nunatsinni ilisimatusarneq pillugu siunnersuisoqatigiiliortoqarnissaa Naalakkersuisut pisariqartutut isigaat?

Spørgsmål til Landsstyret: Finder Landsstyret behov for, at der etableres et Forskningsvidenskabeligt Råd i Grønland?

(Inatsisartunut ilaasortaq/Landstingsmedlem Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit)

 

Imm./Pkt. 80:

Meeqqat atuarfianni inaarutaasumik misilitsittussat atuarfimmiit ilinniarfinnut ingerlariaqqittarnerat pillugu Naalakkersuisunut apeqqutit.

Spørgsmål til Landsstyret vedrørende Folkeskolens afgangsklasseelevers videre uddannelsesforløb.

(Inatsisartunut ilaasortaq/Landstingsmedlem Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit)

 

Imm./Pkt. 36:

Naalakkersuisunut apeqqut: Kalaallit Nunaat tamakkerlugu arsaattartunik FIFA-mut ilaasortaasunik pilersitsinissaq pillugu Naalakkersuisut qanoq pilersaaruteqarpat? Nunatta arsaattarfissuanik nunanut allanut unamminerni atorneqarsinnaasumik FIFA-p tamakkunatigut malittarisassaannik naleqquttumik pilersitsinissamut qanoq Naalakkersuisut eqqarsaatersuuteqarpat?

Spørgsmål til Landsstyret: Hvilke planer har landsstyret om at etablere et egentligt grønlandsk fodboldlandshold under FIFA, og hvilke overvejelser har landsstyret gjort sig vedrørende etablering af et nationalstadion, som lever op til FIFA's regler for benyttelse som hjemmebane for fodboldlandsholdet?

(Inatsisartunut ilaasortaq/Landstingsmedlem Otto Jeremiassen, Siumut)

 

Imm./Pkt. 86:

Naalakkersuisunut apeqqut: Naqinnernik atuarsinnaanngitsut allassinnaanngitsullu pikkorissartinneqarneranni kaasarfimmiuliisarnerup assigiiaartumik annertussusilerneqarnissaanut Naalakkersuisut qanoq tapersiuteqarsinnaappat?

Spørgsmål til Landsstyret: Hvorledes kan Landsstyret bidrage til fastsættelse af en ensartet størrelse af udbetalte lommepengebeløb til ordblinde under deres kursusophold.

(Inatsisartunut ilaasortaq/Landstingsmedlem Godmand Rasmussen, Atassut)

 

Imm./Pkt. 89:

Naalakkersuisunut apeqqut: Kalaalinngorsaaneq sumut killippa? Qanorlu paasissariaqarpa? Qanoq ittunik naalakkersuisut suliniuteqarpat?

Spørgsmål til landsstyret: Hvor langt er man nået med grønlandiseringen? Hvad forstår man med det? Og hvilke tiltag foretager landsstyret med grønlandiseringen?

(Inatsisartunut ilaasortaq/Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit partiat)

 

Imm./Pkt. 43:

Naalakkersuisunut apeqqut: Tasiilami amernik naammassillugit sulianik tunisassiorfimmik pilersitsinissamut qanoq periarfissaqartoq Naalakkersuisut takusinnaavaat?

Spørgsmål til Landsstyret: Hvilke muligheder ser Landsstyret for at etablere en produktion til færdigbehandling af sælskind i Tasiilaq?

(Siumup Inatsisartunut ilaasortai/Siumuts Landstingsmedlemmer)

Ullut ataatsimiiffiusut aqqaneq sisamaat, sisamanngorneq 18. maj 2006, nal. 13:00

Imm. 38:

Nunaqavissut isertitaqarnikkut periarfissaasa annertusineqarnissaa siunertaralugu takornariaqarnikkut ineriartortitsinerup qanoq nanginneqarnissaa pillugu apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.

(Siumup Inatsisartunut ilaasortai)

 

 

Imm. 93:

Naalakkersuisunut apeqqut: Angallannermi billetit akiisa apparsarneqarsinnaanerat Naalakkersuisut qanoq takorloorpaat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit partiat)

 

 

Imm. 72:

Matumuuna Naalakkersuisunut apeqqutiginiarpara, Umiarsualivimmiinnermut aamma umiarsuit takornarissanik angallasssissutit ilaasunik angallassinerannut akileraarutit pillugit Inatsisartut inatsisaanni nr. 2, 21. maj 2002-meersumi umiarsualivimmik atuisut ilaannaat suna tunngavigalugu akiliuteqartinneqartarnersut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)

 

 

Imm. 77:

Naalakkersuisunut apeqqut: Canadamut USA-mullu angallannikkut niuernikkullu attaveqaatit ineriartortinneqarnissaat pillugu Naalakkersuisut qanorpiaq takorluugaqarpat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Johan Lund Olsen, Inuit Ataqatigiit)

 

 

Imm. 78:

Naalakkersuisunut apeqqut: Qaanaami imermik pilersuineq siunissami aalajangersimasuullunilu akikinnerusoq qulakkeerniarlugu Naalakkersuisut qanoq iliuseqalersaarpat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Johan Lund Olsen, Inuit Ataqatigiit)

 

 

Imm. 76:

Naalakkersuisunut apeqqut: Suliffeqarfiit allanut tunineqaraangata Kalaallit Nunaanni inatsisitigut tunngavissat qanoq ittut atortussanngortinneqarsimappat aammalu suliffeqarfiit taamatut allanut tunineqaraangata sulisoqarnikkut isumaqatigiissutit (kollektive overenskomster) qanoq inissisimappat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Johan Lund Olsen, Inuit Ataqatigiit)

 

 

Imm. 90:

Naalakkersuisunut apeqqut: Utoqqalinersiutillit ilaat saniatigut isertitaqalaarsimagunik feriepenge-sisinnaatitaappaat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit partiat)

 

 

Imm. 95:

Naalakkersuisunut apeqqut: Kommune-ni sullissinernut assigiinngitsunut akeqartitsinermut tunngasut pillugit Naalakkersuisuit akinik allannguisoqassatillugu suut periutsit najoqqutarineqartarpat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit partiat)

 

 

Imm. 88:

Naalakkersuisunut apeqqut:

  • Kilisaassuit marlunnik qalullit (marlorsortut) siullermituut 55 grad-inut kimmut illuartinneqarsinnaanerat Naalakkersuisunit qanoq isumaqarfigineqarpa?
  • Qaammataasat atorlugit nakkutilliissutit kvartal-imut akeerutsinneqarsinnaanerat imaluunniit atorunnaarsinneqarsinnaanerat Naalakkersuisunit qanoq isumaqarfigineqarpa?
  • Angallatini 75 brt-mit mikinerusuni ristet atorunnaarsivinneqarsinnaanerat Naalakkersuisunit qanoq isumaqarfigineqarpa?
  • Naalakkersuisut qanoq isumaqarpat? Aalisarneq tunisassiornerlu immikkoortinneqartariaqarpaat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit partiat)

 

 

Imm. 37:

Naalakkersuisunut apeqqut: Nunatta sineriaani sinerissap qanittuani aalisartut umiatsiaararsortullu aalisariuteqarnikkut, naleqqussaavigineqarnissaat pitsanngorsaavigineqarnissaallu Naalakkersuisut qanoq pilersaaruteqarfigaat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Ruth Heilmann, Siumut)

 

Imm. 91:

Naalakkersuisunut apeqqut: Najugaq qimannagu ilinniakkamik ingerlatsisarneq qanoq misilittangaqarfigineqarpa? Iluatitsiffiusimappat imaluunniit pitsaanerusumik aaqqissuuteqqinneqarsinnaappat, Naalakkersuisut eqqarsaatigisinnaanerlugu; ilinniakkat ilaat aamma najugaq qimannagu ingerlanneqarsinnaanersoq/sut takorloorneqarsinnaanerluni/tik? Taamaattoqassappat suut ilinniarneqarsinnaasut najugaq qimannagu ilinniartitsissutigineqarsinnaappat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit partiat)

 

Imm. 50:

Naalakkersuisunut apeqqut: Nunaqarfinni toqqarneqarsimasuni pingasuni illoqarfimmi ilinniartitsisut nunaqarfinnilu timelærerit suleqatigiinnerisigut ungasissumit atuartitsinerup meeqqat atuarfianni atuartitsinertut qaffasissuseqartup misiliilluni aaqqissuussinertut atulersinneqarnissaa Naalakkersuisut sulissutigilersaarnerlugu?

(Inatsisartunut ilaasortaq Jens B. Frederiksen, Demokraterne)

 

Imm. 69:

Naalakkersuisunut apeqqut: Perorsaasutut iliniareersimasut, Inunnik isumaginnittutut ilinniareersimasut diplom-uddannelsemik taasartagaannik aammalu Masterinngorniarnissamut periarfissaqarpat? Årskursuseqarsinaaneq aamma periarfissaavaa?

(Inatsisartunut ilaasortaq Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

 

Imm. 75:

Naalakkersuisunut apeqqut: Nunatsinni ilisimatusarneq pillugu siunnersuisoqatigiiliortoqarnissaa Naalakkersuisut pisariqartutut isigaat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit)

 

Imm. 80:

Meeqqat atuarfianni inaarutaasumik misilitsittussat atuarfimmiit ilinniarfinnut ingerlariaqqittarnerat pillugu Naalakkersuisunut apeqqutit.

(Inatsisartunut ilaasortaq Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit)

 

Imm. 36:

Naalakkersuisunut apeqqut: Kalaallit Nunaat tamakkerlugu arsaattartunik FIFA-mut ilaasortaasunik pilersitsinissaq pillugu Naalakkersuisut qanoq pilersaaruteqarpat? Nunatta arsaattarfissuanik nunanut allanut unamminerni atorneqarsinnaasumik FIFA-p tamakkunatigut malittarisassaannik naleqquttumik pilersitsinissamut qanoq Naalakkersuisut eqqarsaatersuuteqarpat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Otto Jeremiassen, Siumut)

 

Imm. 86:

Naalakkersuisunut apeqqut: Naqinnernik atuarsinnaanngitsut allassinnaanngitsullu pikkorissartinneqarneranni kaasarfimmiuliisarnerup assigiiaartumik annertussusilerneqarnissaanut Naalakkersuisut qanoq tapersiuteqarsinnaappat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Godmand Rasmussen, Atassut)

 

Imm. 89:

Naalakkersuisunut apeqqut: Kalaalinngorsaaneq sumut killippa? Qanorlu paasissariaqarpa? Qanoq ittunik naalakkersuisut suliniuteqarpat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit partiat)

 

Imm. 43:

Naalakkersuisunut apeqqut: Tasiilami amernik naammassillugit sulianik tunisassiorfimmik pilersitsinissamut qanoq periarfissaqartoq Naalakkersuisut takusinnaavaat?

(Siumup Inatsisartunut ilaasortai)