Samling

20120913 09:26:26
4. mødedag, onsdag den 20. april 2005, kl. 13:00

   Inatsisartut 2005-mi Upernaakkut Ataatsimiinnerat


Landstingets Forårssamling 2005


_______________________________________________________________


 


Ullut ataatsimiiffiusut sisamaat, pingasunngorneq 20. april 2005, nal. 13:00:


4. mødedag, onsdag den 20. april 2005, kl. 13:00:


 


Imm./pkt. 43:


Ilinniartut suliffimmik sungiusarfissaaleqisarnerat pillugu apeqquteqaat allaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut .


Forslag til forespørgselsdebat om manglen på praktikpladser for de uddannelsessøgende .


(Inatsisartunut ilaasortaq Doris Jakobsen, Siumut)


(Imm. 43 aamma imm. 44 ataqatigiisillugit oqaluuserineqassapput) (Pkt. 43 og pkt. 44 behandles i sammenhæng)


 


Imm./pkt. 44:


Ilinniartunut suliffimmi sungiusartunut atugassarititaasut pitsanngorsarneqarnissaat anguniarlugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


Forslag til landstingsbeslutning om at pålægge landsstyret at arbejde for forbedring af forholdene for de uddannelsessøgende, der er i praktik .


(Inatsisartunut ilaasortaq Doris Jakobsen, Siumut)


(Siullermeernera/1. behandling)


(Imm. 44 aamma imm. 43 ataqatigiisillugit oqaluuserineqassapput) (Pkt. 44 og pkt. 43 behandles i sammenhæng)


 


Imm./pkt. 22:


Ulluunerani paaqqinnittarfiit, ulluunerani angerlarsimaffimmi paaqqinniffiit il.il. pillugit Inatsisartut peqqussutaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.


Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om daginstitutioner, dagpleje m.v.


(Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq/Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke)


(Siullermeernera/1. behandling)


 


Imm./pkt. 12:


Meeqqat sumiginnarneqarsimasut pillugit ukioq 2005-mi nuna tamakkerlugu qaammarsaanermik ingerlatsinissamik oqallitsitsinernillu aallartitseqqullugit Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at igangsætte en landsdækkende oplysnings- og dialogkampagne om omsorgssvigtede børn i 2005.


(Inatsisartunut ilaasortaq Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)


(Siullermeernera/1. behandling)


 


Imm./pkt. 15:


Naalakkersuinikkut sulinermut aningaasatigut tapiissuteqartarneq pillugu Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarnissaanut Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.


Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde.


(Naalakkersuisut Siulittaasuat/Landsstyreformanden)


(Siullermeernera/1. behandling)


 


Imm./pkt. 16:


2004-mi ilassutitut aningaasaliissutinut Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.


Forslag til landstingstillægsbevillingslov 2004.


(Aningaasanut Nunanullu allanut Naalakkersuisoq/Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)


(Siullermeernera/1. behandling)


 


Imm./pkt. 51:


Angajoqqaat pissakinnerusut meerartaasa nunanut allanut ilinniariartortalersinnaanerat anguniarlugu tapiisalernissamik Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


Forslag til landstingsbeslutning om at pålægge landsstyret at sikre en ydelse af tilskud til børn af mindrebemidlede forældre, så de gives mulighed for at rejse på uddannelse i udlandet.


( Inatsisartunut ilaasortaq Doris Jakobsen, Siumut)


(Siullermeernera/1. behandling)


 


  Imm./pkt. 55:


Tuluit oqaasiisa oqaatsit pingaarnerit aappaattut atuartitsissutigineqartalernissaannut periarfissat pillugit apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinissamik siunnersuut.


Forslag til forespørgselsdebat om mulighederne for at det engelske sprog indføres som det andet sprog i undervisningen.


(Inatsisartunut ilaasortaq Doris Jakobsen, Siumut)


(Imm. 55, imm. 61 aamma imm. 78 ataqatigiisillugit oqaluuserineqassapput) (Pkt. 55, pkt. 61 og pkt. 78 behandles i sammenhæng)


 


Imm./pkt. 61:


Ilinniarnertuunngorniarfimmi ilinniartitaaneq allanngortinniarlugu nutarterinerup maanna ingerlanneqartup ilaatut ilinniartut kalaallisuinnaq oqaasillit qallunaatut immikkut ittumik ilinniartinneqarnissamik imaluunniit piginnaasat naapertorlugit agguataarlugit qallunaatut ilinniartinneqarnissamik ukioq atuarfiusoq 2006-07 aallarnerfigalugu neqeroorfigineqarnissaannik qulakkeerinneqqullugit Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret som en del af den igangsatte reform for ændring af den gymnasiale uddannelse pålægges at sikre, at de grønlandsksprogede elever får tilbud om ekstraundervisning i dansk eller gradueret danskundervisning allerede fra skoleåret 2006-07.


(Inatsisartunut ilaasortaq Ruth Heilmann, Siumut)


(Siullermeernera/1. behandling)


(Imm. 61, imm. 55 aamma imm. 78 ataqatigiisillugit oqaluuserineqassapput) (Pkt. 61, pkt. 55 og pkt. 78 behandles i sammenhæng)


 


Imm./pkt. 78:


Tuluit oqaasiisa meeqqat atuarfianni piaarnerusumik ilinniartitsissutigineqartalernissaat pillugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at igangsætte tiltag for at starte engelskundervisning tidligere i folkeskolen end det et tilfældet i dag.


( Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)


(Siullermeernera/1. behandling)


(Imm. 78, imm. 55 aamma imm. 61 ataqatigiisillugit oqaluuserineqassapput) (Pkt. 78, pkt. 55 og pkt. 61 behandles i sammenhæng)


   


Imm./pkt. 49:


Atuarfitsialammi ilinniarfinnilu soraarummeernerni ilinniartitsisup censorilluunniit qallunaajunera allatulluunniit oqaaseqarnera apeqqutaatinnagu, atuartut ilinniartulluunniit namminneq oqaatsitik atorlugit misilitsinnissaannut pisinnaatitaaffiat qulakkeerniarlugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


Forslag til landstingsbeslutning om at pålægge landsstyret at sikre elevernes og de studerendes ret til at anvende deres eget sprog ved eksamen i Atuarfitsialak eller ved andre uddannelser uafhængig af, om læreren eller censoren er dansksproget eller benytter et andet sprog.


(Inatsisartunut ilaasortaq Doris Jakobsen, Siumut)


(Siullermeernera/1. behandling)


 


Imm./pkt. 63:


Efterskolernissamut amerlanerusut akuerineqarsinnaaqqullugit efterskolernissamut qinnuteqarsimasunut itigartinneqarsimasunulli tapiissuteqarnermikkut Naalakkersuisut periarfissanik ammaassinissamik peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


Forslag til landstingsbeslutning om at det pålægges Landsstyret gennem ydelse af tilskud at åbne mulighed for de ansøgere om efterskoleophold, som har fået afslag, således at flere kan opnå godkendelse til et efterskoleophold.


(Inatsisartunut ilaasortaq Ruth Heilmann, Siumut)


(Siullermeernera/1. behandling)


(Imm. 63, imm. 72, imm. 84, imm. 8 aamma imm. 9 ataqatigiisillugit oqaluuserineqassapput) (Pkt. 63, pkt. 72, pkt. 84, pkt. 8 og pkt. 9 behandles i sammenhæng)


 


Imm./pkt. 72:


2008-imi atuaqatigiiaat ukioqatigiit marluk meeqqat atuarfiannit soraarummeertussaanerat tunngavigalugu 2006-imi 2007-imilu efterskolenut annertunerusumik aningaasaliinissamik Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartunut aalajangingassaattut siunnersuut.


Forslag til landstingsbeslutning om at pålægge landsstyret at arbejde for afsættelse af flere midler til efterskoleophold i årene 2006 og 2007 i betragtning af, at to årgange afgangsklasser forlader folkeskolen i 2008.


( Inatsisartunut ilaasortaq Ole Thorleifsen, Siumut)


(Siullermeernera/1. behandling)


(Imm. 72, imm. 63, imm. 84, imm. 8 aamma imm. 9 ataqatigiisillugit oqaluuserineqassapput) (Pkt. 72, pkt. 63, pkt. 84, pkt. 8 og pkt. 9 behandles i sammenhæng)


 


Imm./pkt. 84:


Efterskolenut ukiuni 2008 aamma 2009-mi tapiissutinik Naalakkersuisut qaffaanissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret hæver tilskuddet til efterskolerne for årene 2008 og 2009.


( Inatsisartunut ilaasortaq Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)


(Siullermeernera/1. behandling)


(Imm. 84, imm. 63, imm. 72, imm. 8 aamma imm. 9 ataqatigiisillugit oqaluuserineqassapput) (Pkt. 84, pkt. 63, pkt. 72, pkt. 8 og pkt. 9 behandles i sammenhæng)


 


Imm./pkt. 8:


Efterskolertunut tapiissuteqartarnermi ilinniartut ilinniakkaminnit pissarsiaat apeqqutaatinnagit tapiissuteqartalernissaq Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaanni nr. 26, 16. januar 2004-meersumi § 1 imm. 2 litra 7-ip aamma § 3-p peerneqarnissaannik Naalakkersuisut peqquneqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at fjerne § 1, stk. 2 litra 7 samt § 3 i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 26 af 16. januar 2004 om tilskud til efterskoleophold i Danmark, således at tilskud til efterskoleophold ikke afhænger af elevens forventede faglige udbytte.


(Inatsisartunut ilaasortaq Marie Fleischer, Demokraatit)


(Siullermeernera/1. behandling)


(Imm. 8, imm. 63, imm. 72, imm. 84 aamma imm. 9 ataqatigiisillugit oqaluuserineqassapput) (Pkt. 8, pkt. 63, pkt. 72, pkt. 84 og pkt. 9 behandles i sammenhæng)


Imm./pkt. 9:


Atuartup nammineerluni efterskolernermi nalaani piffissaq sioqqullugu efterskolernini maanannaaq unitsissallugu toqqarpagu, angajoqqaajusut angajoqqaatulluunniit oqartussaasut nammineerlutik atuartup Kalaallit Nunaanut angerlarneranut akiliisalernissaat a-nguniarlugu toqqammavissat aalajangersimasut erseqqinnerusut aalajangersarneqarsiinnaaqqullugit Danmarkimi efterskolimiinnermut tapiissuteqartarneq pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 26, 16. januar 2004-imeersoq allanngortinneqaqqullugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at ændre Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 26 af 16. januar 2004 om tilskud til efterskoleophold i Danmark, således at det efter nærmere objektive omstændigheder præciseres, at såfremt eleven vælger at afbryde efterskoleopholdet i utide, skal forældre eller værger selv betale returrejsen til Grønland.


(Inatsisartunut ilaasortaq Marie Fleischer, Demokraatit)


(Siullermeernera/1. behandling)


(Imm. 9, imm. 63, imm. 72, imm. 84 aamma imm. 8 ataqatigiisillugit oqaluuserineqassapput) (Pkt. 9, pkt. 63, pkt. 72, pkt. 84 og pkt. 8 behandles i sammenhæng)


Ullut ataatsimiiffiusut sisamaat, pingasunngorneq 20. april 2005, nal. 13:00

   Inatsisartut 2005-mi Upernaakkut Ataatsimiinnerat


Landstingets Forårssamling 2005


_______________________________________________________________


 


Ullut ataatsimiiffiusut sisamaat, pingasunngorneq 20. april 2005, nal. 13:00:


4. mødedag, onsdag den 20. april 2005, kl. 13:00:


 


 


Imm./pkt. 43:


Ilinniartut suliffimmik sungiusarfissaaleqisarnerat pillugu apeqquteqaat allaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut .


Forslag til forespørgselsdebat om manglen på praktikpladser for de uddannelsessøgende .


(Inatsisartunut ilaasortaq Doris Jakobsen, Siumut)


(Imm. 43 aamma imm. 44 ataqatigiisillugit oqaluuserineqassapput) (Pkt. 43 og pkt. 44 behandles i sammenhæng)


 


Imm./pkt. 44:


Ilinniartunut suliffimmi sungiusartunut atugassarititaasut pitsanngorsarneqarnissaat anguniarlugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


Forslag til landstingsbeslutning om at pålægge landsstyret at arbejde for forbedring af forholdene for de uddannelsessøgende, der er i praktik .


(Inatsisartunut ilaasortaq Doris Jakobsen, Siumut)


(Siullermeernera/1. behandling)


(Imm. 44 aamma imm. 43 ataqatigiisillugit oqaluuserineqassapput) (Pkt. 44 og pkt. 43 behandles i sammenhæng)


 


Imm./pkt. 22:


Ulluunerani paaqqinnittarfiit, ulluunerani angerlarsimaffimmi paaqqinniffiit il.il. pillugit Inatsisartut peqqussutaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.


Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om daginstitutioner, dagpleje m.v.


(Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq/Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke)


(Siullermeernera/1. behandling)


 


Imm./pkt. 12:


Meeqqat sumiginnarneqarsimasut pillugit ukioq 2005-mi nuna tamakkerlugu qaammarsaanermik ingerlatsinissamik oqallitsitsinernillu aallartitseqqullugit Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at igangsætte en landsdækkende oplysnings- og dialogkampagne om omsorgssvigtede børn i 2005.


(Inatsisartunut ilaasortaq Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)


(Siullermeernera/1. behandling)


 


Imm./pkt. 15:


Naalakkersuinikkut sulinermut aningaasatigut tapiissuteqartarneq pillugu Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarnissaanut Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.


Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde.


(Naalakkersuisut Siulittaasuat/Landsstyreformanden)


(Siullermeernera/1. behandling)


 


Imm./pkt. 16:


2004-mi ilassutitut aningaasaliissutinut Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.


Forslag til landstingstillægsbevillingslov 2004.


(Aningaasanut Nunanullu allanut Naalakkersuisoq/Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)


(Siullermeernera/1. behandling)


 


Imm./pkt. 51:


Angajoqqaat pissakinnerusut meerartaasa nunanut allanut ilinniariartortalersinnaanerat anguniarlugu tapiisalernissamik Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


Forslag til landstingsbeslutning om at pålægge landsstyret at sikre en ydelse af tilskud til børn af mindrebemidlede forældre, så de gives mulighed for at rejse på uddannelse i udlandet.


( Inatsisartunut ilaasortaq Doris Jakobsen, Siumut)


(Siullermeernera/1. behandling) 


 


Imm./pkt. 55:


Tuluit oqaasiisa oqaatsit pingaarnerit aappaattut atuartitsissutigineqartalernissaannut periarfissat pillugit apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinissamik siunnersuut.


Forslag til forespørgselsdebat om mulighederne for at det engelske sprog indføres som det andet sprog i undervisningen.


(Inatsisartunut ilaasortaq Doris Jakobsen, Siumut)


(Imm. 55, imm. 61 aamma imm. 78 ataqatigiisillugit oqaluuserineqassapput) (Pkt. 55, pkt. 61 og pkt. 78 behandles i sammenhæng)


 


Imm./pkt. 61:


Ilinniarnertuunngorniarfimmi ilinniartitaaneq allanngortinniarlugu nutarterinerup maanna ingerlanneqartup ilaatut ilinniartut kalaallisuinnaq oqaasillit qallunaatut immikkut ittumik ilinniartinneqarnissamik imaluunniit piginnaasat naapertorlugit agguataarlugit qallunaatut ilinniartinneqarnissamik ukioq atuarfiusoq 2006-07 aallarnerfigalugu neqeroorfigineqarnissaannik qulakkeerinneqqullugit Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret som en del af den igangsatte reform for ændring af den gymnasiale uddannelse pålægges at sikre, at de grønlandsksprogede elever får tilbud om ekstraundervisning i dansk eller gradueret danskundervisning allerede fra skoleåret 2006-07.


(Inatsisartunut ilaasortaq Ruth Heilmann, Siumut)


(Siullermeernera/1. behandling)


(Imm. 61, imm. 55 aamma imm. 78 ataqatigiisillugit oqaluuserineqassapput) (Pkt. 61, pkt. 55 og pkt. 78 behandles i sammenhæng)


 


Imm./pkt. 78:


Tuluit oqaasiisa meeqqat atuarfianni piaarnerusumik ilinniartitsissutigineqartalernissaat pillugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at igangsætte tiltag for at starte engelskundervisning tidligere i folkeskolen end det et tilfældet i dag.


( Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)


(Siullermeernera/1. behandling)


(Imm. 78, imm. 55 aamma imm. 61 ataqatigiisillugit oqaluuserineqassapput) (Pkt. 78, pkt. 55 og pkt. 61 behandles i sammenhæng)


   


Imm./pkt. 49:


Atuarfitsialammi ilinniarfinnilu soraarummeernerni ilinniartitsisup censorilluunniit qallunaajunera allatulluunniit oqaaseqarnera apeqqutaatinnagu, atuartut ilinniartulluunniit namminneq oqaatsitik atorlugit misilitsinnissaannut pisinnaatitaaffiat qulakkeerniarlugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


Forslag til landstingsbeslutning om at pålægge landsstyret at sikre elevernes og de studerendes ret til at anvende deres eget sprog ved eksamen i Atuarfitsialak eller ved andre uddannelser uafhængig af, om læreren eller censoren er dansksproget eller benytter et andet sprog.


(Inatsisartunut ilaasortaq Doris Jakobsen, Siumut)


(Siullermeernera/1. behandling)


 


Imm./pkt. 63:


Efterskolernissamut amerlanerusut akuerineqarsinnaaqqullugit efterskolernissamut qinnuteqarsimasunut itigartinneqarsimasunulli tapiissuteqarnermikkut Naalakkersuisut periarfissanik ammaassinissamik peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


Forslag til landstingsbeslutning om at det pålægges Landsstyret gennem ydelse af tilskud at åbne mulighed for de ansøgere om efterskoleophold, som har fået afslag, således at flere kan opnå godkendelse til et efterskoleophold.


(Inatsisartunut ilaasortaq Ruth Heilmann, Siumut)


(Siullermeernera/1. behandling)


(Imm. 63, imm. 72, imm. 84, imm. 8 aamma imm. 9 ataqatigiisillugit oqaluuserineqassapput) (Pkt. 63, pkt. 72, pkt. 84, pkt. 8 og pkt. 9 behandles i sammenhæng)


 


Imm./pkt. 72:


2008-imi atuaqatigiiaat ukioqatigiit marluk meeqqat atuarfiannit soraarummeertussaanerat tunngavigalugu 2006-imi 2007-imilu efterskolenut annertunerusumik aningaasaliinissamik Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartunut aalajangingassaattut siunnersuut.


Forslag til landstingsbeslutning om at pålægge landsstyret at arbejde for afsættelse af flere midler til efterskoleophold i årene 2006 og 2007 i betragtning af, at to årgange afgangsklasser forlader folkeskolen i 2008.


( Inatsisartunut ilaasortaq Ole Thorleifsen, Siumut)


(Siullermeernera/1. behandling)


(Imm. 72, imm. 63, imm. 84, imm. 8 aamma imm. 9 ataqatigiisillugit oqaluuserineqassapput) (Pkt. 72, pkt. 63, pkt. 84, pkt. 8 og pkt. 9 behandles i sammenhæng)


   


Imm./pkt. 84:


Efterskolenut ukiuni 2008 aamma 2009-mi tapiissutinik Naalakkersuisut qaffaanissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret hæver tilskuddet til efterskolerne for årene 2008 og 2009.


( Inatsisartunut ilaasortaq Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)


(Siullermeernera/1. behandling)


(Imm. 84, imm. 63, imm. 72, imm. 8 aamma imm. 9 ataqatigiisillugit oqaluuserineqassapput) (Pkt. 84, pkt. 63, pkt. 72, pkt. 8 og pkt. 9 behandles i sammenhæng)


 


Imm./pkt. 8:


Efterskolertunut tapiissuteqartarnermi ilinniartut ilinniakkaminnit pissarsiaat apeqqutaatinnagit tapiissuteqartalernissaq Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaanni nr. 26, 16. januar 2004-meersumi § 1 imm. 2 litra 7-ip aamma § 3-p peerneqarnissaannik Naalakkersuisut peqquneqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at fjerne § 1, stk. 2 litra 7 samt § 3 i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 26 af 16. januar 2004 om tilskud til efterskoleophold i Danmark, således at tilskud til efterskoleophold ikke afhænger af elevens forventede faglige udbytte.


(Inatsisartunut ilaasortaq Marie Fleischer, Demokraatit)


(Siullermeernera/1. behandling)


(Imm. 8, imm. 63, imm. 72, imm. 84 aamma imm. 9 ataqatigiisillugit oqaluuserineqassapput) (Pkt. 8, pkt. 63, pkt. 72, pkt. 84 og pkt. 9 behandles i sammenhæng)


 


Imm./pkt. 9:


Atuartup nammineerluni efterskolernermi nalaani piffissaq sioqqullugu efterskolernini maanannaaq unitsissallugu toqqarpagu, angajoqqaajusut angajoqqaatulluunniit oqartussaasut nammineerlutik atuartup Kalaallit Nunaanut angerlarneranut akiliisalernissaat a-nguniarlugu toqqammavissat aalajangersimasut erseqqinnerusut aalajangersarneqarsiinnaaqqullugit Danmarkimi efterskolimiinnermut tapiissuteqartarneq pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 26, 16. januar 2004-imeersoq allanngortinneqaqqullugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at ændre Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 26 af 16. januar 2004 om tilskud til efterskoleophold i Danmark, således at det efter nærmere objektive omstændigheder præciseres, at såfremt eleven vælger at afbryde efterskoleopholdet i utide, skal forældre eller værger selv betale returrejsen til Grønland.


(Inatsisartunut ilaasortaq Marie Fleischer, Demokraatit)


(Siullermeernera/1. behandling)


(Imm. 9, imm. 63, imm. 72, imm. 84 aamma imm. 8 ataqatigiisillugit oqaluuserineqassapput) (Pkt. 9, pkt. 63, pkt. 72, pkt. 84 og pkt. 8 behandles i sammenhæng)