Samling

20120913 09:26:26
2. mødedag, mandag den 18. april 2005, kl. 13:00

 


  Inatsisartut 2005-mi Upernaakkut Ataatsimiinnerat


Landstingets Forårssamling 2005


_________________________________________________________________________________


 


Ullut ataatsimiiffiusut aappaat, ataasinngorneq 18. april 2005, nal. 13:00:


2. mødedag, mandag den 18. april 2005, kl. 13:00:


 


  Imm./Pkt. 26: (nanginnera – fortsat)


2005-mi aningaasaqarnikkut ingerlatsineq pillugu nalunaarut.


Politisk-Økonomisk beretning 2005.


(Aningaasanut Nunanullu allanut Naalakkersuisoq/Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)


 


Imm./pkt. 30:


Danmarkimi avammut niuernermi siunnersuisoqatigiit (Danmarks Eksportråd) suliaasa (Inatsit nr. 53, 31. januar 2001-imeersoq) ilaasa Kalaallit Nunaannut atuutilersinneqarnissaat pillugu Namminersornerullutik Oqartussat oqaaseqaataat pillugit aalajangiiffigisassatut siunnersuut.


Beslutningsforslag om Grønlands Hjemmestyres udtalelse om anordning om ikrafttræden for Grønland af visse aspekter af Danmarks Eksportråds virke (Lov nr. 53 af 31. januar 2001).


(Aningaasanut Nunanullu allanut Naalakkersuisoq/Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)


(Siullermeernera / 1. behandling)


 


Imm./pkt. 19:


Nakorsaatit pillugit Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.


Forslag til landstingsforordning om lægemidler.


(Peqqissutsimut Naalakkersuisoq/Landsstyremedlemmet for Sundhed)


(Siullermeernera / 1. behandling)


 


  Imm./pkt. 23:


Atuakkanik atorniartarfeqarneq pillugu inatsisartut peqqussutaata allanngortinnissaa pillugu inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.


Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om biblioteksvæsen.


(Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq/Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke)


(Siullermeernera / 1. behandling)


 


Imm./pkt. 20:


Inissianik attartorneq pillugu Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.


Forslag til landstingsforordning om leje af boliger.


(Ineqarnermut, Attaveqarnermut Avatangiisinullu Naalakkersuisoq/Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Miljø)


(Siullermeernera / 1. behandling)


 


Imm./pkt. 68:


Nunatsinni anaanat ataatallu kisimiittut meerallit, aammalu avinikkut qimagaasartut meeraallu ikiorserneqartarnerannut tunngasuni, kiisalu inissaqartinneqartarnerisa sukumiisumik ikiorsiinikkut atugassaqartitaanissaat eqqarsaatigalugu siunissami Naalakkersuisut suliniuteqaqqullugit apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.


Forslag til forespørgselsdebat om at pålægge landsstyret at arbejde for at sikre forholdene for enlige mødre og fædre med børn og de mennesker, der på grund af skilsmisse bliver alene med deres børn, samt at sikre muligheden for erhvervelse af egen bolig.


( Inatsisartunut ilaasortaq Isak Davidsen, Siumut)


 


Imm./pkt. 131:


Ukioqqortussutsimut agguataarinninneq sapinngisamik annertunerpaamik mianeralugu INI A/S kommunillu inissiarsuarnut i nimik innersuussisarnissaat sulissutigeqqullugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for at INI A/S og kommunerne ved boliganvisning i boligblokke så vidt muligt tager hensyn til aldersfordelingen.


(Inatsisartunut ilaasortaq Enos Lyberth, Siumut)


(Siullermeernera / 1. behandling)


 


  Imm./pkt. 21:


Inissialiornermut tapersiissuteqartarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.


Forslag til Landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om støtte til boligbyggeri.


(Ineqarnermut, Attaveqarnermut Avatangiisinullu Naalakkersuisoq/Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Miljø)


(Siullermeernera / 1. behandling)


 


Imm./pkt. 119:


Siunnersuutigaara Naalakkersuisut peqquneqassasut, Inatsisartut Peqqussutaat nr. 1, 9. april 1992-meersoq, illuliornermi tapiissuteqartarnermut tunngasoq, taamaasilluni tapiissuteqartarnermi qummut killigititaq § 21b-mi aalajangersaavigineqarsimasoq, qaffanneqassaasoq minnerpaamik 100.000 kr.-ninngorlugu.


Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at fremsætte ændringsforslag til landstingsforordning nr. 1 af 9. april 1992 om støtte til boligbyggeri, således at maksimumtilskuddet i § 21b fastsættes til mindst 100.000 kr.


(Inatsisartunut ilaasortaq Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)


(Siullermeernera/1. behandling)


 


Imm./pkt. 66:


Utoqqaat illuinik sanaartorneq sanaartornissallu aammalu imigassamik ikiaroornartumillu atornerluisimallutik nappaateqartut eqqarsartaatsimikkullu innarluuteqalersimasut eqqarsaatigalugit immikkoortillugit angerlarsimaffissaannik qanoq sanaartornikkut pilersaarusiorfigineqarnissaasa tunaartassamik piviusorsiortumillu Naalakkersuisut suliaqaqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


Forslag til landstingsbeslutning om at pålægge Landsstyret at arbejde for at fremlægge en målrettet og realistisk planlægning for de aktuelle behov for opførelse af nye alderdomshjem og planlagte anlægsopgaver på området samt opførelse af særlige bosteder for mennesker, som er blevet psykisk handicappede på grund af misbrug af alkohol og euforiserende stoffer.


(Inatsisartunut ilaasortaq Ruth Heilmann, Siumut)


(Siullermeernera/1. behandling)


(Imm. 66 aamma imm. 85 ataqatigiisillugit oqaluuserineqassapput) (Pkt. 66 og pkt. 85 behandles i sammenhæng)


 


   


Imm./pkt. 85:


Tarnimikkut ajuutillit katsorsartarfiannik /utoqqarnut angerlarsimaffinnik pilersitsinissamut periarfissanik misissuinissamik Naalakkersuisut pisussaaffilerneqarnissaannik Inatsisartunut aalajangiiffigisassatut siunnersuut.


Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at undersøge mulighederne for oprettelse af psykiatrisk pleje/ældrehjem.


(Inatsisartunut ilaasortaq Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)


(Siullermeernera/1. behandling)


(Imm. 85 aamma imm. 66 ataqatigiisillugit oqaluuserineqassapput) (Pkt. 85 og pkt. 66 behandles i sammenhæng)


 


Imm./pkt. 117:


Inissialiornermut tapersiissuteqartarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaat pillugu Inatsisartut inatsisaata nr. 1, 9. april 1992-imeersup allanngortinneqarnissaa pillugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut, taamaaliortoqarneratigut qulakkeerneqaqqullugit:


Inissialiornermut taarsigassarsiniarnermi (BSU) ernialiu nneqartartut appartinneqarnissaat.


Inissialiornermut taarsigassarsiallit qaammatikkaartumik akilersuisalernissaat.


Taarsigassarsisimasut isertitaat aallaavigalugit taarsersuineq ingerlanneqalissasoq.


Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at arbejde for at ændre Landstingsforordning nr. 1 af 9. april 1992 om støtte til boligbyggeri, med det formål at sikre:


Nedbringelse af rentesatserne for boligstøttelåntagere (BSU).


Indarbejde bestemmelse om, at boligstøttelåntagerne betaler månedsvis.


Tilpasning af tilbagebetalingerne på baggrund af det reelle indkoms tgrundlag hos låntagerne.


(Atassut’s Landstingsgruppe: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Godmand Rasmussen, Finn Karlsen, Jakob Sivertsen)


(Siullermeernera/1. behandling)


 


Ullut ataatsimiiffiusut aappaat, ataasinngorneq 18. april 2005, nal. 13:00

 


 


  Inatsisartut 2005-mi Upernaakkut Ataatsimiinnerat


Landstingets Forårssamling 2005


_________________________________________________________________________________


 


Ullut ataatsimiiffiusut aappaat, ataasinngorneq 18. april 2005, nal. 13:00:


2. mødedag, mandag den 18. april 2005, kl. 13:00:


 


 


 


 


Imm./Pkt. 26: (nanginnera – fortsat)


2005-mi aningaasaqarnikkut ingerlatsineq pillugu nalunaarut.


Politisk-Økonomisk beretning 2005.


(Aningaasanut Nunanullu allanut Naalakkersuisoq/Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)


 


Imm./pkt. 30:


Danmarkimi avammut niuernermi siunnersuisoqatigiit (Danmarks Eksportråd) suliaasa (Inatsit nr. 53, 31. januar 2001-imeersoq) ilaasa Kalaallit Nunaannut atuutilersinneqarnissaat pillugu Namminersornerullutik Oqartussat oqaaseqaataat pillugit aalajangiiffigisassatut siunnersuut.


Beslutningsforslag om Grønlands Hjemmestyres udtalelse om anordning om ikrafttræden for Grønland af visse aspekter af Danmarks Eksportråds virke (Lov nr. 53 af 31. januar 2001).


(Aningaasanut Nunanullu allanut Naalakkersuisoq/Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)


(Siullermeernera / 1. behandling)


 


Imm./pkt. 19:


Nakorsaatit pillugit Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.


Forslag til landstingsforordning om lægemidler.


(Peqqissutsimut Naalakkersuisoq/Landsstyremedlemmet for Sundhed)


(Siullermeernera / 1. behandling)


 


  Imm./pkt. 23:


Atuakkanik atorniartarfeqarneq pillugu inatsisartut peqqussutaata allanngortinnissaa pillugu inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.


Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om biblioteksvæsen.


(Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq/Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke)


(Siullermeernera / 1. behandling)


 


Imm./pkt. 20:


Inissianik attartorneq pillugu Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.


Forslag til landstingsforordning om leje af boliger.


(Ineqarnermut, Attaveqarnermut Avatangiisinullu Naalakkersuisoq/Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Miljø)


(Siullermeernera / 1. behandling)


 


Imm./pkt. 68:


Nunatsinni anaanat ataatallu kisimiittut meerallit, aammalu avinikkut qimagaasartut meeraallu ikiorserneqartarnerannut tunngasuni, kiisalu inissaqartinneqartarnerisa sukumiisumik ikiorsiinikkut atugassaqartitaanissaat eqqarsaatigalugu siunissami Naalakkersuisut suliniuteqaqqullugit apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.


Forslag til forespørgselsdebat om at pålægge landsstyret at arbejde for at sikre forholdene for enlige mødre og fædre med børn og de mennesker, der på grund af skilsmisse bliver alene med deres børn, samt at sikre muligheden for erhvervelse af egen bolig.


( Inatsisartunut ilaasortaq Isak Davidsen, Siumut)


 


Imm./pkt. 131:


Ukioqqortussutsimut agguataarinninneq sapinngisamik annertunerpaamik mianeralugu INI A/S kommunillu inissiarsuarnut i nimik innersuussisarnissaat sulissutigeqqullugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for at INI A/S og kommunerne ved boliganvisning i boligblokke så vidt muligt tager hensyn til aldersfordelingen.


(Inatsisartunut ilaasortaq Enos Lyberth, Siumut)


(Siullermeernera / 1. behandling)


 


  Imm./pkt. 21:


Inissialiornermut tapersiissuteqartarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.


Forslag til Landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om støtte til boligbyggeri.


(Ineqarnermut, Attaveqarnermut Avatangiisinullu Naalakkersuisoq/Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Miljø)


(Siullermeernera / 1. behandling)


 


Imm./pkt. 119:


Siunnersuutigaara Naalakkersuisut peqquneqassasut, Inatsisartut Peqqussutaat nr. 1, 9. april 1992-meersoq, illuliornermi tapiissuteqartarnermut tunngasoq, taamaasilluni tapiissuteqartarnermi qummut killigititaq § 21b-mi aalajangersaavigineqarsimasoq, qaffanneqassaasoq minnerpaamik 100.000 kr.-ninngorlugu.


Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at fremsætte ændringsforslag til landstingsforordning nr. 1 af 9. april 1992 om støtte til boligbyggeri, således at maksimumtilskuddet i § 21b fastsættes til mindst 100.000 kr.


(Inatsisartunut ilaasortaq Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)


(Siullermeernera/1. behandling)


 


Imm./pkt. 66:


Utoqqaat illuinik sanaartorneq sanaartornissallu aammalu imigassamik ikiaroornartumillu atornerluisimallutik nappaateqartut eqqarsartaatsimikkullu innarluuteqalersimasut eqqarsaatigalugit immikkoortillugit angerlarsimaffissaannik qanoq sanaartornikkut pilersaarusiorfigineqarnissaasa tunaartassamik piviusorsiortumillu Naalakkersuisut suliaqaqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


Forslag til landstingsbeslutning om at pålægge Landsstyret at arbejde for at fremlægge en målrettet og realistisk planlægning for de aktuelle behov for opførelse af nye alderdomshjem og planlagte anlægsopgaver på området samt opførelse af særlige bosteder for mennesker, som er blevet psykisk handicappede på grund af misbrug af alkohol og euforiserende stoffer.


(Inatsisartunut ilaasortaq Ruth Heilmann, Siumut)


(Siullermeernera/1. behandling)


(Imm. 66 aamma imm. 85 ataqatigiisillugit oqaluuserineqassapput) (Pkt. 66 og pkt. 85 behandles i sammenhæng)


 


  Imm./pkt. 85:


Tarnimikkut ajuutillit katsorsartarfiannik /utoqqarnut angerlarsimaffinnik pilersitsinissamut periarfissanik misissuinissamik Naalakkersuisut pisussaaffilerneqarnissaannik Inatsisartunut aalajangiiffigisassatut siunnersuut.


Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at undersøge mulighederne for oprettelse af psykiatrisk pleje/ældrehjem.


(Inatsisartunut ilaasortaq Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)


(Siullermeernera/1. behandling)


(Imm. 85 aamma imm. 66 ataqatigiisillugit oqaluuserineqassapput) (Pkt. 85 og pkt. 66 behandles i sammenhæng)


 


Imm./pkt. 117:


Inissialiornermut tapersiissuteqartarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaat pillugu Inatsisartut inatsisaata nr. 1, 9. april 1992-imeersup allanngortinneqarnissaa pillugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut, taamaaliortoqarneratigut qulakkeerneqaqqullugit:


Inissialiornermut taarsigassarsiniarnermi (BSU) ernialiu nneqartartut appartinneqarnissaat.


Inissialiornermut taarsigassarsiallit qaammatikkaartumik akilersuisalernissaat.


Taarsigassarsisimasut isertitaat aallaavigalugit taarsersuineq ingerlanneqalissasoq.


Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at arbejde for at ændre Landstingsforordning nr. 1 af 9. april 1992 om støtte til boligbyggeri, med det formål at sikre:


Nedbringelse af rentesatserne for boligstøttelåntagere (BSU).


Indarbejde bestemmelse om, at boligstøttelåntagerne betaler månedsvis.


Tilpasning af tilbagebetalingerne på baggrund af det reelle indkoms tgrundlag hos låntagerne.


(Atassut’s Landstingsgruppe: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Godmand Rasmussen, Finn Karlsen, Jakob Sivertsen)


(Siullermeernera/1. behandling)