Samling

20120913 09:26:50
04FM/01.25.01-02 Redegørelse for dagsordenen

16. april 2004 FM 2004 / 2

 

 

Redegørelse for dagsordenen

(Landstingets Formandskab)

 

 

I løbet af forårssamlingens 18 planlagte mødedage behandles i alt 26 forslag fra Landsstyret. Heraf:

4 forslag til Landstingslove,

3 forslag til Landstingsforordninger,

13 beslutningsforslag, og

6 redegørelser.

Fra Landstingets medlemmer er fremsat i alt 76 forslag der fremgår af dagsordenen.

Heraf:

1 forslag til Landstingsforordning,

32 beslutningsforslag,

14 forslag til forespørgselsdebat, og

29 spørgsmål til Landsstyret til mundtlig forelæggelse.

Endvidere er 6 medlemsforslag videreført fra EM 2004 til 2. behandling under denne samling.

Samtlige fremsatte forslag er således sat på dagsordenen, der herefter omfatter i alt 108 forslag.

Udover de nævnte forslag er der modtaget 3 forslag der angår Landstingets arbejdsform og organisation samt formidling af Landstingets møder til offentligheden. Sådanne emner varetages sædvanligvis af Landstingets Formandskab, hvorfor det er aftalt med forslagsstillerne, at forslagene behandles som indstillinger til Formandskabet. Forslagsstillerne vil få lejlighed til at deltage i behandlingen af disse indstillinger i møder med Formandskabet. De nævnte forslag omhandler:

Landstingets møder, Formandskabets rolle, reaktionsmuligheder til sikring af møders værdige gennemførelse, journalistisk bearbejdet formidling af Landstingets arbejde fremfor direkte radiotransmission.

(Landstingsmedlem Aqqaluk Lynge, Inuit Ataqatigiit)

Etablering af mulighed for radiotransmission af Landstingets møder på dansk i samme omfang som på grønlandsk.

(Landstingsmedlem Palle Christiansen, Demokraterne)

Etablering af et stående udvalg i Landstinget til behandling af særlige anliggender vedrørende bygder.

(Landstingsmedlem Jakob Sivertsen, Atassut)

Efter behandling af de omtalte indstillinger fremlægges et oplæg for Landstinget.

Landstingsmedlemmerne Ruth Heilmann og Georg Olsen har fremsat beslutningsforslag til optagelse på dagsordenen under dispensation fra indleveringsfristen for forslag. Begge forslag omhandler ændring af kriminallovgivningen vedrørende fremstilling, besiddelse og distribuering af pornografisk materiale der omfatter børn. Landsstyret har meddelt, at der uden forsinkelse tages initiativ overfor de danske myndigheder med ansvar for dette lovgivningsområde. De to medlemsforslag behandles i sammenhæng med et beslutningsforslag fra Landsst yret under denne samling. Den nærmere placering på dagsordenen udestår.

De faste mødedage under samlingen bliver tirsdage, onsdage, torsdage og fredage, så vidt det er muligt for helligdage og en væsentlig festdag.

Som det vil ses af den 1. reviderede udgave af dagsordenen, der er udgivet den 13. april 2004, har Formandskabet anset det hensigtsmæssigt at gøre fredag den 14. maj til mødefri dag. Det er sket under hensyn til Hans Kongelige Højhed Kronprinsen og frøken Mary Elizabeth Donaldsons vielse denne dag.

Jeg skal herefter forespørge om Landstinget kan godkende forslaget til dagsordenen.

 

 

Inatsisartuts samlinger

Forårssamling 2004

Dagsordenspunkter og behandlingsdato

Mødets åbning, Mødeledelse, m.v.

04FM/01.25.01-02 Redegørelse for dagsordenen

04FM/01.25.01-02 Ullormut oqaluuserisassanut nassuiaatit


16. april 2004 UPA 2004/2 


 


Ullormut oqaluuserisassanut nassuiaat


(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat) 


Upernaakkut ataatsimiinnermi ullut ataatsimiiffissatut pilersaarutigineqartut 18-it ingerlanerini Naalakkersuisut siunnersuutaat 26-it suliarineqassapput. TaakkunanngaInatsisartut inatsisissaattut siunnersuutip sisamaapput, Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuutit pingasuupput Aalajangiiffigisassatut siunnersuutit 13-iupput, aamma Nassuiaatit arfinillit.Ullormut oqaluuserisassani atuarneqarsinnasutut Inatsisartunut ilaasortat katillugit 76-inik siunnersuuteqarput. Taakkunannga:Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut ataaseq, Aalajangiiffigisassatut siunnersuutit 32-it,


Apeqquteqaat aallaavigalugu oqaluuserisassatut siunnersuutit 14-it, aamma Naalakkersuisunut apeqqutit oqaatigalugit saqqummiussassat 29-it.Taamatuttaaq ilaasortat siunnersuutaat arfinillit UKA 2004-imeersut ataatsimiinnerni matumani aappassaaniigassatut ingerlateqqitaapput.Taamaalilluni siunnersuutitut saqqummiunneqartut tamarmik ullormut oqaluuserisassanut ilanngunneqarput, taamaalillunilu siunnersuutit katillugit 108-llutik.Siunnersuutit taaneqartut saniatigut siunnersuutit pingasut Inatsisartut suleriaasiannut aaqqis-suussaanerannullu kiisalu Inatsisartut ataatsimiinnerisa avammut tusarliunneqartarnerannut tunngassuteqarput. Sammisassat taamaattut Inatsisartut Siulittaasoqarfiata ileqquusutut isumagisassarai, taamaammallu siunnersuuteqartunut isumaqatigiissutigineqarsimavoq siunnersuutit Siulittaasoqarfimmut inassuteqaatitut suliarineqassasut. Inassuteqaatit taakku suliarineqarneranni Siulittaasoqarfiup ataatsimeeqatiginerani siunnersuuteqartut peqataanissamut periarfissaqartussaapput. Siunnersuutit oqaatigineqartut makkununnga tunngassuteqarput:Inatsisartut ataatsimiittarneri, Siulittaasoqarfiup atuunnera, ataatsimiinnerit torersumik ingerlanneqarnissaasa qulakkeerneqarnissaat pillugu qisuariaateqarnissamut periarfissat, Inatsisartut sulinerisa radiukkut toqqaannartumik aallakaatinneqartarnerannut taarsiullugu aviisiliortunit suliarineqartutut ingerlateqqinneqartarnissaat.


(Inatsisartunut ilaasortaq Aqqaluk Lynge, Inuit Ataqatigiit)Inatsisartut ataatsimiinnerisa kalaallisut aallakaatinneqartarnerisa annertoqataanik qallunaatut aallakaatinneqartarnissaannut periarfissiinissaq.


(Inatsisartunut ilaasortaq Palle Christiansen, Demokraatit)Nunaqarfinnut immikkut tunngassutilinnik suliarinnittartussamik Inatsisartuni ataat-simiititaliamik ataavartumik pilersitsinissaq.


(Inatsisartunut ilaasortaq Jakob Sivertsen, Atassut)Inassuteqaatitut taaneqartut oqaluuserineqareerpata Inatsisartut oqaluuserisassaannik saqqummiussisoqassaaq.Inatsisartunut ilaasortat Ruth Heilmann Georg Olsenilu siunnersuutinik tunniussinissamut piffissaliussamut atatillugu immikkut akuerineqartussatut ullormut oqaluuserisassani aalajangiiffigisassatut siunnersuutinik saqqummiussipput. Siunnersuutit taakku marluullutik meeqqat peqataatillugit kinguaassiutitigut atoqatigiinnermit assilisanik saqqummiussisarnermut, peqartarnermut siammarterisarnermullu tunngatillugu pinerluttulerinermik inatsisip al-lanngortinneqarnissaanut tunngassuteqarput. Naalakkersuisut nalunaaruteqarput inatsiseqarfimmut tamatumunnga akisussaallutik danskit pisortaannut kinguarsaanertaqanngitsumik iliuuseqartoqalersoq. Ilaasortat siunnersuutaat taakku marluk ataatsimiinnerni matumani Naalakkersuisut aalajangiiffigisassatut siunnersuutaannut atatillugit suliarineqassapput. Ullormut oqaluuserisassanut erseqqinnerusumik inissinneqartariaqarput.Ataatsimiinnerni ullut aalajangersimasumik ataatsimiiffissat ullut nalliuttut ullorlu anner-tuumik nalliuttorsiorfiusussaq ajornartitsisinnagit tassaassapput marlunngornerit, pingasunngornerit, sisamanngornerit tallimanngornerillu.Ullormut oqaluuserisassani siullermeerlugit iluarsiivigineqarlutik ulloq 13. april 2004 saqqummiunneqarlutik takuneqarsinnaasuni ulloq 14. maj ullortut ataatsimiiffiunngitsutut inississallugu tulluartutut Siulittaasoqarfiup isigaa. Tamanna pissaaq Kunngikkormiutut Ataqqinassusillip Kunngissap arnallu Mary Elizabeth Donaldsonip ulloq taanna aappariilerluti katinnissaat pissutigalugu.Maannalu apeqqutigissavara ullormut oqaluuserisassatut siunnersuut Inatsisartut akuersissutigisinnaaneraat.